Przejdź do treści

Studia II stopnia na specjalności Administracja rządowa i samorządowa realizowane są na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Płońsku.

Absolwenci studiów II stopnia będą mieli możliwość startowania w konkursach na stanowiska pracy w urzędach administracji samorządowej oraz instytucjach rządowych, jak również w lokalnych przedsiębiorstwach.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Zarządzanie w administracji w praktyce
 • Podstawy prawne i organizacyjne administracji publicznej
 • Zarządzanie zamówieniami publicznymi w praktyce
 • Kontrola i audyt w praktyce

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

 • potrafi w sposób pogłębiony wyznaczać i realizować cele, zgodnie z zasadami obowiązującymi w instytucjach publicznych,
 • posiada kompetencje w zakresie funkcjonowania instytucji rządowych i samorządowych oraz posługiwania się narzędziami kontroli i audytu wewnętrznego,
 • posiada teoretyczne i praktyczne umiejętności zarządzania komórkami w strukturach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej.

Partnerzy:

 • Starostwo Powiatowe w Płońsku
 • Urząd Miasta Płońsk
 • AMP Logistyka
 • Optima Logistcs Group S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • PEC
 • Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.
 • Zarządu Dróg i Mostów w Płońsku Sp. z o.o.
 • Urząd Gminy Załuski
 • Urząd Gminy Joniec
 • AsstrA Polska
Zapisz się!