Przejdź do treści

Specjalność Administracja rządowa i samorządowa realizowana jest na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku na kierunku zarządzanie na I stopniu kształcenia.

Absolwenci są przygotowani do prawidłowego, sprawnego zarządzania i wykonywania zadań związanych z pracą w administracji publicznej, gdzie wymagana jest znajomość prawa, procedur, umiejętność rozumienia, pisania pism oraz ogólna wiedza z zakresu prawa i administracji.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • zna ustrój administracji publicznej i zasady procesów decyzyjnych w administracji,
  • ma wiedzę w zakresie procedury prawa administracyjnego, rozumie te procedury; ma wiedzę na temat charakterystycznych dla nich instytucji oraz statusu podmiotów uczestniczących w tych postępowaniach,
  • posiada wiedzę o instytucjach związanych z gospodarką komunalną i polityką społeczną, w kontekście funkcjonowania samorządu,
  • zna zasady funkcjonowania systemu podatkowego państwa.
Zapisz się!