Przejdź do treści

Menedżer Jakości - program studiów - do pobrania

Menedżer Jakości_Program studiów_Rok akademicki_2022_2023.pdf (329.4 KiB)

MENEDŻER JAKOŚCI

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo

16

2.

Planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów

12

3.

Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi

16

4.

Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie

12

5.

Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja

20

6.

Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji

8

7.

Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami

16

8.

Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi

8

9.

Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

12

10.

Metody statystyczne

12

11.

Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia

12

12.

Odpowiedzialność i prawo

4

13.

System zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

4

14.

System Zarządzania Środowiskowego

4

15.

CSR - Corporate Social Responsibility

4

16.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

8

17.

Zarządzanie ryzykiem

8

Razem

176

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!