Przejdź do treści

Specjalność Transport-spedycja-logistyka (TSL) realizowana jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku na kierunku zarządzanie na I stopniu kształcenia.

Program specjalności TSL stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów w tej dziedzinie gospodarki. Studia mają charakter warsztatowo-praktyczny.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • posiada wiedzę z zakresu infrastruktury logistycznej i zarządzania łańcuchem dostaw,
  • zna obowiązujące w transporcie i spedycji prawo,
  • nabył umiejętność planowania logistycznego i zarządzania flotą pojazdów,
  • jest przygotowany do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci studiów I stopnia w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku mogą kontynuować naukę w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie na studiach II stopnia na preferencyjnych warunkach.

Zapisz się!