Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Transport-spedycja-logistyka (TSL) II stopnia

Przejmij stery i obierz kierunek, który zapewni Ci satysfakcjonujące wyzwania edukacyjne i zawodowe. Specjalność II stopnia Transport-spedycja-logistyka to studia, dzięki którym dowieziesz efekty w postaci sukcesu na rynku pracy.

Czy to drogą lądową, morską czy powietrzną — branża TSL nadaje tempo rozwojowi gospodarczemu. Jeśli interesują Cię biznesowe aspekty logistyki i chcesz wyznaczać kierunki w nowoczesnej gospodarce, zapisz się na studia magisterskie na specjalności Transport-spedycja-logistyka (TSL) w Warszawie. Podczas kształcenia zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętność kreatywnego podejścia do problemów branży TSL. Program studiów II stopnia koncentruje się na nauce optymalizacji, zarządzania i kontroli skutecznego przepływu towarów oraz informacji. Dowiedz się więcej o naszej specjalności.

Certyfikat TÜV NORD

Studenci studiów magisterskich na specjalności Transport-Spedycja-Logistyka mają możliwość uzyskania certyfikatu TÜV NORD Menedżer ds. zarządzania łańcuchem dostaw. Zajęcia po których można uzyskać certyfikat, realizowane są jako przedmiot do wyboru i są dla studentów nieodpłatne. Egzamin jest dobrowolny, jego koszt wynosi 350,00 PLN netto.

Menedżer ds. zarządzania łańcuchem dostaw - certyfikat otwiera możliwości zatrudnienia w branży logistycznej i transportowej. Poszukiwani są specjaliści odpowiedzialni za koordynację procesów logistycznych, zarządzanie dystrybucją produktów i usług. Zajęcia oraz Certyfikat wydawany przez wiodącego Partnera z systemów zarządzania, stanowią dodatkową wartości dla Absolwenta studiów.

Kierunek -> perspektywy zawodowe

Wpisz swoje zainteresowania i sprawdź, kim możesz zostać po studiach na specjalności: Transport, spedycja, logistyka (TSL).


Myślę o Twojej karierze... Daj mi kilka sekund

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Transport-spedycja-logistyka (TSL) II stopnia?

Na studiach magisterskich dotyczących zarządzania transportem nauczysz się, jak we współczesnym świecie należy dostosowywać procesy logistyczne do wymagań rynku. Dowiesz się, jak opracowywać strategie, projektować procesy logistyczne oraz poznasz zasady i metody controllingu logistycznego. Poznasz także ramy prawne tych działań. Specjalistycznie przygotowany materiał koncentruje się na  aktualnych instrumentach i najlepszych strategiach w dziedzinie TSL. Dzięki ćwiczeniom i pracy w grupach nauczysz się, jak rozwiązywać problemy związane z cyklem dostaw. Na zajęciach wykorzystywane są studia przypadków, dzięki którym poznasz tajniki zarządzania transportem od praktycznej strony.

Dzięki studiom na tej specjalności pogłębisz swoją wiedzę o:

 • informacje z zakresu funkcjonowania nowoczesnej logistyki transportu,
 • umiejętności w zakresie optymalizacji i efektywnego przygotowania realizacji zadań logistycznych,
 • umiejętności potrzebne do pełnienia funkcji menedżerskich w branży logistycznej,
 • praktyczne umiejętności, które pozwolą samodzielnie kierować firmą transportową i obsługowo-naprawczą środków transportu.

Po zakończeniu nauki czeka na Ciebie praca, w której będziesz na co dzień podejmować odpowiedzialne decyzje biznesowe w dziedzinie logistyki, ruchu, transportu i zarządzania łańcuchem dostaw. Studia II stopnia na specjalności Transport-spedycja-logistyka (TSL) realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Partnerzy specjalności Transport-spedycja-logistyka (TSL) II stopnia

W UTH stale śledzimy systematycznie zmieniający się rynek transportu i jego wymagania. Jest to możliwe dzięki współpracy z najlepszymi firmami w branży TSL. Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, z którymi mamy przyjemność pracować, specjalizują się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań logistycznych. Są to m.in.:

 • FM Logistic Central Europe,
 • Optima Logistics Group S.A,
 • Point of View,
 • ROHLIG SUUS Logistics.

 

W ramach studiów prowadzone są także liczne programy praktyk i staży w centrach logistycznych u największych i najnowocześniejszych operatorów logistycznych w Europie i na świecie.

Uczestnictwo w praktykach i stażach otwiera przed Tobą szerokie możliwości, pozwala nawiązać kontakty zawodowe i uatrakcyjnia CV.

Podczas studiów możesz również dołączyć do naszych kół naukowych, które oprócz nawiązania nowych znajomości pomogą Ci rozwinąć przyszłe kompetencje zawodowe.

Plan studiów magisterskich transport-spedycja-logistyka (TSL)

Studia magisterskie na specjalności transport-spedycja-logistyka (TSL) trwają 4 semestry, z czego ostatni semestr to czas na przygotowanie pracy dyplomowej. Podczas tych lat nauki dowiesz się, na czym polega szeroko pojęte zarządzanie logistyką, które obejmuje zarówno wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, jak i specjalistyczną wiedzę logistyczną. Szczegółowo opracowany program przygotuje Cię do rozwiązywania odpowiedzialnych zadań związanych z procesami logistycznymi, a także do zarządzania personelem oraz rozpatrywania i wyboru najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań dla TSL.

Specjalność realizowana jest w ramach kierunku Zarządzanie, co sprawia, że poza szczegółową wiedzą z zakresu TSL będziesz również posiadać kompetencje z szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi, projektami, ryzykiem itd.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów magisterskich transport-spedycja-logistyka (TSL)

Praktyczne ćwiczenia i laboratoria, inspirujące wykłady i wizyty studyjne u największych przedstawicieli branży transportowej – tak wyglądają zajęcia na studiach magisterskich o specjalności transport-spedycja-logistyka. Nowe umiejętności zdobędziesz między innymi na przedmiotach, takich jak:

 • TSL w praktyce,
 • ekonomika transportu i logistyki,
 • analiza i bezpieczeństwo w transporcie,
 • analiza i projektowanie procesów logistycznych i spedycyjnych.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych menedżerów z branży logistycznej, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, wykorzystując m.in. case study. Dzięki praktycznemu charakterowi kształcenia już na studiach poznasz swój zawód od kuchni i dowiesz się, jak radzić sobie z przyszłymi zadaniami i wyzwaniami.

Perspektywy po studiach

Logistyka jest jednym z największych i najważniejszych sektorów gospodarki, dlatego kończąc studia magisterskie na specjalności transport-spedycja-logistyka (TSL), będziesz mieć bardzo wiele możliwości zawodowych. Każdy produkt czy surowiec wymaga dobrze skoordynowanego transportu, stąd też umiejętności, które nabędziesz podczas studiów, zapewniają Ci wstęp do wielu branż i szansę na dynamiczny rozwój.

Najbardziej popularne obszary zawodowe to te związane z zarządzaniem łańcuchami dostaw. Jako przyszły absolwent i magister możesz znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w:

 • firmach zajmujących się transportem drogowym, kolejowym, lotniczym i morskim,
 • firmach zajmujących się infrastrukturą i operacjami (lotniska, porty i podobne),
 • biurach planowania,
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem i utylizacją odpadów,
 • przedsiębiorstwach doradczych w zakresie logistyki, magazynowania, transportu i zarządzania środowiskiem,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych wykonujących zadania logistyczne.

Pamiętaj również, że transport to globalna branża, a specjaliści w tym zakresie cenieni są na całym świecie. Właśnie dlatego już podczas studiów powinieneś przykładać dużą wagę do nauki języków obcych. Odpowiednie kursy językowe znajdują się w programie kształcenia UTH.

FAQ

Czym różni się specjalność Transport-spedycja-logistyka od kierunku Transport?

Studia magisterskie o specjalności Transport-spedycja-logistyka realizowane są na kierunku Zarządzanie, co oznacza, że szczególny nacisk podczas edukacji kładziony jest na organizację i zarządzanie procesami transportowymi. Studia skupiają się na kompetencjach miękkich, takich jak między innymi: przywództwo, negocjacje, organizacja pracy w transporcie oraz na ekonomicznych uwarunkowaniach branży. Mniejszy nacisk kładziony jest na aspekty techniczne, których sporo można znaleźć na studiach inżynierskich na kierunku Transport.

Transport to złożona całość, stąd wytyczenie ścisłej granicy pomiędzy oboma obszarami kształcenia jest niemożliwe. Specjalność TSL skupia się na aspektach zarządczych i ekonomicznych, studia inżynierskie na kierunku Transport poruszają więcej zagadnień technicznych związanych z tą dziedziną.

Jakie zadania czekają na mnie w pracy na stanowisku menedżera ds. logistyki?

Jako przyszły specjalista zajmujący się zadaniami logistycznymi przyjmiesz odpowiedzialność za płynność procesu transportowego i jego kontekst ekonomiczny. Przewiezienie produktu z jednego miejsca w inne musi brać pod uwagę wiele zmiennych i czynników. Stąd też potrzebna jest osoba, która przeanalizuje je wszystkie, odpowiednio zorganizuje i zapewni płynność procesu, co bezpośrednio wpływa na ciągłość produkcji i rentowność biznesu.

Wszystkim tym będziesz zajmować się właśnie Ty. Jako specjalista ds. zarządzania logistyką będziesz więc odpowiedzialny za planowanie łańcuchów dostaw, nadzorowanie ich płynności i wprowadzanie korekt w sytuacji powstania zakłóceń. Będziesz więc mieć realny wpływ na zyski przedsiębiorstw i od Ciebie będzie zależeć powodzenie i ciągłość wielu procesów produkcyjnych.

Podczas wszystkich tych czynności będziesz musiał brać pod uwagę również czynnik ekonomiczny tak, aby koszty łańcucha dostaw nie przewyższały zysków, a dynamika transportu dóbr zapewniała możliwość równomiernej produkcji. Zapowiada się więc interesująca praca.

Czy w ramach branży TSL możliwe są dalsze specjalizacje?

Oczywiście. Transport ma wiele form, z których każda posiada charakterystyczne cechy, uwarunkowania i wyzwania. Swoją przyszłą karierę możesz rozwijać w kierunku logistyki morskiej, kolejowej, lotniczej. Każdy z tych obszarów wymaga właściwej sobie wiedzy.

Specjalizacja możliwa jest również w zakresie rodzaju przewożonych dóbr, które wymagają wzięcia pod uwagę innych czynników. Wreszcie możesz ukierunkować swój rozwój pod kątem zakresu obowiązków. Możesz zajmować się operacyjnie organizacją łańcuchów dostaw, możesz zarządzać zespołami odpowiedzialnymi za wykonywanie tych zadań lub przeprowadzać audyty już opracowanych procesów, wskazując ich błędy i poprawiając efektywność.

TSL to rozległa dziedzina, w której znajdziesz właściwe tylko sobie miejsce.

 

Kieruj się w stronę sukcesu zawodowego wybierając kształcenie z obszaru dynamicznie rozwijającej się branży TSL! Ten szybko rosnący sektor potrzebuje wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają niezbędne wykształcenie oraz umiejętności pozwalające na sprawne planowanie i zarządzanie transportem, spedycją i logistyką. Studia II stopnia o specjalności transport-spedycja-logistyka na UTH w Warszawie zapewnią Ci praktyczną wiedzę i warsztat niezbędny do sprostania tym wyzwaniom.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!