Przejdź do treści

Rachunkowość i podatki - program studiów - do pobrania

Rachunkowość i podatki_Program studiów_Rok akademicki 2023_2024.pdf (349.0 KiB)

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Lp.

 

Nazwa przedmiotu

 

Liczba godzin

Moduł 1:  Podstawy prawne działalności gospodarczej

1.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja działalności i obowiązki ewidencyjne

12

2.

System podatkowy w Polsce - wybrane zagadnienia

Moduł 2: Ewidencje i rozliczenia podatkowe małych podmiotów gospodarczych

3.

Zryczałtowane formy opodatkowania

36

4.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

5.

Przychody i koszty podatkowe w KPiR

6.

Pozostałe obowiązkowe ewidencje u mikro i małych przedsiębiorców

7.

Podatek VAT - wybrane zagadnienia

8.

Obowiązki płatnika - podatek dochodowy od osób fizycznych, składki ZUS

9.

Ustalenie wyniku na działalności gospodarczej, rozliczenie roczne, odliczenie straty z lat ubiegłych

10.

Likwidacja działalności gospodarczej

Moduł 3:  Książka Przychodów i Rozchodów w praktyce z wykorzystaniem systemu Symfonia Mała Księgowość - warsztaty komputerowe

11.

Otwarcie i konfiguracja firmy

16

12.

Ewidencja dokumentów księgowych

13.

Ewidencja wynagrodzeń, składek ZUS właścicieli

14.

Zamknięcie miesiąca w KPiR - obowiązkowe ewidencje, rejestry i deklaracje podatkowe, pliki JPK

15.

Zamknięcie roczne KPiR

Moduł 4:  Rachunkowość finansowa - podstawy

16.

Istota rachunkowości

64

17.

Majątek jednostki i źródła jego finansowania - Bilans

18.

Operacje gospodarcze i konta księgowe

19.

Dokumentowanie operacji gospodarczych

20.

Księgi rachunkowe - organizacja rachunkowości

21.

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

22.

Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe

23.

Rozliczenia międzyokresowe

24.

Rozrachunki i roszczenia

25.

Rzeczowy majątek obrotowy

26.

Przychody i koszty - segmenty działalności

27.

Warianty ewidencyjne kosztów

28.

Ustalanie wyniku finansowego

29.

Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy

30.

Zadanie całościowe od bilansu do bilansu - podsumowujące

Moduł 5: Rachunkowość bilansowa z aspektami podatkowymi, podstawowe sprawozdania finansowe

31.

Ewidencja operacji gospodarczych

32

32.

Koszty bilansowe i koszty podatkowe

33.

Kontrola poprawności księgowań - ZOiS

34.

Rejestry i deklaracje VAT

35.

Kalkulacja podatku dochodowego CIT i jego ewidencja

36.

Rachunek zysków i strat, ustalanie wyniku finansowego

37.

Bilans

Moduł 6: Księgi rachunkowe w praktyce z wykorzystaniem systemu Symfonia Finanse i Księgowość - warsztaty komputerowe

38.

Tworzenie nowej firmy, konfiguracja ustawień

24

39.

Tworzenie i modyfikacja planu kont, kartotek, słowników, rejestrów

40.

Ewidencja dokumentów księgowych FVZ, FVS, PK, PZ, WZ, RK, LP, WB

41.

Procedury zamknięcia miesiąca: rejestry i deklaracje VAT, pliki JPK, kalkulacja zaliczki CIT, bilans, RZiS, dzienniki księgowań, ZOiS

RAZEM

184

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!