Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH

Agent celny - program studiów - do pobrania

AGENT CELNY

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Międzynarodowa polityka celna

10

2.

Prawo celne Unii Europejskiej

40

3.

Polskie przepisy celne

10

4.

Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego

15

5.

Obsługa celna przedsiębiorstw

15

6.

Elektroniczne formy odpraw celnych

20

7.

Podatki w międzynarodowym obrocie towarowym

20

8.

Elementy logistyki celnej

10

9.

Współczesne środki polityki handlowej

15

10.

Uregulowania okołocelne

10

11.

Umowy międzynarodowe w sprawach celnych

15

Razem

180 h

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!