Centrum Studiów Podyplomowych Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej odpowiada na aktualne zapotrzebowania na rynku pracy i proponuje w swojej ofercie kierunki studiów, które zostały stworzone przez najlepszych specjalistów. Cały czas pracujemy nad aktualizacją naszej oferty tak by była ona odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość biznesową. Oferujemy również studia od lat cieszące się powodzeniem w dziedzinie: zarządzania, finansów, prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Uczymy przedsiębiorczości, efektywnego zarządzania, rozwijania umiejętności interpersonalnych, wspieramy rozwój różnorodnych kompetencji zawodowych. Nasze Centrum to doskonałe miejsce do podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania wiedzy niezbędnej w rozwijaniu kariery zawodowej. Świadczą o tym opinie naszych zadowolonych absolwentów.

Zaufało nam wiele instytucji powierzając realizację studiów podyplomowych i kursów dla swoich pracowników. W ostatnich latach, oprócz studiów podyplomowych dla słuchaczy indywidualnych, zrealizowaliśmy m.in.:

- studia podyplomowe i kursy dla 360 funkcjonariuszy i pracowników Policji z zakresu zapobiegania przestępczości migracyjnej;

- studia podyplomowe dla 180 pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020, w szczególności we wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju;

- studia podyplomowe dla 810 słuchaczy, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, realizowane w ramach projektu „Studia podyplomowe czynnikiem wzrostu kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw”.

Naszym celem jest inspirowanie ludzi do nieustannego rozwoju oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy. Uczymy jak przekuć zdobyte umiejętności w biznesowy i osobisty sukces.

Kadra UTH to wysokiej klasy wykładowcy naukowi, ale przede wszystkim praktycy z bogatym doświadczeniem w swoich dziedzinach. Dzięki temu program studiów jest realizowany na przykładach odzwierciedlających realne problemy współczesnego biznesu.

Kształcimy w Warszawie i Płońsku.