Przejdź do treści

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU MENEDŻER JAKOŚCI

MENEDŻER JAKOŚCI
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 System zarządzania jakością: kontekst organizacji i przywództwo 16
2 Planowanie, wsparcie i zapewnienie zasobów 12
3 Nadzór nad działaniami operacyjnymi i dostawcami zewnętrznymi 16
4 Ocena wyników,monitorowanie i pomiary, analiza oraz doskonalenie 12
5 Auditowanie systemu zarządzania jakością i jego certyfikacja 20
6 Podstawy komunikacji, prezentacji i moderacji 8
7 Przywództwo, planowanie i skuteczne zarządzanie procesami 16
8 Wiedza w organizacji, rola kompetencji w produkcji i dostarczaniu usługi 8
9 Narzędzia i metody do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia 12
10 Metody statystyczne 12
11 Zarządzanie niezgodnościami i procesy doskonalenia 12
12 Odpowiedzialność i prawo 4
13 System zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 4
14 System Zarządzania Środowiskowego 4
15 CSR - Corporate Social Responsibility 4
16 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 8
17 Zarządzanie ryzykiem 8
RAZEM 176
Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!