Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Studia II stopnia na specjalności Administracja rządowa i samorządowa są realizowane w ramach kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku.

Jako absolwent specjalności Administracja rządowa i samorządowa będziesz mieć możliwość startowania w konkursach na stanowiska pracy w urzędach administracji samorządowej oraz instytucjach rządowych, a także w lokalnych przedsiębiorstwach. Rozbudujesz swoją wiedzę i umiejętności w zakresie realizowania czynności urzędowych, narzędzi kontroli i audytu oraz zamówień publicznych.

Poniżej znajdziesz wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Administracja rządowa i samorządowa. Mogą one jednak ulec zmianie, co wynika z faktu, że aktywnie reagujemy na zmiany trendów na rynku pracy i dostosowujemy do nich program studiów.

 • Zarządzanie w administracji w praktyce,
 • Podstawy prawne i organizacyjne administracji publicznej,
 • Zarządzanie zamówieniami publicznymi w praktyce,
 • Kontrola i audyt w praktyce.

Decyduj, wpływaj, zmieniaj

Wpisz swoje zainteresowania i sprawdź, kim możesz zostać po studiach na specjalności: Administracja rządowa i samorządowa .


Myślę o Twojej karierze... Daj mi kilka sekund

Po zakończeniu cyklu kształcenia jako absolwent studiów II stopnia:

 • potrafisz w sposób pogłębiony wyznaczać i realizować cele, zgodnie z zasadami obowiązującymi w instytucjach publicznych,
 • posiadasz kompetencje w zakresie funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych oraz posługiwania się narzędziami kontroli i audytu wewnętrznego,
 • posiadasz teoretyczne i praktyczne umiejętności zarządzania komórkami w strukturach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej.

Partnerzy:

 • Starostwo Powiatowe w Płońsku
 • Urząd Miasta Płońsk
 • AMP Logistyka
 • Optima Logistcs Group S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • PEC
 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
 • Zarządu Dróg i Mostów w Płońsku Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Załuski
 • Urząd Gminy Joniec
 • AsstrA Polska

 

Inne specjalności na kierunku Zarządzanie:

Zapisz się!