PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU KADRY I PŁACE

KADRY I PŁACE
PLAN STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - zasady rekrutacji i selekcji pracownika, prawa i obowiązki stron stosunku pracy 14
2 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - Podróże służbowe 4
3 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - Ochrona danych osobowych 4
4 Pawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - Bezpieczeństwo i higiena pracy 4
5 Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - Zasady gospodarowania ZFŚS 4
6 Kształtowanie treści stosunku pracy 16
7 Czas pracy i zwolnienia od pracy 24
8 Wynagrodzenie ze stosunku pracy 32
9 Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa 16
10 Trójkąt kompetencyjny - etyka zawodu kadrowego 4
11 Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych 8
12 Zbiorowe i procesowe prawo pracy 16
13 Alternatywne formy zatrudnienia i zasady ich rozliczania 12
14 Narzędzia wspomagające procesy kadrowo-płacowe 24
15 Obrona pracy/Egzamin
RAZEM 182


W ramach programu studiów zaplanowano 24 godziny zajęć dydaktycznych realizowanych w salach komputerowych na programach kadrowo - płacowych.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl