Przejdź do treści

Menedżer Jakości - program studiów - do pobrania

Menedżer Jakości_Program studiów_Rok akademicki_2023_2024.pdf (328.5 KiB)

MENEDŻER JAKOŚCI

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo

12

2.

Zarządzanie procesami

12

3.

Planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów

12

4.

Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi

12

5.

Ocena wyników, monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie

8

6.

Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja

16

7.

Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji

8

8.

Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami

8

9.

Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi

8

10.

Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia

8

11.

Metody statystyczne

12

12.

Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia

8

13.

Odpowiedzialność i prawo

4

14.

Przegląd systemów zarządzania jakością

8

15.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

4

16.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

8

17.

Zarządzanie ryzykiem

12

Razem

160

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!