Przejdź do treści

Centrum Studiów Podyplomowych

Centrum Studiów Podyplomowych Uczelni Techniczno –Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, prezentuje Państwu ofertę, stanowiącą odpowiedź na bieżące wymagania rynku pracy oraz  trendy dynamicznie zmieniającego się obszaru usług edukacyjnych.

 Co nas wyróżnia?

  • oferujemy studia umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji lub zmianę profilu zawodowego,
  • wspieramy się współpracą z wiodącymi podmiotami branżowymi,
  • kadrę wykładowców tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem akademickim, będące jednocześnie czynnymi praktykami i specjalistami w swoich dziedzinach,
  • programy studiów są dostoswane do bieżących trendów rynku pracy, czego przejawem są zajęcia zarówno teoretyczne jak i praktyczne,
  • prowadzimy studia z następujących obszarów tematycznych: zarządzanie, marketing, kompetencje zawodowe, finanse i płace, kompetencje miękkie,
  • mamy wieloletnie doświadczenie, którego wyznacznikiem jest  jakość studiów, poparte pozytywnymi opiniami Słuchaczy oraz Instytucji, które nam zaufały,

Świadczymy usługi edukacyjne z następujących obszarów:

Kładziemy nacisk na stosowanie nabytej wiedzy w praktyce; Wykorzystanie poznanej wiedzy i metod w życiu zawodowym słuchacza.

W zależności od specyfiki kierunku, część zajęć prowadzona jest w salach komputerowych przy wykorzystaniu specjalistycznych aplikacji i programów.

ZAUFALI NAM

Od lat, z usług edukacyjnych Centrum Studiów Podyplomowych UTH, korzystają instytucje zarówno prywatne jak i państwowe. Realizowaliśmy m.in.:

  • studia podyplomowe i kursy dla 360 funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu zapobiegania przestępczości migracyjnej,
  • studia podyplomowe dla 180 pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju,
  • studia podyplomowe dla 810 słuchaczy, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”,
  • studia podyplomowe dla Naczelników Izb Skarbowych z całego kraju, z obszaru zarządzania służbami podatkowymi i służbami skarbowymi, realizowane na zamówienie Ministerstwa Finansów.

Jako Uczelnia, niezmiennie od ponad 25 lat kształcimy nowych studentów i słuchaczy. Ufają nam zarówno klienci indywidualni jak i instytucje publiczne i prywatne. Cieszymy się pozytywnymi opiniami naszych absolwentów.

Kształcimy studentów i słuchaczy w dwóch Kampusach Uczelni w Warszawie oraz w Oddziale Zamiejscowym w Płońsku.

Zapisz się!