Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (6 semestrów)

Informatyka w biznesie – studia I stopnia

Studia I stopnia o specjalności Informatyka w biznesie prowadzone są na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku. Program studiów stanowi unikatowe połączenie wiedzy z zakresu zarządzania i nowych technologii, które są poszukiwanie na rynku pracy. Celem kształcenia jest wykwalifikowanie ekspertów gotowych na wykorzystanie w biznesie rozwiązań takich jak automatyzacja, integracja zasobów, analityka oraz innych obszarów zaczerpniętych ze świata IT.

Kształcenie dostarcza narzędzi koniecznych do skalowania biznesu w erze cyfrowej. Podczas studiów dowiesz się, jak budować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw i organizacji  w oparciu o nowatorskie zarządzanie oparte na IT oraz jak analizować wyniki, aby podejmować trafne decyzje.

Zobacz, jakie kompetencje zyskasz i jak będzie wyglądała Twoja pozycja zawodowa po ukończeniu studiów licencjackich o specjalności informatyka w biznesie.

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Informatyka w biznesie?

Studia licencjackie o specjalności Informatyka w biznesie mają charakter interdyscyplinarny. Łączą wiedzę i umiejętności z zakresu nowych technologii, zarządzania i biznesu, co pozwala na zdobycie przez studentów unikalnego wykształcenia istotnego podczas pracy w przedsiębiorstwach rozwijających się w czasach powszechnej cyfryzacji. Inaczej mówiąc, studia stanowią wypadkową obszarów, które obecnie są najistotniejsze pod kątem rozwoju biznesu.

Studenci kierunku w czasie zajęć poznają możliwości zastosowania systemów informatycznych na różnych poziomach zarządzania organizacją, dokonują ich oceny pod względem efektywności i zdobywają umiejętności ich sprawnego wykorzystania w praktyce.

Dzięki specjalności możliwe jest połączenie kwalifikacji z zakresu informatyki z wiedzą dotyczącą biznesu i zarządzania. Efektem jest powstanie unikalnego zestawu kompetencji, które wyróżniają naszych absolwentów na rynku pracy. Ważne jest to, że studia nie mają jedynie charakteru teoretycznego. Absolwenci podczas praktycznych zajęć nabywają umiejętności z zakresu obsługi konkretnych narzędzi i uczą się na podstawie rynkowych case study.

Podczas studiów poznasz obszary takie jak:

 • modelowanie procesów biznesowych,
 • kreowanie strategii informatyzacji organizacji,
 • pozyskiwanie i implementowanie gotowych rozwiązań informatycznych,
 • eksploracja i analiza danych biznesowych,
 • modelowanie i projektowanie baz danych,
 • organizowanie i zarządzanie projektami teleinformatycznymi,
 • administrowanie i eksploatacja systemów informatycznych,
 • ochrona i bezpieczeństwo danych,
 • kreowanie wizerunku w social mediach,
 • cyberbezpieczeństwo,
 • tworzenie serwisów internetowych i portali korporacyjnych,
 • projektowanie relacyjnych baz danych,
 • nowoczesne metody prowadzenia szkoleń,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • marketing i kreowanie wizerunku w Internecie,
 • ekosystem  handlu elektronicznego,
 • zarządzanie projektami.

To jednak nie wszystko. Studia na tej specjalności mogą być spersonalizowane. W czasie licencjatu możesz poszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia takie jak:

 • systemy wspomagania pracy grupowej,
 • organizacja HelpDesk i Call Center,
 • systemy analiz biznesowych,
 • eksploracja i analiza danych,
 • hurtownie danych i bazy NoSQL.

Plan studiów

Studia licencjackie o specjalności Informatyka w biznesie, realizowane są na kierunku Zarządzanie. Kształcenie prowadzone jest w trybie niestacjonarnym i trwa 6 semestrów. Zajęcia odbywają się na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku.

Studenci Wydziału Zamiejscowego mają do dyspozycji obszerne sale dydaktyczne i pracownie komputerowe. Znajdziesz tam bibliotekę z czytelnią gromadzącą księgozbiór z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, finansów czy prawa.

Adresatami specjalności są osoby, które chcą pracować w biznesie lub zarządzaniu, a jednocześnie w obszarze ich zainteresowania znajdują się nowe technologie. Studia wychodzą naprzeciw wymaganiom współczesnego rynku pracy i kształcą kompetencje techniczne oraz miękkie.

Ze względu na profil kształcenia, jako przyszły student powinieneś mieć ogólne predyspozycje związane z analitycznym i logicznym myśleniem, sprawnie poruszać się w świecie nowych technologii i być otwartym na nieszablonowe myślenie.

Perspektywy zawodowe

Połączenie wiedzy z zakresu zarządzania, biznesu i informatyki zapewnia unikalne kompetencje, które pozwalają znaleźć swoje miejsce w świecie zdigitalizowanego biznesu. Musisz pamiętać, że współczesny biznes niezależnie od branży w dużym stopniu korzysta z narzędzi cyfrowych i obecności w sieci. Stąd też wiedza w tym zakresie pozwoli Ci realnie wpływać na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Wszystko to czyni z absolwentów specjalności informatyka w biznesie specjalistów o szerokich możliwościach zatrudnienia.

Twoje kompetencje będą docenione na stanowiskach takich jak:

 • analityk biznesowy i informacji,
 • konsultant – wdrożeniowiec systemu informatycznego,
 • projektant i administrator baz danych,
 • programista aplikacji Internetowych i intranetowych,
 • specjalista Public Relation,
 • analityk i projektant systemów informatycznych,
 • doradca systemów komputerowych.

Kończąc tę specjalność, masz otwarte drzwi do pracy po stronie przedsiębiorców, gdzie będziesz odpowiedzialny za zarządzanie procesami i komunikacją biznesową w sieci. Przykładowe branże, w których Twoja przyszła wiedza jest niezbędna to: przemysł, handel, usługi, instytucje finansowe i publiczne czy jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Możesz również pracować dla agencji interaktywnych, gdzie swoje umiejętności będziesz wykorzystywał w pracy nad projektami dla klientów. Wszystko zależy od Twoich preferencji.

Jeśli natomiast jesteś szczególnie ambitny i marzysz o własnej działalności gospodarczej, możesz wyspecjalizować się w programowaniu aplikacji dedykowanych biznesowi. Nikt nie będzie go rozumiał lepiej niż Ty.

FAQ

W jaki sposób nowe technologie wykorzystywane są w biznesie?

Współczesny biznes wykorzystuje nowe technologie w różny sposób. Inteligentne kierowanie reklam opartych o aktywność użytkowników w sieci, automatyzacja w zakresie obsługi klienta, zaawansowane metody analizy i obróbki danych pochodzących ze stron internetowych to tylko niektóre z licznych argumentów obrazujących, w jaki sposób narzędzia IT mogą usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstw i organizacji. Wybierając studia o specjalności Informatyka w biznesie, nauczysz się praktycznego wykorzystania tych możliwości i kreatywnego myślenia w zakresie zarządzania.

Czym informatyka w biznesie różni się od informatyki?

Różnica polega na rozłożeniu akcentów. Specjalność Informatyka w biznesie ma charakter utylitarny, tzn. że podczas edukacji poznasz rozwiązania i narzędzia IT, które wspierają zarządzanie i funkcjonowanie biznesu i pozwalają go skalować. Program kształcenia skupia się więc na praktycznych możliwościach wykorzystania narzędzi informatycznych pod kątem różnorodnych potrzeb biznesowych, np. zwiększania świadomości potencjalnych klientów na temat oferty czy analizy dużych zestawów danych sprzedażowych.

Studiując informatykę, dowiesz się, jak działają technologie, na specjalności informatyka w biznesie poznasz rozwiązania IT, które są istotne z punktu widzenia realizacji celów biznesowych.

Jakie umiejętności muszę posiadać, aby studiować na tej specjalności?

Przygotowując program kształcenia, staramy się budować go w sposób odpowiadający procesowi uczenia się. Przekazywanie wiedzy rozpoczynamy od podstawowej wiedzy, aby z czasem przechodzić do coraz bardziej skomplikowanych zagadnień. Pod kątem umiejętności i merytoryki wszystko przekażemy Ci stopniowo.

Inną kwestią są predyspozycje, które powinieneś posiadać, aby kształcenie w tym obszarze, a potem praca były dla Ciebie ciekawe. Konieczny będzie zmysł analityczny, gotowość do podejmowania decyzji, myślenie kreatywne i sprawna obsługa nowych technologii.

Nasi wykładowcy to nie tylko specjaliści w swoich dziedzinach, ale też dobrzy nauczyciele, którzy wszystko pokażą Ci na przykładach i case’ach funkcjonujących na rynku.

Zapisz się!