Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

Kandydaci na studia w Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Wydziale Zamiejscowym w Płońsku są przyjmowani bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 1. Rejestracja on-line:
 2. Wnieś opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (bez względu na liczbę wybranych kierunków/specjalności).
  Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. 96 1910 1048 2212 0402 0493 0001

  Uwaga: absolwenci UTH (poprzednio WSZiP, WSCiL) są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.
 3. Aby zarezerwować miejsce, wyślij dokumenty oraz formularze rekrutacyjne do Dziekanatu pocztą lub mailowo (uznajemy skany pdf oraz jpg):
 4. Dostarcz wymagane dokumenty i podpisz umowę w  Dziekanacie:
  • Wydział Zamiejscowy w Płońsku – ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk
Informacja o przyjęciu na studia pojawi się na Twoim koncie rekrutacyjnym!

 

Wymagane dokumenty na studia drugiego stopnia (magisterskie):

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata oraz podanie o przyjęcie na studia dostępne po zarejestrowaniu się w systemie on-line,
 • oryginał/odpis dyplomu studiów wyższych wraz z suplementem (w celu sporządzenia kserokopii i poświadczenia za zgodność z oryginałem),
 • dowód osobisty (w celu okazania),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
Zapisz się!