Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym – studia II stopnia

Zainwestuj w studia, dzięki którym zbudujesz satysfakcjonującą karierę zawodową. Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym to unikatowa ścieżka edukacji, która łączy zagadnienia z zakresu budownictwa, inwestycji i zarządzania.

Budownictwo jest stabilną branżą, a zapotrzebowanie na specjalistów od zarządzania w tej dziedzinie stale rośnie. Aby pomyślnie zakończyć proces inwestycyjno-budowlany, wszystkie osoby w niego zaangażowane, np. architekt, inżynier budownictwa, firma, klient i władze lokalne – muszą ze sobą ściśle współpracować. Dobra organizacja pracy pomaga dotrzymywać podanych terminów i czuwać nad jakością. Do wszystkich tych aspektów potrzebny jest specjalista odpowiedzialny za zarządzanie. Jeśli więc potrafisz skutecznie koordynować projekty, ten kierunek w karierze będzie dla Ciebie idealny!

Nauka na studiach II stopnia o specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym zapewni Ci interdyscyplinarne umiejętności konieczne podczas planowania i realizacji projektów budowlanych. Jako przyszły manager budowy nauczysz się planować powstawanie nowych obiektów lub remontów od strony organizacyjnej, finansowej, marketingowej czy sprzedażowej.

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym?

Na studiach magisterskich o specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym otrzymasz dawkę wiedzy z całego spektrum branży budowlanej. W trakcie nauki poznasz zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, do których należy zarządzanie jakością, inwestycje i finansowanie, a także specyficzne dla branży budowlanej obszary funkcjonalne, takie jak organizacja projektu budowlanego, prawo budowlane oraz przetargi czy wyposażenie placu budowy. Jako absolwent specjalności będziesz wszechstronnie przygotowany, aby zarządzać procesami i firmami z branży budownictwa.

Dzięki specjalistycznie opracowanemu programowi nauczania będziesz mieć możliwość przeniesienia zdobytej wiedzy bezpośrednio do późniejszej praktyki zawodowej. Nasi wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w tej dziedzinie przygotowali materiał studiów w taki sposób, aby był on jak najbardziej praktyczny. Treści zawarte w programie są na bieżąco aktualizowane, a połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, którą zdobędziesz podczas ćwiczeń oraz wielu wizyt plenerowych i studyjnych, zapewnia wszechstronny rozwój.

Zakończenie studiów II stopnia umożliwi Ci:

 • rozszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania rynku inwestycji budowlanych,
 • pozyskanie praktycznych umiejętności w obszarze przygotowania i realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego,
 • zdobycie wiedzy z zakresu przygotowywania biznesplanu i zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi,
 • poznanie regulacji Kodeksu Cywilnego dotyczących umów o roboty budowlane,
 • poznanie praw i obowiązków uczestników realizacji inwestycji budowlanej (inwestora, koordynatora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, jednostki projektowej, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru robót),
 • umiejętność właściwego zabezpieczenia wykonania umowy o roboty budowlane oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu inwestycji budowlanej z uwzględnieniem możliwości powstania ewentualnego sporu na tle prawidłowości wykonania umowy,
 • nabycie umiejętności identyfikowania ryzyka finansowego i prawnego w obszarze inwestycji budowlanych.

Studia na specjalności zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym są realizowane na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Studia Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym

Nauka na specjalności Zrządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym II stopnia trwa łącznie cztery semestry i kończy się uzyskaniem tytułu magistra Zarządzania. W trakcie nauki zdobędziesz wiedzę z zakresu techniki budowlanej, ekonomiki budownictwa oraz prawa budowlanego. Program studiów przygotuje Cię do wykonywania wielu zadań związanych z pracą specjalisty ds. zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi. Jako przyszły ekspert wykorzystasz swoje umiejętności, planując i nadzorując projekty budowlane w ramach każdego z etapów.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów magisterskich Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym

W przypadku dziedzin takich jak zarządzanie budownictwem czy inwestycjami, poza wiedzą teoretyczną, niezwykle ważne są konkretne umiejętności. Między innymi z tych powodów w przygotowanie programu studiów zostali zaangażowani partnerzy uczelni – firmy i instytucje działające w zakresie budownictwa i zarządzania.

Współpraca z partnerami zaowocowała powstaniem siatki przedmiotów, na których nasi studenci zdobywają wiedzę. Wśród przedmiotów znajdują się między innymi:

 • przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych,
 • zarządzanie projektami inwestycyjno-budowlanymi,
 • biznesplan projektu inwestycyjno-budowlanego,
 • prawne regulacje przebiegu procesu budowlanego,
 • zarządzanie strategiczne.

Tematy realizowane w ramach tej specjalności mogą ulec zmianie, ponieważ są one na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Dobór realizowanych w ramach tej specjalności przedmiotów umożliwi Ci zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie:

 • zasad prawidłowego konstruowania umowy stosowanej w procesie budowlanym,
 • zastosowania odpowiednich instrumentów zabezpieczających jej wykonanie,
 • zasad dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane.

Perspektywy po studiach

Po zakończeniu edukacji na specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym warto wybrać obszar, w którym chcesz rozwijać swoje doświadczenie zawodowe. Dzięki wszechstronnej wiedzy otworzą się przed Tobą różnorodne pola działania. Tytuł magistra jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności, które gwarantują pozytywną finalizację nawet najbardziej skomplikowanej inwestycji budowlanej. Ukończone studia to także inwestycja w bezpieczną przyszłość, ponieważ branża budowlana stale się rozwija i potrzebuje ekspertów z aktualną wiedzą, którzy czuwają nad wszystkimi aspektami procesu budowy.

Studia na specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym wzbogacają wiedzę i umiejętności o kwalifikacje niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku inwestycyjno-budowlanym, w tym także z zakresu prawa inwestycyjno-budowlanego, pozwalającą na bezpieczne prowadzenie działalności gospodarczej w budownictwie.

Możliwymi miejscami pracy dla Ciebie będą wszelkie firmy z branży budowlanej i branży nieruchomości. W przyszłości możesz ubiegać się o stanowiska:

 • kierownicze w branży budowlanej,
 • managerskie w branży inwestycyjnej lokującej środki w nieruchomościach,
 • związane z funkcją zarządczą w branży nieruchomości,
 • specjalisty w firmach konsultingowych,
 • w dużych korporacjach zarządzających wieloma nieruchomościami.

Twoje doświadczenie zawodowe sprawi, że w przyszłości pracę znajdziesz zarówno w tradycyjnym budownictwie, jak i w inżynierii lądowej, wodnej oraz budownictwie specjalnym. Dzięki unikalnemu połączeniu kompetencji w zakresie zarządzania, ekonomii i budownictwa będziesz świetnie przygotowany, aby planować i nadzorować od strony organizacyjnej, finansowej i technicznej inwestycje budowlane.

FAQ

Czym różnią się studia o specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym od studiów z Budownictwa?

Studia magisterskie o specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym realizowane są na kierunku Zarządzanie, co oznacza, że kładą nacisk na aspekty związane z organizacyjną i finansową stroną budownictwa. O ile budownictwo skupia się na technicznym procesie powstawania nieruchomości, specjalność Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym zapewnia wiedzę i umiejętności pod kątem organizacji procesu finansowego, dokumentacyjnego, marketingowego, sprzedażowego. Inaczej mówiąc, specjalność zapewnia umiejętności, które pozwalają zostać dobrym managerem pracującym w branży budowlanej.

Studia mają charakter interdyscyplinarny. Poza zagadnieniami ekonomicznymi i zarządczymi podczas nauki poznasz również podstawy budownictwa rozumianego jako techniczne wznoszenie budowli, co pozwoli Ci lepiej i precyzyjniej projektować procesy inwestycyjne i zarządzać nimi.

Czy studia na specjalności Zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym są dla mnie odpowiednie?

Studia na tej specjalności wymagają wszechstronnych uzdolnień. To mieszanka wiedzy z dziedziny prawa, ekonomii i budownictwa. Jeśli interesujesz się tą tematyką, a oprócz tego masz zdolności organizacyjne, jesteś osobą zdyscyplinowaną, pracowitą i komunikatywną to z pewnością będą one dla Ciebie dobrym wyborem. Zarówno nauka, jak i późniejsza praca w zakresie zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym wymagać będzie również umiejętności kierowania ludźmi oraz operatywności i przedsiębiorczości pozwalającej na sprawne realizacje projektów.  

Studia są idealne dla osób, które ukończyły kierunek Budownictwo i chcą rozwijać się w kierunku zarządzania inwestycjami tego typu. Świetnie odnajdą się na nim również absolwenci kierunku Zarządzanie I stopnia, którzy dzięki unikalnemu programowi mogą zdobyć specjalizację zawodową związaną z inwestycjami budowlanymi i ich zarządzaniem.

Czym zajmuje się kierownik projektu budowlanego?

Zakres obowiązków osoby odpowiedzialnej za proces budowlano-inwestycyjny jest szeroki. Obejmuje on nie tylko techniczne, ale również administracyjne zadania związane z usługami budowlanymi i zarządzaniem obiektami. Do typowych zadań należy m.in.:

 • opracowywanie planów i koordynacja przebiegu projektu,
 • zarządzanie projektami (może to być praca związana z konserwacją, renowacją, przebudową lub optymalizacją techniczną budynku),
 • administracja w obszarze infrastruktury obiektu (plany budowlane, dokumentacja raportów kontrolnych, ubezpieczenia itp.),
 • stała kontrola obiektów,
 • kontakt z najemcami i właścicielami,
 • nawiązywanie i poszerzanie relacji biznesowych.

Jakie umiejętności powinien mieć dobry specjalista odpowiedzialny za projekty inwestycyjno-budowlane?

Oprócz wiedzy na temat technologii budowlanej i administracji biznesowej, w tym zawodzie kluczowe są zdolności przywódcze i talent organizacyjny. Ważną cechą jest również umiejętność mediacji między klientami a wykonawcami. Bardzo korzystne jest wyczucie ludzi i ich możliwości, dar do motywowania współpracowników, a ponadto asertywność, rzetelność i pewność siebie. Przyszła praca związana z zarządzaniem procesem inwestycyjno-budowlanym wymaga również sporej dawki umiejętności zarządczych oraz kontrolnych, dzięki którym realizacja projektu przebiega w prawidłowy sposób.

 

Poznaj specyfikę procesów inwestycyjnych w branży budowlanej i zyskaj umiejętności, dzięki którym staniesz się wyspecjalizowanym ekspertem poszukiwanym przez pracodawców. Pozyskane kompetencje będą Twoim autem i przewagą na rynku pracy. Studia II stopnia na specjalności zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym na UTH w Warszawie wyposażą Cię w niezbędną wiedzę i umiejętności, dzięki którym z sukcesem skonstruujesz swój plan rozwoju kariery zawodowej.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!