Przejdź do treści

Zarządzanie BHP - program studiów - do pobrania

Zarządzanie BHP_Program studiów_Rok akademicki_2023_2024.pdf (330.0 KiB)

ZARZĄDZANIE BHP

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

System prawnej ochrony pracy

18

2.

Minimalne wymogi dotyczące budynków, pomieszczeń i urządzeń socjalnych, pomieszczeń pracy

8

3.

Organizacja służby BHP

10

4.

Ocena ryzyka zawodowego

12

5.

Podstawy ergonomii i fizjologii człowieka

10

6.

Analiza zagrożeń na stanowisku pracy

16

7.

Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy

10

8.

Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy

12

9.

Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy

8

10.

Indywidualne i psychospołeczne aspekty pracy pedagogicznej instruktora BHP

6

11.

Systemy oceny zgodności i certyfikacji

8

12.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14

13.

Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych

10

14.

Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy

10

15.

Podstawy ochrony środowiska

10

16.

Warsztat metodyczny instruktora BHP

18

17.

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Choroby zawodowe.

12

18.

Założenia i Wymagania Projektu Końcowego

2

Razem

194Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!