PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU MENEDŻER JAKOŚCI

MENEDŻER JAKOŚCI
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja 20
2 Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi 16
3 Ocena wyników,monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie 12
4 Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji 8
5 System zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 4
6 System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo 16
7 System Zarządzania Środowiskowego 4
8 CSR - Corporate Social Responsibility 4
9 Metody statystyczne 12
10 Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia 12
11 Odpowiedzialność i prawo 4
12 Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami 16
13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 8
14 Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi 8
15 Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia 12
16 Zarządzanie ryzykiem 8
17 Planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów 12
RAZEM 176
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl