Przejdź do treści

Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym - program studiów do pobrania

Systemy EDR w rzeczoznawstwie samochodowym_Program studiów_Rok akademicki_2023_2024.pdf (126.1 KiB)

SYSTEMY EDR W RZECZOZNAWSTWIE SAMOCHODOWYM

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

6

2.

Podstawy budowy samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym

20

3.

Mechanika ruchu samochodów w krytycznych i kolizyjnych sytuacjach

8

4.

Zderzenia samochodów

8

5.

Diagnostyka i badania podzespołów i zespołów mechanicznych samochodów

20

6.

Diagnostyka czujników i emulatorów sygnałów czujnika do sterownika

16

7.

Diagnostyka i sterowanie elementów wykonawczych

10

8.

Poznanie sygnałów cyfrowych magistrali komunikacyjnych, rozpoznawanie sygnałów elektrycznych w praktyce

8

9.

Techniki inżynierskie w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych

8

10.

Zagadnienia ramki zamrożonej, interpretacja parametrów możliwych do odczytania z ramki zamrożonej

16

11.

Konstrukcja i zasada działania systemów EDR

16

12.

Rejestrator danych wypadkowych EDR, informacje podstawowe, zakresy danych

16

13.

Odczyty danych wypadkowych w warunkach laboratoryjnych z różnych pojazdów

16

14.

Ocena stanu technicznego pojazdu w oparciu o odczyty z systemów EDR

16

15.

Prawo o ruchu drogowym i zagadnienia prawne z zakresu rzeczoznawstwa samochodowego

6

16.

Podstawy opiniowania w wypadkach drogowych i kosztorysowanie napraw samochodów

6

Razem:

196 h

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!