Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (6 semestrów)

Studia licencjackie na specjalności Administracja rządowa i samorządowa (ARiS) w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku

Specjalność Administracja rządowa i samorządowa na kierunku Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku powstała z myślą o osobach, które już pracują, dopiero wiążą swoją przyszłość z instytucjami państwowymi lub chcą zdobyć wiedzę na temat obowiązujących procedur, aby efektywniej prowadzić działania biznesowe. Jeśli zatem widzisz swoją przyszłość w organach administracyjnych, w UTH w Płońsku uzyskasz wiedzę niezbędną do pracy.

Administracja rządowa i samorządowa to obszar działań skupiających się na zarządzaniu procesami i dobrami oraz uprawnieniami, które należą do domeny publicznej. Z uwagi na swój strategiczny charakter i wpływ na bezpieczeństwo publiczne i jakość funkcjonowania państwa, czynności administracji publicznej podlegają licznym procedurom i prawodawstwu. Właśnie dlatego konieczne jest kształcenie specjalistów w tym zakresie, potrafiących wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce administracyjnej – to jest naszym celem, dlatego też studia mają charakter praktyczny.

Podczas studiów na tej specjalności przekażemy Ci niezbędną i specjalistyczną wiedzę, nauczymy konkretnych umiejętności, udoskonalimy kompetencje społeczne, co umożliwi Ci sprawne wykonywanie zadań w ramach procedur obowiązujących w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Administracja rządowa i samorządowa (ARiS) w Płońsku?

Wybierając studia o specjalności Administracja rządowa i samorządowa, poznasz przepisy prawne, które regulują działanie instytucji publicznych i ich funkcjonowanie, a także system bezpieczeństwa państwa. Nauczysz się pracować zgodnie z przewidywanymi przez ustawodawcę procedurami, poznasz zasady funkcjonowania organów centralnych i lokalnych, a także ich zadania i różnice pomiędzy ich działaniem – wszystko to po to, abyś w ramach obowiązujących przepisów mógł pewnie wykonywać swoje zadania w przyszłej pracy zawodowej. Administracja rządowa i samorządowa to teoria połączona z nauką umiejętności jej wykorzystania w praktyce administracyjnej.

Warto mieć na uwadze, że specjalność Administracja rządowa i samorządowa jest realizowana na kierunku Zarządzanie. Oznacza to, że poza wiedzą specjalistyczną z zakresu zasad działania administracji zdobędziesz także ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania publicznego, co pozwoli Ci na łatwe i elastyczne odnalezienie się na rynku pracy.

Wiadomości, które zdobędziesz, pochodzą od doświadczonych osób, mających wiedzę na temat problemów i wyzwań, jakie stoją przed organami rządowymi i samorządowymi. Studia mają charakter praktyczny i obejmują zajęcia warsztatowe. Będziesz miał możliwość odbycia praktyk w jednostkach rządowych i samorządowych. Planowane są również wizyty studyjne u naszych partnerów, gdzie zobaczysz, jak instytucje publiczne funkcjonują w praktyce. Podczas praktyk będziesz miał okazję nawiązać pierwsze kontakty zawodowe w branży, co może pomóc Ci w przyszłym rozwoju kariery.

Przedmioty realizowane w ramach specjalności Administracja rządowa i samorządowa w Płońsku

Administracja rządowa i samorządowa w ramach studiów I stopnia odnosi się do obszaru tematycznego związanego z zarządzaniem, prawem, a także psychologią i finansami. Poniżej znajdziesz listę przykładowych przedmiotów, z którymi zetkniesz się podczas studiów. Ponieważ plan kształcenia zawsze jest ustalany po analizie rynku pracy w porozumieniu z partnerami Uczelni i aktywnie reagujemy na wszelkie zmiany trendów, może ona ulec zmianie. To gwarantuje stworzenie ścieżki nauczania, która gruntownie przygotuje Cię do wyzwań zawodowych w przyszłości.

 • prawo administracyjne,
 • mediacje i negocjacje,
 • elektroniczna administracja,
 • kontrola i nadzór w administracji,
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • analiza krytycznych przypadków,
 • praktyka zawodowa.

Perspektywy po studiach

Po zakończeniu cyklu kształcenia jako absolwent studiów I stopnia:

 • znasz ustrój administracji publicznej i zasady procesów decyzyjnych w administracji,
 • masz wiedzę w zakresie procedur prawa administracyjnego, rozumiesz te procedury, masz wiedzę na temat charakterystycznych dla nich instytucji oraz statusu podmiotów uczestniczących w tych postępowaniach,
 • posiadasz wiedzę o instytucjach związanych z gospodarką komunalną i polityką społeczną w kontekście funkcjonowania samorządu,
 • znasz zasady funkcjonowania systemu podatkowego państwa.

Studia pierwszego stopnia na specjalności Administracja rządowa i samorządowa w Płońsku dają wiele możliwości rozwoju, a także dalszego kształcenia. Jeśli planujesz kontynuować naukę na studiach magisterskich, możesz zrobić to również w UTH w Płońsku na kierunku Zarządzanie na studiach II stopnia.

Po ukończeniu studiów masz możliwość pracy na stanowiskach administracyjnych na szczeblu rządowym, a więc w organach centralnej administracji rządowej, w jednostkach samorządowych na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych.

Inne specjalności na kierunku Zarządzanie:

Zapisz się!