Zarządzanie – studia licencjackie (3-letnie) i magisterskie (1,5 roku dydaktyki + semestr dyplomowy)

Czesne:

studia licencjackie niestacjonarne:

1700 zł za semestr (340 zł miesięcznie) I-II sem.

2000 zł za semestr (400 zł miesięcznie) III-IV sem.

2200 zł za semestr (440 zł miesięcznie) V-VI sem.
     

studia magisterskie niestacjonarne:

2450 zł za semestr (409 zł miesięcznie) I-III sem. + 1500 zł (IV sem.)