Przejdź do treści

Studia II stopnia na specjalności Transport-spedycja-logistyka (TSL) realizowane są na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku.

Absolwenci studiów II stopnia będą mieli możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach logistycznych i firmach transportowych.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Analiza i projektowanie procesów logistycznych i spedycyjnych
 • Ekonomika transportu i logistyki
 • TSL w praktyce
 • Analiza i bezpieczeństwo w transporcie w praktyce

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

 • rozumie i potrafi wykorzystać w sposób praktyczny wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnej logistyki i transportu,
 • dysponuje pogłębioną wiedzą w zakresie optymalizacji i efektywnego przygotowania realizacji zadań logistycznych,
 • jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich w branży logistycznej,
 • posiada wiedzę i umiejętności praktyczne  pozwalające kierować przedsiębiorstwem w branży TSL.

Partnerzy:

 • Starostwo Powiatowe w Płońsku
 • Urząd Miasta Płońsk
 • AMP Logistyka
 • Optima Logistcs Group S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • PEC
 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
 • Zarządu Dróg i Mostów w Płońsku Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Załuski
 • Urząd Gminy Joniec
 • AsstrA Polska

 

Zapisz się!