Przejdź do treści

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych a zmieniająca się technologia. Wykład tematyczny ONLINE | UTH Warszawa

2021-06-22

inspektor-ochrony-danych

Spotkanie poprowadzi opiekun merytoryczny kierunku studiów podyplomowych INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie – Piotr Błaszczeć.

Studia obejmują problematykę zarządzania jakością, ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, a także wykonywaniem audytów w przedmiotowym zakresie. Absolwenci studiów mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w administracji państwowej i samorządowej, bankowości i służbie zdrowia oraz wykonywać zawód Inspektora Ochrony Danych (IOD) czy audytora. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci otrzymują certyfikat Inspektora Ochrony Danych nadany przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.

Absolwenci otrzymają bezterminowe wsparcie od PIKW w zakresie audytów i bezpieczeństwa informacji, jak również kompetencje zawodowe do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Piotr Błaszczeć - od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, audytor systemów IT, CICA, CISSO, audytor wiodący ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301, EN 50600. Trener realizujący zadania dla wielu firm z zakresu bezpieczeństwa informacji, audytu teleinformatycznego, danych osobowych, ochrony własności intelektualnej.

Ramowy program spotkania 22.06.2021 godz. 11:00-12:00:

  • wykład tematyczny, który poprowadzi Piotr Błaszczeć – „Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych a zmieniająca się technologia”
  • charakterystyka kierunku,
  • Uczelnia i zasady rekrutacji na kierunek,
  • sesja pytań i odpowiedzi.

Spotkanie odbędzie się przy użyciu MS Teams: http://bit.ly/BezpieczenstwoDane

Zapraszamy i do zobaczenia ONLINE!

Wróć