Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Psychologia w biznesie – studia II stopnia

Sprawdź studia, dzięki którym nie stracisz głowy podczas podejmowania trudnych decyzji biznesowych. Przekonaj się, co zyskasz, wybierając kształcenie II stopnia o specjalności Psychologia w biznesie.

Studia II stopnia o specjalności Psychologia w biznesie nauczą Cię modelowania decyzji biznesowych w oparciu o procesy psychologiczne oraz wykorzystywania kompetencji miękkich w analityce, komunikacji, zarządzaniu ludźmi oraz wielu innych obszarach wpływających na funkcjonowanie współczesnych firm.

Psycholog biznesu to osoba, która świetnie orientuje się w rynku oraz psychologii i dzięki tej wiedzy potrafi wpływać na rozwój biznesu. Wie, jak zarządzać i wdrażać zmiany, a także umiejętnie motywuje pracowników do samodoskonalenia oraz pokonywania barier, które często stanowią przeszkodę w osiąganiu sukcesu.

Zapraszamy na studia magisterskie o specjalności Psychologia biznesu. To właściwa decyzja, jeśli interesujesz się aspektami psychologicznymi w kontekście funkcjonowania ludzi w warunkach biznesowych.

Coachuj drogę do perspektyw zawodowych

Wpisz swoje zainteresowania i sprawdź, kim możesz zostać po studiach na specjalności: Psychologia w biznesie.


Myślę o Twojej karierze... Daj mi kilka sekund

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Psychologia w biznesie II stopnia?

Psychologowie biznesu są wszechstronni, dlatego program nauczania musi być bardzo zróżnicowany. Specjalność łączy treści związane zarówno z psychologią, komunikacją, jak i ekonomią. Na studiach magisterskich uzyskasz szeroką wiedzę na temat zarządzania strategicznego i umiejętność analizy kryteriów, według których ludzie podejmują ważne decyzje. Mając wiedzę z tego zakresu nauczysz się, jak modelować zachowania jednostek i grup, aby te mogły efektywniej rozwijać procesy biznesowe.

W swojej przyszłej pracy będziesz badać wzorce zachowań pracowników i dyrektorów, dlatego program kształcenia został opracowany tak, aby w ciągu 4 semestrów nauczyć Cię, jakie czynniki psychologiczne odgrywają rolę w miejscu pracy. Na studiach II stopnia, oprócz treści typowych dla administracji biznesowej, zdobędziesz również wiele umiejętności miękkich niezbędnych w pracy psychologa takich jak między innymi:

 • kompleksowe rozwiązywanie problemów,
 • krytyczne myślenie,
 • kreatywność,
 • przywództwo,
 • orientacja na klienta.

Powyższe czynniki są postrzegane jako kluczowe dla wyzwań zawodowych, które czekają na Ciebie w przyszłości.

Nasi wykładowcy nieustannie służą radą i wiedzą, która wynika z wieloletniego doświadczenia. Na zajęciach przekażą Ci wiedzę, której będziesz potrzebować jako przyszły specjalista. Podczas wykładów wykorzystywane są studia przypadków i case study, aby materiał był dla Ciebie jak najbardziej praktyczny. Po zakończeniu nauki będziesz:

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii menedżerskiej i strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim,
 • dysponować wiedzą o stresie, wypaleniu zawodowym,
 • stosować metody, techniki i narzędzia grupowego podejmowania decyzji, twórczego myślenia oraz komunikacji,
 • posiadać umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych, negocjacji, asertywności i efektywnej argumentacji.

Studia II stopnia na specjalności Psychologia w biznesie realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Studia Psychologia w biznesie II stopnia

Nauka na specjalności Psychologia w biznesie poszerza horyzonty. Na studiach magisterskich, które trwają 4 semestry, nauczysz się metodycznego sposobu myślenia, a także rozumienia osobowości i jej wpływu na jakość procesów umysłowych rzutujących na podejmowanie decyzji biznesowych. Program łączy wiele treści związanych ze sferą biznesu i psychologii, dzięki czemu zdobędziesz wiedzę kulturową i kompetencje w tematyce zarządzania w relacjach między firmą a jej pracownikami.

Połączenie kompetencji psychologicznych i biznesowych sprawi, że zdobędziesz unikalne umiejętności, których brakuje absolwentom tradycyjnych studiów z zakresu biznesu czy zarządzania.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów magisterskich Psychologia w biznesie

Program studiów został przygotowany w porozumieniu ze środowiskiem biznesowym. Wiedzę będziesz zdobywać na specjalistycznych przedmiotach takich jak między innymi:

 • strategie zarządzania kapitałem ludzkim,
 • radzenie sobie ze stresem,
 • techniki twórczego myślenia w zarządzaniu,
 • diagnoza, selekcja, rekrutacja,
 • etykieta i psychologia w biznesie.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności mogą ulec zmianie, ponieważ są one na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Nawet najbardziej interesujące przedmioty i warsztaty nie zdadzą egzaminu, jeśli nie są prowadzone przez specjalistów – ludzi z pasją, którzy swoją wiedzę czerpią nie tylko z literatury, ale również własnych doświadczeń zawodowych zgodnych z profilem kształcenia na specjalności.

Studia na UTH to gwarancja dostępu do wybitnych naukowców oraz najlepszych specjalistów na rynku. Pamiętaj również, że studia o tej specjalności realizowane są na kierunku Zarządzanie, co sprawia, że poza ukierunkowaniem pod kątem psychologii i biznesu poszerzysz swoją wiedzę ze studiów I stopnia o inne zagadnienia związane z zarządzaniem.

Perspektywy po studiach

Program studiów magisterskich na specjalności Psychologia biznesu trwa łącznie cztery semestry i kończy się uzyskaniem tytułu magistra.  Po pomyślnym zakończeniu nauki nadejdzie czas, aby wybrać kierunek, w którym chcesz rozwijać swoje doświadczenie zawodowe. W środowisku biznesowym jest duże zapotrzebowanie na absolwentów z interdyscyplinarnym wykształceniem o nieoczywistych i unikalnych kompetencjach – możesz być jednym z nich.

Absolwenci specjalności najczęściej znajdują zatrudnienie w firmach konsultingowych zajmujących się zarządzaniem małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami, które mają aspirację do skalowania swoich przedsięwzięć i szukają możliwości rozwoju i eliminowania barier psychologicznych. Doradzając w tym zakresie, masz realny wpływ na wzrost firm i organizacji.

Częstym miejscem pracy absolwentów specjalności są również komórki personalne, firmy doradztwa personalnego lub instytuty badania rynku i opinii. Psychologowie biznesu pracujący w tych działach planują i przeprowadzają procesy HR-owe, odpowiadają za motywację pracowników czy zajmują się modelowaniem i skalowaniem działań sprzedażowych.

Interesującą pracę możesz także znaleźć w dużych korporacjach, które zajmują się zagadnieniami takimi jak społeczna odpowiedzialność biznesu czy zarządzanie zmianą.

Jeśli natomiast chcesz działać na własną rękę, możesz świadczyć indywidualne usługi doradztwa i mentoringu biznesowego czy wykorzystać swoją wiedzę do rozwoju własnych przedsięwzięć biznesowych.

Niezależnie, którą drogę kariery wybierzesz, jedno jest pewne pracując na tego rodzaju stanowiskach i posiadając wiedzę z zakresu psychologii biznesu, będziesz mieć możliwość realnego kształtowania procesów i będziesz osobą, która jest słuchana przez innych.

FAQ

Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu Psychologii biznesu?

Wybierając tą specjalność, musisz pamiętać, że w przyszłości czeka na Ciebie bardzo ciekawa, ale także wymagająca praca, która wymaga gotowości wyjścia poza utarte myślenie, kreatywności, a niekiedy umiejętności do podejmowania ryzyka. Stąd też istnieją cechy, dzięki którym łatwiej i szybciej odnajdziesz się, pracując w tym zakresie. Są to szczególnie: otwartość, empatia, łatwość nawiązywania relacji z innymi, a także inteligencja kulturowa. Oczywiście nie powinny być one traktowane jako podstawowy wymóg, ale w pracy psychologa biznesu będą dużym atutem.

Pamiętaj również, że specjalność związana jest bezpośrednio z biznesem. Oznacza to, że poza kompetencjami z zakresu psychologii powinieneś świetnie orientować się w sytuacji rynkowej, znać się na gospodarce i rozumieć zachodzące procesy ekonomiczne. Biznes powinien być więc czymś, w czym czujesz się dobrze lub przynajmniej nie powinien wywoływać u Ciebie oznak znudzenia. Wszystkiego nauczymy Cię podczas studiów.

Psychologia w biznesie – studia biznesowe czy psychologiczne?

Specjalność II stopnia Psychologia w biznesie łączy te dwie dziedziny. To nie tylko biznes, ponieważ wiedza z zakresu jego funkcjonowania jest pogłębiana o zagadnienia związane z mentalnymi uwarunkowaniami podejmowanych decyzji. To również nie tylko studia psychologiczne, ponieważ poza wiedzą odnośnie tego, jak funkcjonuje ludzki umysł, nauczysz się rozumieć rynek i ekonomię.  

Specjalność jest więc połączeniem tych dziedzin wiedzy oraz umiejętności i propozycją spojrzenia na biznes przez pryzmat psychologii i na psychologię przez pryzmat biznesu. W konsekwencji absolwenci uzyskują ważne i unikatowe kompetencje, dzięki którym zyskują przewagę konkurencyjną na rynku pracy.

Czy licencjat z ekonomii daje podstawy do studiowania na Psychologii w biznesie II stopnia?

Tak. Jest to nauka zajmująca się zjawiskami psychologicznymi w biznesie, a więc stanowi części obszaru związanego z ekonomią. Wiedza wyniesiona z ekonomicznych studiów I stopnia pozwoli Ci orientować się w działaniu rynku i poznać zasady biznesu. Studia o specjalności Psychologia w biznesie poszerzą tę wiedzę o zagadnienia związane z wpływem mentalnych konstruktów na rynek i podejmowane decyzje ekonomiczne. Dzięki temu będziesz nie tylko świetnie orientować się w zakresie działania gospodarki, ale poznasz również psychologiczne mechanizmy, które wpływają na podejmowanie określonych kroków przez inwestorów. Posiadając tę wiedzę, nauczysz się modelować takie decyzje, a co za tym idzie czerpać profity z rynku.

Biorąc pod uwagę inne kierunki studiów, psychologia menedżerska jest młodą dyscypliną. Obecnie to bardzo popularna specjalność, ponieważ w ostatnich latach wielu studentów dostrzegło jej potencjał i możliwości zawodowe. Wykorzystaj szansę, jaką dają Ci studia II stopnia z Psychologii w biznesie na UTH w Warszawie i naucz się badania zachowań oraz postaw ludzi w organizacjach. Wykorzystaj tę wiedzę do zbudowania swojej kariery zawodowej lub pomagaj w rozwoju innym.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!