E-MARKETING

Uczestnicy studiów

Studia podyplomowe na kierunku e-Marketing, kierujemy w szczególności:

 • do osób, które już pracują na stanowiskach związanych z e-marketingiem bądź wiążą z nimi swoją przyszłość,
 • do kierowników projektów e-marketingowych, bądź osób rozwijających swoją karierę zawodową w tym obszarze,
 • do aktualnych bądź przyszłych pozycjonerów, specjalistów Google Ads, strategów marketingowych, specjalistów ds. UX i UI, specjalistów ds. e-commerce, social media managerów - ze względu na poruszane konkretne narzędzia i płaszczyzny pracy w marketingu internetowym,
 • do osób planującym otworzyć własny biznes,
 • do wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru e-marketingu.

Cel studiów

Celem studiów jest przedstawienie najnowszej wiedzy oraz wykształcenie specjalistów, którzy będą wykorzystywać Internet do tworzenia wizerunku firmy w Internecie, prowadzenia sprzedaży oraz kontaktu z klientami, a także wykształcenie umiejętności formułowania strategii z zakresu marketingu internetowego.

Program pozwala także na wyspecjalizowanie się w wybranych dziedzinach marketingu internetowego.

Studia mają charakter przekrojowy, obejmujący szerokie spektrum zagadnień z zakresu marketingu internetowego. Wszystkie zagadnienia nauczane są od podstaw.

Dodatkowe korzyści i certyfikaty

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych,
 2. Certyfikat Google Analytics Individual Qualification (po wcześniejszym przystąpieniu do egzaminu Google i jego zdaniu),
 3. Certyfikat Google Ads  (po wcześniejszym przystąpieniu do egzaminu Google i jego zdaniu),
 4. Certyfikat potwierdzający nabycie umiejętności e-marketingowych wydawany przez firmę Ideo Force cenioną w branży usług i technologii internetowych.

Słuchacze w ciągu trwania studiów oraz do 5 miesięcy od ukończenia studiów otrzymują stałe wsparcie merytoryczne ze strony firmy Ideo Force – Partnera merytorycznego kierunku. W przypadku sytuacji problematycznych, napotkanych w trakcie pracy zawodowej, związanej z przedmiotowym obszarem Absolwenci mają prawo zwrócić się, za pomocą maila, telefonicznie lub osobiście o poradę / wsparcie w rozwiązaniu danego problemuu.

ORGANIZACJA STUDIÓW

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio – niedzielnych, co 2 tygodnie,
 • Studia trwają dwa semestry i obejmują 200 godzin zajęć prowadzonych przez Wykładowców Uczelni oraz Ekspertów zewnętrznych – Specjalistów, mających duże doświadczenie praktyczne.

INFORMACJE OGÓLNE

 • Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w układzie semestralnym, z wyjątkiem sytuacji, gdy Zarządzenie Rektora o powołaniu studiów, ustala inne, niż semestr okresy zaliczeniowe,
 • Plan i program studiów podyplomowych zatwierdzany jest przez Radę właściwego Wydziału,
 • Nadzór nad realizacją planu i programu studiów podyplomowych sprawuje Dziekan właściwego Wydziału,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów, przewidzianych w programie studiów. Program studiów może przewidywać także opracowanie pracy pisemnej pod kierunkiem Promotora lub egzamin końcowy z całości przedmiotów objętych programem studiów,
 • Pracę pisemną, o ile przewiduje ją program studiów, należy złożyć w wersji drukowanej  i elektronicznej do Biura Centrum Studiów Podyplomowych, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Promotora pracy dyplomowej,
 • Za organizację i przebieg studiów podyplomowych odpowiada Koordynator Centrum Studiów Podyplomowych oraz Opiekunowie Merytoryczni poszczególnych edycji studiów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA KIERUNKU E-MARKETING

 • Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, jakie są przewidziane w programie studiów,
 • Warunki zaliczenia przedmiotów ustalają poszczególni prowadzący. Na pierwszych zajęciach prowadzący przedmiot informuje słuchaczy o warunkach i formie zaliczenia zajęć,
 • Warunkiem ukończenia studiów jest dodatkowo pozytywny wynik z egzaminu końcowego organizowanego na zakończenie studiów, 
 • Słuchaczowi, który ukończył studia podyplomowe, Uczelnia wystawia Świadectwo Ukończenia Studiów w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów podyplomowych i rozliczenia się z opłat określonych w umowie o studia podyplomowe, zgodnie z wzorem określonym w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Opiekunowie Merytoryczni kierunku oraz Wykładowcy

Wojciech Szymański - z branżą internetową związany od 2000 roku. Ekspert ds. e-PR oraz e-marketingu. Nominowany
w kategorii Szczególny wkład na rzecz rozwoju rynku e-commerce w prestiżowym konkursie „Ekomersy 2014”, którego celem jest prezentowanie firm i osób, które przyczyniają się do szybkiego i intensywnego rozwoju rynku e-commerce.

Wojciech Szymański jest Dyrektorem Działu Marketingu Internetowego w agencji interaktywnej Ideo Sp. z o.o. oraz pełni funkcję CEO Ideo Force Sp. z o.o. – agencji e-marketingowej należącej do grupy Ideo. Posiada bogate doświadczenie związane z e-marketingiem ze szczególnym uwzględnieniem wyszukiwarek internetowych, komunikacji zewnętrznej oraz projektowania strategii promocyjnych w Internecie.

Autor bądź współautor wielu publikacji książkowych, między innymi „E-marketing – kompendium dla menadżerów”, "Badania i pomiar efektów w PR", "Leksykon Public Relations" oraz "C++ dla początkujących". Ponadto autor wielu artykułów w Przeglądzie Finansowym Bankier.pl, w których skupiał się głownie na planowaniu efektywnych działań
e-marketingowych oraz e-PR.

Joanna Tymowicz   - doświadczona koordynatorka kampanii internetowych i specjalistka od budowania wizerunku marek w sieci. W  branży działa od 2006 roku, a nowoczesne trendy e-marketingu nie mają dla niej żadnych tajemnic. Od 2014 związana jest z agencją Ideo Force gdzie pełni funkcję Client Service Director. 

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Posiada bogate doświadczenie wynikające z zrealizowanych projektów e-marketingowych. Jest autorką wielu efektywnych strategii marketingowych i media planów oraz artykułów branżowych. W swojej pracy kładzie nacisk na balansowanie działań sprzedażowych oraz wizerunkowych, które mają w efekcie przynosić firmom wymierne korzyści. Jej umiejętności i kreatywne podejście pozwoliły z powodzeniem zrealizować projekty dla wielu znanych marek.

Michał Dziekoński - Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem na poziomie strategicznym w strukturach dużych firm międzynarodowych – m.in. w Grupie Siemens (przez 13 lat do końca 2013 roku). Obecnie pełni rolę interim managera w Opinionie, jednej z największych firm wizualizacyjnych w Europie. Ukończył studia MBA Oxford Brookes University, the Advanced Certificate in Marketing (CIM), marketing i zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i program Marketing Training w Orlando (USA) oraz kilka kierunków studiów podyplomowych związanych z nowoczesnym marketingiem. Jest trenerem CIM w firmie questus, twórcą planów i strategii marketingowych oraz systemów mierzenia efektywności działań marketingowych, zarówno z rynku B2C, jak i B2B.

Jarosław Michalski - Dyrektor Działu Internet i E-commerce Wolters Kluwer. Absolwent MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania i Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem na poziomie opartym na Omnichannel i Multichannel.

Zajęcia na kierunku prowadzone są przez wieloletnich praktyków z doświadczeniem dydaktycznym oraz specjalistów z zakresu e-marketingu.

PATRONAT KIERUNKU

Studia realizowane pod patronatem firmy Ideo Force

Partnerem merytorycznym kierunku jest agencja e-marketingowa Ideo Force wywodząca się z istniejącej od 1999 roku Agencji Interaktywnej i Internet Software House – Ideo.

Ideo Force kreuje wizerunki marek, tworzy angażujące treści, zwiększa zasięgi i poprawia konwersje. Agencja doskonale wie jak projektować i rozwijać najlepsze serwisy www oraz zwiększać sprzedaż w sklepach online. Ideo Force specjalizuje się w promocji w Internecie, pozycjonowaniu i AdWords. Opracowuje analizy i strategie marketingowe, dobiera najlepsze rozwiązania, nieustannie służy radą, wiedzą i doświadczeniem.

Agencja e-marketingowa Ideo Force ma na koncie ponad 1000 zrealizowanych projektów e-marketingowych. Pracowała m.in. dla marek takich jak: BPH TFI, LexisNexis, LG Electronics, Fotojoker, Wolters Kluwer Polska, Melvit, KUKE Finance, Targi Kielce, GlaxoSmithKline, iParts, Norsk Maritimt Forlag AS, Cobi, Pratt & Whitney.

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

centrum@studiapodyplomowe.waw.pl