Przejdź do treści

PROGRAM STUDIÓW NA KIERUNKU AGENT CELNY 

AGENT CELNY
PROGRAM STUDIÓW
Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
1 Międzynarodowa polityka celna 10
2 Prawo celne Unii Europejskiej 40
3 Polskie przepisy celne 10
4 Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego 15
5 Obsługa celna przedsiębiorstw 15
6 Elektroniczne formy odpraw celnych 20
7 Podatki w międzynarodowym obrocie towarowym 20
8 Elementy logistyki celnej 10
9 Współczesne środki polityki handlowej 15
10 Uregulowania okołocelne 10
11 Umowy międzynarodowe w sprawach celnych 15
RAZEM 180

 

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!