Przejdź do treści

Specjalność Zarządzanie, finanse i PR w przedsiębiorstwie realizowana jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku na kierunku zarządzanie na I stopniu kształcenia.

Absolwent zdobywa wiedzę z zakresu komunikacji publicznej i budowania relacji miedzy organizacją a jej otoczeniem. Studia przygotowują do pracy na stanowisku rzecznika prasowego lub trenera/doradcy w zakresie PR, kreowania wizerunku i skutecznej komunikacji. Umożliwiają również założenie własnej agencji świadczącej usługi w zakresie Public Relations.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • posiada wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania i realizacji strategii kształtowania działań komunikacyjnych i wizerunku przedsiębiorstwa,
  • zna nowoczesne techniki i narzędzia Public Relations oraz potrafi je zastosować w praktyce,
  • posiada umiejętności utrzymywania kontaktu z grupami opiniotwórczymi, udzielania wywiadów czy przygotowywania materiałów prasowych dla mediów.

 Absolwenci studiów I stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku mogą kontynuować naukę w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie na studiach II stopnia na preferencyjnych warunkach. Od roku akademickiego 2014/2015 Uczelnia wprowadza bogatą ofertę nowych specjalności zawodowych. 

Zapisz się!