Przejdź do treści

Co zrobić, żeby produkt X się sprzedał, bądź sprzedawał lepiej? Jak sformułować komunikat, aby synchronizował się z potrzebami konsumentów i stymulował je? Co stanowi główną motywację grupy odbiorców?

Jeśli zauważasz wzorce zachowań, możesz mieć na nie wpływ, a ponieważ biznes tworzą ludzie, tym samym możesz mieć wpływ na jego rozwój. Komunikaty marketingowe, planowanie strategii produktowej, czy samodoskonalenie, to obszary, w których psychologia sprawdza się wyśmienicie, dając nam potężne narzędzia do badania, rozumienia i kształtowania rzeczywistości.

Studia II stopnia na specjalności Psychologia w biznesie realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
  • Strategie zarządzania kapitałem ludzkim
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Techniki twórczego myślenia w zarządzaniu
  • Diagnoza, selekcja, rekrutacja
  • Etykieta i psychologia w biznesie

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Dzięki nim Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu psychologii, marketingu i zarządzania niezbędną w pracy przyszłych menedżerów. Studia przygotowują do pracy na stanowisku psychologa/trenera biznesu.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii menedżerskiej i strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim,
  • dysponuje wiedzą o stresie, wypaleniu zawodowym i pokusach życia codziennego,
  • zna metody, techniki i narzędzia grupowego podejmowania decyzji, twórczego myślenia i komunikacji,
  • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, negocjacji, asertywności i efektywnej argumentacji.
REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!