Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Kadry i płace - program studiów - do pobrania

Kadry i płace_Program studiów_Rok akademicki 2024_2025.pdf (131.5 KiB)

KADRY I PŁACE

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Moduł

1.

Wprowadzenie do prawa pracy - prawa i obowiązki stron stosunku pracy

8

Kadry

2.

Kształtowanie treści stosunku pracy

8

Kadry

3.

Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy

2

Kadry

4.

Zbiorowe i procesowe prawo pracy

16

Kadry

5.

Zatrudnianie cudzoziemców

8

Kadry i Płace

6.

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

8

Kadry i Płace

7.

Czas pracy

16

Kadry

8.

Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy

8

Kadry

9.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

8

Kadry

10.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

32

Płace

11.

Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

16

Płace

12.

Ochrona wynagrodzenia pracowniczego

6

Płace

13.

Rozliczenia publiczno-prawne

12

Płace

14.

Podróże służbowe

4

Płace

15.

Ochrona danych osobowych

4

Kadry

16.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

4

Kadry

17.

Zasady gospodarowania środkami ZFŚS

4

Płace

18.

Alternatywne formy zatrudnienia i zasady ich rozliczania

8

Kadry i Płace

19.

Zmiany w prawie - podsumowanie bieżącego roku i prognozy na najbliższą przyszłość

4

Kadry i Płace

20.

Narzędzia wspomagające procesy kadrowo-płacowe

16

Kadry i Płace

RAZEM

192

 

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!