Przejdź do treści

Specjalność Transport-spedycja-logistyka (TSL) realizowana jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku na kierunku zarządzanie na I stopniu kształcenia.

Program specjalności TSL stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów w tej dziedzinie gospodarki. Studia mają charakter warsztatowo-praktyczny.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • posiada wiedzę z zakresu infrastruktury logistycznej i zarządzania łańcuchem dostaw,
  • zna obowiązujące w transporcie i spedycji prawo,
  • nabył umiejętność planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów,
  • jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Zapisz się!