Przejdź do treści

Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie realizowane są na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku.

Absolwenci specjalności będą mieli możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego oraz potrafią rozwinąć własną działalność gospodarczą.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie w praktyce
 • Kontrola i audyt w przedsiębiorstwie
 • Strategia zarządzania kapitałem ludzkim
 • Reklama i PR w przedsiębiorstwie

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych, ekonomicznych i społecznych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • ma pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami, kapitałem ludzkim oraz kontroli i audytu, a także PR w przedsiębiorstwie,
 • potrafi w sposób optymalny oparty o najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną zarządzać przedsiębiorstwem oraz funkcjonować w realiach otoczenia społeczno-gospodarczego.

Partnerzy:

 • Starostwo Powiatowe w Płońsku
 • Urząd Miasta Płońsk
 • AMP Logistyka
 • Optima Logistcs Group S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • PEC
 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
 • Zarządu Dróg i Mostów w Płońsku Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Załuski
 • Urząd Gminy Joniec
 • AsstrA Polska
Zapisz się!