Przejdź do treści

PROGRAM STUDIÓW ZARZĄDZANIE BHP

ZARZĄDZANIE BHP
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 System prawnej ochrony pracy 20
2 Zewnętrzne organy nadzoru warunków pracy. Minimalne wymogi dotyczące budynków, pomieszczeń i urządzeń socjalnych, pomieszczeń pracy 8
3 Organizacja służby BHP 10
4 Ocena ryzyka zawodowego 10
5 Podstawy ergonomii i fizjologii 10
6 Analiza zagrożeń na stanowisku pracy 12
Analiza zagrożeń na stanowisku pracy 4
7 Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy 10
8 Profilaktyka zdrowotna i podstawy pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy 12
9 Psychologiczne aspekty nauczania dorosłych 10
10 Indywidualne i psychospołeczne aspekty pracy pedagogicznej instruktora BHP 6
11 Systemy oceny zgodności i certyfikacji 8
12 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 12
13 Zagrożenia neuropsychoimmunologiczne w środowisku pracy. Psychospołeczne uwarunkowania środowiska pracy 8
14 Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy 10
15 Podstawy ochrony środowiska 10
16 Warsztat metodyczny instruktora BHP 18
17 Analiza okoliczności i przyczyn wypadkow przy pracy. Choroby zawodowe. 12
18 Seminarium Dyplomowe - założenia i wymagania  2
RAZEM 192


 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!