Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku.

Jako absolwent specjalności Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie będziesz mieć możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach sektora publicznego i prywatnego oraz będziesz w stanie rozwinąć własną działalność gospodarczą. Pogłębisz także swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie finansów, zarządzania budżetem firmy, inwestycji międzynarodowych oraz zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych.

Poniżej znajdziesz wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie. Mogą one jednak ulec zmianie, co wynika z faktu, że aktywnie reagujemy na zmiany trendów na rynku pracy i dostosowujemy do nich program studiów do jego potrzeb.

Solidne fundamenty Twojej kariery

Wpisz swoje zainteresowania i sprawdź, kim możesz zostać po studiach na specjalności: Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie.


Myślę o Twojej karierze... Daj mi kilka sekund
Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie w praktyce,
 • Kontrola i audyt w przedsiębiorstwie,
 • Strategia zarządzania kapitałem ludzkim,
 • Reklama i PR w przedsiębiorstwie.

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Po zakończeniu cyklu kształcenia jako absolwent studiów II stopnia:

 • masz pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych, ekonomicznych i społecznych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • masz pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania finansami, kapitałem ludzkim oraz kontroli i audytu, a także PR w przedsiębiorstwie,
 • potrafisz w sposób optymalny oparty o najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną zarządzać przedsiębiorstwem oraz funkcjonować w realiach otoczenia społeczno-gospodarczego.

Partnerzy:

 • Starostwo Powiatowe w Płońsku
 • Urząd Miasta Płońsk
 • AMP Logistyka
 • Optima Logistcs Group S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • PEC
 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
 • Zarządu Dróg i Mostów w Płońsku Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Załuski
 • Urząd Gminy Joniec
 • AsstrA Polska

 

Inne specjalności na kierunku Zarządzanie:

Zapisz się!