Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (6 semestrów)

Studia na kierunku Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku obejmują szeroki zakres tematów związanych z zarządzaniem w organizacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych i prywatnych. Celem kształcenia jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu zarządzania, marketingu, administracji, transportu, informatyki.

Dlaczego warto studiować na kierunku Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku?

Teoria, praktyka i kompetencje – to trzy obszary, które wyznaczają rytm studiowania na kierunku Zarządzanie w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku. Studia obejmują kompleksowe kształcenie w zakresie nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, np. marketingu, psychologii itd. Dotyczą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz instytucji na konkurencyjnym rynku.

Pozwalają nabyć także wiele umiejętności praktycznych, jak choćby cenną zdolność komunikacji i perswazji w biznesie, co przełoży się na skuteczne argumentowanie, negocjowanie i przekonywanie. Niewątpliwie pomoże w tym wiedza z zakresu nauk społecznych, podstaw psychologii, prawa i ekonomii oraz umiejętność analizy głównych zjawisk gospodarczych. Co więcej, absolwent będzie potrafił oceniać sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych, publicznych i samorządowych, a to z kolei pozwoli mu sprawnie prowadzić własną działalność gospodarczą lub zarządzać firmami na stanowiskach menedżerskich.

Studia licencjackie Zarządzanie

Studia licencjackie trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Po tym czasie otrzymuje się tytuł zawodowy licencjata i możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich lub rozwoju w pracy zawodowej.

Podczas tych lat spotyka się wielu doświadczonych ekspertów, naukowców czy praktyków. Nasza kadra to wykwalifikowani specjaliści, którzy na co dzień planują, nadzorują i optymalizują procesy wewnątrz firm i instytucji. Poza zajęciami teoretycznymi student uczestniczy w praktykach zawodowych, warsztatach, na których doświadcza, jak rozległą dziedziną wiedzy jest zarządzanie.

Specjalności na studiach licencjackich

Kierunek Zarządzanie na poziomie licencjackim prowadzony jest w czterech specjalnościach:

Perspektywy po studiach

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów I stopnia:

  • posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych,
  • nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz zastosowania informatyki w biznesie,
  • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym,
  • zna język obcy oraz potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania,
  • jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania,
  • umie pracować w zespole.
Zapisz się!