Przejdź do treści

UCZESTNICY STUDIÓW

Studia podyplomowe na kierunku e-Marketing kierujemy w szczególności:

 • do osób, które już pracują na stanowiskach związanych z e-marketingiem lub e-commerce, bądź wiążą z nimi swoją przyszłość,
 • do kierowników projektów e-marketingowych lub e-commerce, bądź osób rozwijających swoją karierę zawodową w tym obszarze - studia poruszają całe spektrum działań e-marketingowych oraz dają solidną podstawę e-commercową,
 • do aktualnych bądź przyszłych pozycjonerów, specjalistów Google Ads, strategów marketingowych, specjalistów ds. UX i UI, specjalistów ds. e-commerce, social media managerów - ze względu na poruszane konkretne narzędzia i płaszczyzny pracy w marketingu internetowym
  i e-commerce,
 • do osób planujących otworzyć własny biznes,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru e-marketingu.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przedstawienie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać Internet do tworzenia wizerunku firmy w Internecie, prowadzenia sprzedaży oraz kontaktu z klientami, a także wykształcenie umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego i e-commerce. Program pozwala także na wyspecjalizowanie się w wybranych dziedzinach marketingu internetowego.

Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu marketingu internetowego i e-commerce. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 2. Certyfikat Google Analytics Individual Qualification (po wcześniejszym przystąpieniu do egzaminu Google i jego zdaniu),
 3. Certyfikat Google AdWords (po wcześniejszym przystąpieniu do egzaminu Google i jego zdaniu),
 4. Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności e-marketingowych wydawany przez firmę Ideo Force cenioną w branży usług
  i technologii internetowych.

Słuchacze w ciągu trwania studiów oraz do 5 miesięcy od ukończenia studiów, otrzymują stałe wsparcie merytoryczne ze strony firmy Ideo Force – Partnera merytorycznego kierunku. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem Absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemu.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 192 godziny zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Senat Uczelni,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Rektor,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej i elektronicznej do Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU E-MARKETING

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów, 
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

 

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI KIERUNKU ORAZ WYKŁADOWCY 

Ostatnie miesiące sprawiły, że transformacja cyfrowa znacznie przyspieszyła. Działania firm z zakresu e-marketingu również ewoluowały i wkroczyły na nowe tory. Rozwinął się również rynek e-commerce – stający się dla niektórych branż głównym spektrum zainteresowania. To wszystko sprawiło, że kierunek e-Marketing doskonale wpasowuje się w aktualne potrzeby rynku pracy, ale także stanowi doskonałą podstawę do rozpoczęcia własnego biznesu e-commerce. Dzięki temu, że podzieliłem przedmioty na trzy grupy tematyczne (wprowadzenie teoretyczne, e-commerce, warsztat narzędziowy), każdy ze Słuchaczy będzie mógł skoncentrować się na bardzo konkretnym wycinku e-marketingu czy e-commerce przy jednoczesnym poznaniu całości. Studia są nastawione na praktykę, więc każdy będzie miał możliwość stworzenia własnego sklepu, poprowadzenia własnej kampanii w Google czy Facebook’u. Nie zabraknie również kwestii związanych z budową doskonałego zespołu e-commerce lub zadbaniem o kwestie prawne - Wojciech Szymański, Opiekun merytoryczny.

Wojciech Szymański - Prezes Zarządu agencji e-marketingowej i e-commerce Ideo Force Sp. z o.o. posiadającej na koncie ponad 1000 zrealizowanych projektów e-marketingowych. Wśród klientów Ideo Force znalazły się między innymi takei marki jak BPH TFI, LexisNexis, LG Electronics, Fotojoker, Wolters Kluwer Polska, GlaxoSmithKline, iParts, Cobi, Pratt & Whitney.  Łączy pracę zawodową stricte związaną z e-marketingiem i e-commerce z pasją dzielenia się wiedzą. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, a dodatkowo udziela wykładów gościnnych – m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Zaprojektował i wdrożył 5 unikatowych kierunków studiów podyplomowych związanych z e-marketingiem oraz uczestniczył w projektowaniu specjalności na studiach I i II stopnia dotyczących wykorzystania Internetu w działalności firm.

Angażuje się w rozwój startupów – był mentorem w Startup Weekend, SAMSUNG INKUBATOR, Rzeszów Startup Akcelerator. Był członkiem komitetu oceniającego w akceleratorze "IDEA Global".  Jest autorem wielu książek, artykułów oraz publikacji, w tym między innymi:
„E-marketing. Planowanie, narzędzia, praktyka”, „Content marketing - współczesny poradnik po marketingu treści”, „E-marketing – kompendium dla menadżerów”, „Leksykon pozycjonowania”.

Joanna Tymowicz   - doświadczona koordynatorka kampanii internetowych i specjalistka od budowania wizerunku marek w sieci. W  branży działa od 2006 roku, a nowoczesne trendy e-marketingu nie mają dla niej żadnych tajemnic. Od 2014 związana jest z agencją Ideo Force gdzie pełni funkcję Client Service Director. 

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Posiada bogate doświadczenie wynikające z zrealizowanych projektów e-marketingowych. Jest autorką wielu efektywnych strategii marketingowych i media planów oraz artykułów branżowych. W swojej pracy kładzie nacisk na balansowanie działań sprzedażowych oraz wizerunkowych, które mają w efekcie przynosić firmom wymierne korzyści. Jej umiejętności i kreatywne podejście pozwoliły z powodzeniem zrealizować projekty dla wielu znanych marek.

Michał Dziekoński - Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem na poziomie strategicznym w strukturach dużych firm międzynarodowych – m.in. w Grupie Siemens (przez 13 lat do końca 2013 roku). Obecnie pełni rolę interim managera w Opinionie, jednej z największych firm wizualizacyjnych w Europie. Ukończył studia MBA Oxford Brookes University, the Advanced Certificate in Marketing (CIM), marketing i zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i program Marketing Training w Orlando (USA) oraz kilka kierunków studiów podyplomowych związanych z nowoczesnym marketingiem. Jest trenerem CIM w firmie questus, twórcą planów i strategii marketingowych oraz systemów mierzenia efektywności działań marketingowych, zarówno z rynku B2C, jak i B2B.

Jarosław Michalski - Dyrektor Działu Internet i E-commerce Wolters Kluwer. Absolwent MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem na poziomie opartym na Omnichannel i Multichannel.

Bartłomiej Daniłoś - Ekspert w zakresie strategicznego planowania i wdrażania kampanii reklamowych w serwisach YouTube, Facebook oraz Instagram. Autor wielu publikacji i opracowań, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych marketing internetowy na AGH w Krakowie. Trener podczas takich wydarzeń jak Certyfikowany Social Media Manager, Nowe Trendy w Turystyce czy Kongres Best Of Online Marketing.

Kamil Ziomek - specjalista ds. prowadzenia płatnych kampanii reklamowych w internecie. Ekspert w zakresie wdrażania działań PPC (Pay Per Click) przy wykorzystaniu takich systemów reklamowych jak m.in. Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w branży, realizując przy tym działania reklamowe dla wielu polskich i zagranicznych firm.

Paweł Lipiec - manager z  blisko 15-letnim doświadczeniem w komunikacji w nowych mediach, content marketingu, współpracy z influencerami i social media. Strateg i analityk ze znajomością internetu od podszewki.

Zajęcia na kierunku prowadzone są przez wieloletnich praktyków z doświadczeniem dydaktycznym oraz specjalistów z zakresu
e-marketingu oraz e-commerce.

PATRONAT KIERUNKU

Studia realizowane pod patronatem firmy Ideo Force

Partnerem merytorycznym kierunku jest agencja e-marketingowa Ideo Force wywodząca się z istniejącej od 1999 roku Agencji Interaktywnej i Internet Software House – Ideo.

Ideo Force kreuje wizerunki marek, tworzy angażujące treści, zwiększa zasięgi i poprawia konwersje. Agencja doskonale wie jak projektować i rozwijać najlepsze serwisy www oraz zwiększać sprzedaż w sklepach online. Ideo Force specjalizuje się w promocji w Internecie, pozycjonowaniu i AdWords. Opracowuje analizy i strategie marketingowe, dobiera najlepsze rozwiązania, nieustannie służy radą, wiedzą i doświadczeniem.

Agencja e-marketingowa Ideo Force ma na koncie ponad 1000 zrealizowanych projektów e-marketingowych. Pracowała m.in. dla marek takich jak: BPH TFI, LexisNexis, LG Electronics, Fotojoker, Wolters Kluwer Polska, Melvit, KUKE Finance, Targi Kielce, GlaxoSmithKline, iParts, Norsk Maritimt Forlag AS, Cobi, Pratt & Whitney.

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!