Przejdź do treści

Agent celny - program studiów - do pobrania

Agent celny_Program studiów_Rok akademicki_2023_2024.pdf (323.0 KiB)

AGENT CELNY

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Międzynarodowa polityka celna

10

2.

Prawo celne Unii Europejskiej

32

3.

Polskie przepisy celne

10

4.

Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego

12

5.

Obsługa celna przedsiębiorstw

12

6.

Elektroniczne formy odpraw celnych

20

7.

Podatki w międzynarodowym obrocie towarowym

20

8.

Elementy logistyki celnej

10

9.

Współczesne środki polityki handlowej

12

10.

Uregulowania okołocelne

10

11.

Umowy międzynarodowe w sprawach celnych

12

Razem

160 h

Katarzyna Dobrowolska

Katarzyna Dobrowolska

Centrum studiów podyplomowych

tel. (22) 262 88 55,

podyplomowe@uth.edu.pl

Zapisz się!