Przejdź do treści

Inwestycje i handel na rynkach azjatyckich - program studiów do pobrania

Inwestycje i handel na rynkach azjatyckich_Program studiów_Rok akademicki_2023_2024.pdf (388.3 KiB)

Dodatkowy kurs - Korea Południowa - Dowiedz się więcej

W celu uzupełnienia informacji nabytych w trakcie studiów, przewidujemy możliwość zorganizowania dodatkowego kursu "Inwestycje i handel na rynku koreańskim".

Kurs obejmuje następujące moduły:

  • Wprowadzenie do Korei Południowej (5 godzin), w tym m.in.: gospodarka, przemysł, handel zagraniczny i współpraca biznesowa,
  • Modele wejścia na rynek (6 godzin), w tym m.in.: inwestycja, sprzedaż usług, regulacje prawne, procedury celne i umowy międzynarodowe,
  • Różnice międzykulturowe, dobre praktyki biznesowe i zarządcze (7 godzin), w tym m.in.: kultura Korei a biznes, negocjacje,
  • Przygotowanie produktu / usługi – strategia wejścia na rynek koreański (12 godzin), w tym m.in.: potencjalne sektory wzrostu, case’y – sukcesy i porażki wielkich i mniejszych firm na rynku koreańskim w kontekście omawianych strategii wejścia na rynek

Uruchomienie kursu jest uzależnione od zgłoszenia się wymaganej liczby osób chętnych.

INWESTYCJE I HANDEL NA RYNKACH AZJATYCKICH
  Nazwa modułów oraz  przedmioty Liczba godzin
  MODUŁ 1: CHINY 34
  Podstawowe informacje gospodarcze, geograficzne, polityczne
  Główne sektory inwestycji i współpracy handlowej, uwarunkowania rynkowe
  Stosunki gospodarcze Polski z Chinami – zawarte umowy międzynarodowe
  Zagadnienia społeczno-kulturowe
  Kultura biznesu - różnice międzykulturowe, metody negocjacji
  Uwarunkowania prawne i sposoby wejścia na rynek lub prowadzenia biznesu z przedsiębiorcami z Chin
  Zwyczaje konsumenckie, zasady ochrony marki, certyfikacja produktów
  MODUŁ 2: INDIE 34
  Podstawowe informacje gospodarcze, geograficzne, polityczne
  Główne sektory inwestycji i współpracy handlowej, uwarunkowania rynkowe
  Stosunki gospodarcze Polski z Indiami - zawarte umowy międzynarodowe
  Zagadnienia społeczno-kulturowe
  Kultura biznesu - różnice międzykulturowe, metody negocjacji
  Uwarunkowania prawne i sposoby wejścia na rynek lub prowadzenia biznesu z przedsiębiorcami z Indii
  Zwyczaje konsumenckie, zasady ochrony marki, certyfikacja produktów
  MODUŁ 3: KRAJE ASEAN 40
  Podstawowe informacje gospodarcze, geograficzne, polityczne
  Główne sektory inwestycji i współpracy handlowej, uwarunkowania rynkowe wybranych krajów z regionu ASEAN
  Stosunki gospodarcze Polski z krajami regionu ASEAN – zawarte umowy międzynarodowe z wybranymi krajami regionu
  Zagadnienia społeczno-kulturowe
  Kultura biznesu - różnice międzykulturowe, metody negocjacji
  Uwarunkowania prawne i sposoby wejścia na rynek lub prowadzenia biznesu z przedsiębiorcami z głównych krajów z regionu ASEAN
  Zwyczaje konsumenckie, zasady ochrony marki, certyfikacja produktów
  MODUŁ 4: JAPONIA 34
  Podstawowe informacje gospodarcze, geograficzne, polityczne
  Główne sektory inwestycji i współpracy handlowej, uwarunkowania rynkowe
  Stosunki gospodarcze Polski z Japonią – zawarte umowy międzynarodowe
  Zagadnienia społeczno-kulturowe
  Kultura biznesu - różnice międzykulturowe, metody negocjacji
  Uwarunkowania prawne i sposoby wejścia na rynek lub prowadzenia biznesu z przedsiębiorcami z Japonii
  Zwyczaje konsumenckie, zasady ochrony marki, certyfikacja produktów
  MODUŁ 5: STRATEGIA WEJŚCIA NA RYNEK AZJATYCKI
12

  Wybór rynku i przygotowanie produktu lub usługi do procesu sprzedaży
  Sukcesy i porażki europejskich biznesów na rynkach azjatyckich – case studies
  Praca nad strategią wejścia na wybrany rynek azjatycki
  MODUŁ 6: PANEL CELNO-TRANSPORTOWO-FINANSOWY

 

 

14

  Zagadnienia celne
  Transport i międzynarodowe warunki sprzedaży Incoterms
  Rozliczenia transakcji międzynarodowych
  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  Inne aspekty podatkowe współpracy z krajami azjatyckimi
  MODUŁ 7: RYNEK PRACY - PRACOWNICY Z AZJI
I WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH WIELOKULTUROWYCH

 

 

12
  Praca w zespołach z przedstawicielami krajów Azji
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w zespołach wielokulturowych
  Delegacja pracowników
  Legalizacja pracy i pobytu obywateli krajów Azji w Polsce
Razem 180 h

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!