Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Zarządzanie bezpieczeństwem i analiza ryzyka w transporcie kolejowym - program studiów do pobrania

Zarządz_bezp_i analiza ryzyka w tr_kolejowym_Program studiów_Rok akademicki_2024_2025.pdf (127.4 KiB)

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I ANALIZA RYZYKA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w transporcie kolejowym 30

2.

System Zarządzania Utrzymaniem (MMS) w transporcie kolejowym 15

3.

System Zarządzania Jakością (ISO) 15

4.

Zasady i procedury audytowania systemów zarządzania 10

5.

Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym 10

6.

Ocena znaczenia zmiany w transporcie kolejowym zgodnie z rozporządzeniem KE 402/2013 10

7.

Licencjonowanie i szkolenie maszynistów 10

8.

Działania prowadzone przez organy państwowe - Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych 8

9.

Komisje kolejowe – zasady, wymagania i tryb pracy 20

10.

Przewóz towarów niebezpiecznych 12

11.

Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym 5

12.

Zarządzanie czynnikiem ludzkim w transporcie 10

13.

Wymagania z zakresu funkcjonowania bocznic kolejowych 10

14.

Certyfikacja i wprowadzenie do obrotu pojazdów i urządzeń kolejowych 15

15.

Seminarium 30

Razem:

210 h

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!