Przejdź do treści

Specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem realizowana jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku na kierunku zarządzanie na I stopniu kształcenia.

Absolwenci są przygotowani do pełnienia funkcji menedżerskich w organizacjach o charakterze biznesowym (małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach), a także w organizacjach o charakterze administracyjnym czy edukacyjnym.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • ma wiedzę z zakresu ekonomicznych, prawnych i społecznych podstaw zakładania przedsiębiorstwa,
  • ma wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania i realizacji strategii kształtowania działań komunikacyjnych i wizerunku przedsiębiorstwa,
  • potrafi być przedsiębiorcą świadomym swoich możliwości w ramach systemu gospodarczego.
Zapisz się!