Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (6 semestrów)

Studia licencjackie na specjalności Transport-spedycja-logistyka (TSL) w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku

Program studiów na specjalności Transport-spedycja-logistyka w Płońsku stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie pracodawców na specjalistów w tej dziedzinie gospodarki. Studia mają charakter warsztatowo-praktyczny.

Co to oznacza dla Ciebie? Wiedza, którą otrzymasz, pochodzi od osób, które znają problemy i wyzwania transportowe, logistyczne i spedycyjne z wieloletniej praktyki. Co więcej, studia mają charakter warsztatowo-praktyczny. Zajęcia odbywają się w uczelni, studenci odbywają praktyki w firmach logistyczno-spedycyjnych oraz instytucjach, których obszar działalności dotyczy wymienionej tematyki. Planowane są wizyty studyjne u partnerów Uczelni, gdzie można przekonać się, jak funkcjonuje zarządzanie transportem i planowanie logistyki. Podczas odbywania praktyk studenckich można nawiązać pierwsze kontakty zawodowe w branży, które mogą pomóc w zdobyciu pracy. Potwierdzają to losy naszych absolwentów.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Transport-spedycja-logistyka (TSL) w Płońsku?

Transport-spedycja-logistyka (TSL) studia I stopnia dotyczą obszaru tematycznego związanego z zarządzaniem, prawem, ekonomią. Poniżej lista przykładowych przedmiotów, z którymi zetkniesz się podczas studiów. Zakres przedmiotów może ulec zmianie. Wynika to z tego, że na bieżąco konsultujemy rynek pracy, mając na celu dopasowanie wyników kształcenia do potrzeb absolwentów i pracodawców:

 • podstawy ekonomiczne i prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • prawo dewizowe/celne,
 • rynek usług transportowych,
 • podstawy zarządzania procesami logistycznymi i spedycyjnymi,
 • prawo ruchu drogowego,
 • analiza krytycznych przypadków,
 • analiza ekonomiczna w transporcie,
 • zarządzanie usługami i produkcją,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • praktyka zawodowa.

Perspektywy po studiach

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

 • posiada wiedzę z zakresu infrastruktury logistycznej i zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zna obowiązujące prawo w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz spedycji,
 • posiada umiejętność zastosowania informatyki w logistyce,
 • posiada umiejętność planowania logistycznego, zarządzania flotą pojazdów oraz technik analizy ilościowo-wartościowej realizowanych procesów logistycznych,
 • jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia na specjalności Transport-spedycja-logistyka I stopnia w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku to także szerokie możliwości dalszego kształcenia. Osoby planujące studia magisterskie mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w UTH w Płońsku.

Zapisz się!