Jeśli handel to ręce firmy zapewniające przetrwanie, tak logistyka transportowa to jej nogi.

Sprawna optymalizacja procesów w zakresie TSL, ma dzisiaj kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa. Kiedyś wystarczyło dostarczyć produkt odbiorcom, dziś musisz zrobić to jeszcze odpowiednio szybko i po niskiej cenie. Biorąc pod uwagę stale zmieniający się rynek, czynniki ekonomiczne, geopolityczne i prawne, specjalista w branży TSL staje się w dużej mierze strategiem za sterami firmy.

Studia II stopnia na specjalności Transport-spedycja-logistyka (TSL)  realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • TSL w praktyce
 • Ekonomika transportu i logistyki
 • Analiza i bezpieczeństwo w transporcie
 • Analiza i projektowanie procesów logistycznych i spedycyjnych
 • Prawo cywilne i handlowe
 • Współpraca przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi
 • Zarządzanie procesami
 • Negocjacje w biznesie
 • Logistyka

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

 • rozumie i potrafi wykorzystać wiadomości z zakresu funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu,
 • dysponuje wiedzą w zakresie optymalizacji i efektywnego przygotowania realizacji zadań logistycznych,
 • jest przygotowany do pełnienia funkcji inżyniersko-menedżerskich w branży logistycznej,
 • posiada wiedzę praktyczną pozwalającą samodzielnie kierować firmą transportową i obsługowo-naprawczą środków transportu.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl