Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (6 semestrów)

Studia licencjackie na specjalności Administracja rządowa i samorządowa (ARiS) w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku

Specjalność Administracja rządowa i samorządowa na kierunku Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku powstała z myślą o osobach, które już pracują, dopiero wiążą swoją przyszłość z instytucjami państwowymi lub chcą zdobyć wiedzę na temat obowiązujących procedur, aby efektywniej prowadzić działania biznesowe.

Administracja rządowa i samorządowa to obszar działań skupiających się na zarządzaniu procesami i dobrami oraz uprawnieniami, które należą do domeny publicznej. Z uwagi na swój strategiczny charakter i wpływ na bezpieczeństwo publiczne i jakość funkcjonowania Państwa, czynności administracji publicznej podlegają licznym procedurom i prawodawstwu. Właśnie dlatego konieczne jest kształcenie specjalistów w tym zakresie.

Podczas studiów na tej specjalności przekażemy Ci niezbędną wiedzę, nauczymy konkretnych umiejętności, udoskonalimy kompetencje społeczne, co umożliwi sprawne wykonywanie zadań w ramach procedur obowiązujących w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Administracja rządowa i samorządowa (ARiS) w Płońsku?

Wybierając studia o specjalności Administracja rządowa i samorządowa w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku, poznasz przepisy prawne, które regulują działanie instytucji publicznych i ich funkcjonowanie. Nauczysz się pracować zgodnie z przewidywanymi przez ustawodawcę procedurami, poznasz zasady funkcjonowania, zadania i różnice pomiędzy działaniem organów centralnych i lokalnych. Wszystko to po to, abyś w ramach obowiązujących przepisów mógł pewnie wykonywać swoje zadania w przyszłej pracy zawodowej.

Warto mieć na uwadze, że specjalność Administracja rządowa i samorządowa jest realizowana na kierunku Zarządzanie. Oznacza to, że poza przedmiotami specjalistycznymi, zdobędziesz także ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania, co pozwoli Ci na łatwe odnalezienie się na rynku pracy.

Wiadomości, które zdobędziesz pochodzą od doświadczonych osób, mających wiedzę na temat problemów i wyzwań, jakie stoją przed organami rządowymi i samorządowymi. Studia mają charakter praktyczny i obejmują zajęcia warsztatowe. Będziesz miał możliwość odbycia praktyk w jednostkach rządowych i samorządowych. Planowane są również wizyty studyjne u naszych partnerów, gdzie będziesz mógł zobaczyć, jak instytucje publiczne funkcjonują w praktyce. Podczas praktyk będziesz miał okazję nawiązać pierwsze kontakty zawodowe w branży, co może pomóc Ci w przyszłym rozwoju kariery.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności Administracja rządowa i samorządowa w Płońsku

Wybrane przedmioty na specjalności Administracja rządowa i samorządowa to:

 • prawo administracyjne,
 • mediacje i negocjacje,
 • elektroniczna administracja,
 • kontrola i nadzór w administracji,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • współczesny marketing,
 • psychologia organizacji i pracy,
 • analiza krytycznych przypadków,
 • finanse przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
 • praktyka zawodowa.

Perspektywy po studiach

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

 • zna ustrój administracji publicznej i zasady procesów decyzyjnych w administracji,
 • ma wiedzę w zakresie procedur prawa administracyjnego, rozumie te procedury, ma wiedzę na temat charakterystycznych dla nich instytucji oraz statusu podmiotów uczestniczących w tych postępowaniach,
 • posiada wiedzę o instytucjach związanych z gospodarką komunalną i polityką społeczną w kontekście funkcjonowania samorządu,
 • zna zasady funkcjonowania systemu podatkowego państwa.

Studia pierwszego stopnia na specjalności Administracja rządowa i samorządowa w Płońsku dają wiele możliwości rozwoju. Jeśli planujesz kontynuować naukę na poziomie magisterskim, możesz zrobić to również w UTH na kierunku Zarządzanie.

Po ukończeniu studiów istnieje możliwość pracy na stanowiskach administracyjnych na szczeblu rządowym, a więc w organach centralnej administracji rządowej, w jednostkach samorządowych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych.  

Zapisz się!