Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Project Management – studia magisterskie w języku polskim

Rozwiń projekt pod tytułem „edukacja i praca” i zarządzaj przyszłością odpowiedzialnie. Sprawdź, co możesz zyskać wybierając studia magisterskie o specjalności Project Management.

Rozwijająca się specjalizacja biznesu, a jednocześnie konieczność interdyscyplinarnego działania spowodowały zmianę paradygmatu pracy. Model oparty o kolektywną, długofalową realizację celu, zastąpiono wieloma krótkoterminowymi zadaniami, nad którymi pracują specjaliści wyedukowani w konkretnej dziedzinie. W modelu tego rodzaju pracy konieczny jest ktoś, kto efektywnie będzie zarządzać realizacją poszczególnych zadań, będzie wyznaczał cele i motywował zespół. Funkcję tę pełni osoba na stanowisku Project Managera. Studia II stopnia na specjalności Project Management rozwiną Twoją wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich i przygotują Cię do tej roli.

Jaką wiedzę zdobędziesz na specjalności Project Management?

Studia magisterskie na specjalności Project Management stanowią kontynuację i poszerzenie wiedzy zdobytej podczas kształcenia I stopnia. Program obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane ze współczesnym zarządzaniem projektami. Wybierając tę specjalność, poznasz między innymi zwinne metodyki zarządzania (Agile, Lean) czy nauczysz się wykorzystania platform internetowych w zarządzaniu projektami, np. różnego rodzaju systemy CRM.

W ramach oferty programowej studiów prowadzone są przedmioty umożliwiające przekazanie nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami oraz umożliwiające nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji współczesnych projektów. Jako absolwentowi nieobce będą Ci zagadnienia handlu elektronicznego, kwestie związane z e-commerce czy zarządzanie za pomocą nowoczesnego oprogramowania komputerowego.

Osoby ubiegające się o pracę na stanowisku Project Managera powinny cechować się umiejętnościami interpersonalnymi, potrafić zarządzać odpowiednio ludźmi i motywować ich do działania. Stąd też studia magisterskie o tej specjalności skupiają się również na rozwoju kompetencji miękkich. Ma to za zadanie przygotować Cię do bycia liderem, motywowania i inspirowania zespołu, którym będziesz zarządzał w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Ważną umiejętnością jest również planowanie oraz odpowiednie zarządzanie zasobami organizacji, a przede wszystkim umiejętność myślenia strategicznego skupiającego działania na realizacji konkretnego celu. Wszystkiego tego nauczymy Cię podczas licznych ćwiczeń praktycznych.

Nie bez znaczenia będzie też przygotowanie do podejmowania trudnych decyzji ukierunkowanych na sukces realizowanego przedsięwzięcia i umiejętność radzenia sobie ze stresem i terminami. Po zakończeniu studiów tematy te nie będą Ci obce. Jednym słowem, kończąc specjalność Project Management II stopnia będziesz kompleksowo przygotowany do stawienia czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem projektami i zespołami nad nimi pracującymi. Poznasz nowoczesne narzędzia i metodyki pracy, dzięki odnajdziesz się w każdej sytuacji zawodowej.

Partnerzy specjalności Project Management

Coraz więcej typów organizacji i przedsiębiorstw posiada wewnątrz swojej struktury stanowiska Project Managerów, od których wymaga się efektywnego zarządzania zadaniami, a także znajomości określonych technik i narzędzi wykorzystywanych przy kierowaniu projektami i zespołem projektowym. Nabycie takich kompetencji stanowi dopełnienie pozostałych umiejętności, formujących profil zawodowy absolwenta studiów. W dzisiejszych czasach podczas poszukiwania Project Managerów firmy wymagają więcej niż uniwersalnych kompetencji zarządzania projektami. Istotne są takie kwestie jak: znajomość branży czy możliwość wprowadzania nieszablonowych, efektywnych rozwiązań biznesowych z zakresu kierowania projektami. Istotne będą także ukończone szkolenia i znajomość konkretnych studiów przypadków.

Na naszej uczelni łączymy wieloletnią tradycję wraz z nowoczesnym podejściem do nauczania. Z tego powodu nawiązywana jest współpraca z licznymi partnerami, którzy zapewniają studentom dostęp do ciekawych, inspirujących wykładów i szkoleń. Zarządzanie projektami na studiach magisterskich prowadzone są w oparciu o partnerską współpracę z firmami z branży e-commerce i e-marketingu. W ramach tego partnerstwa, w UTH prowadzone są wykłady i ćwiczenia z ekspertami, którzy dzielą się ze studentami swoją wiedzą oraz doświadczeniem, zdobywanymi przez wieloletnią obecność w branży. Pozwala to na wyjście z edukacją poza konwencjonalną teoretyczną wiedzę i przekazywanie studentom praktycznych aspektów związanych z realiami ich przyszłego zawodu. Ponadto, dzięki temu studenci zyskują możliwość dostępu do case studies, kampanii oraz narzędzi, co sprawia, że nabywają cenne doświadczenie już podczas studiowania i rozpoczynają aktywność zawodową, znając więcej, niż same podstawy.

Project Management II stopnia

Studia magisterskie na specjalności Project Management prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i w obu przypadkach trwają 4 semestry. Zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej, która zlokalizowana jest w Warszawie. Gwarancję wysokiej jakości nauczania stanowi wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz budynek wydziału wyposażony w nowoczesny sprzęt i dostęp do narzędzi wykorzystywanych przez pracodawców.

Należy pamiętać, że specjalność realizowana jest na kierunku Zarządzanie, co sprawia, że poza szczegółową wiedzą specjalistyczną dotyczącą pracy projektowej, absolwenci zdobywają informacje i umiejętności z zakresu ogólnego zarządzania zasobami ludzkimi czy procesami. Otwiera to wiele dróg zawodowych w nowoczesnych branżach, w których praca na projektach to codzienność.

Możliwość uczestnictwa w wykładach i szkoleniach z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy pracują dla największych firm oraz organizacji w Polsce to ciekawe uzupełnienie wiedzy przekazywanej przez kadrę dydaktyczną.

Wybrane przedmioty prowadzone na poziomie magisterskim specjalności Project Management

Do wybranych przedmiotów realizowanych na drugim stopniu specjalności Project Management można zaliczyć:

  • metodyki zarządzania projektami,
  • zarządzanie projektami międzyorganizacyjnymi,
  • zarządzanie projektami e-commerce,
  • systemy informatyczne w zarządzaniu projektami.

Wystarczy zwrócić uwagę na same nazwy przedmiotów, aby przekonać się, że program studiów został stworzony w odpowiedzi na potrzeby rynku. Stąd podczas zajęć poznasz nie tylko zagadnienia dotyczące metodyki pracy projektowej i zarządzania zadaniami, ale również specyfikę i zasady działania nowoczesnych branż, jak e-commerce czy IT. Dzięki temu będziesz przygotowany do pracy zawodowej na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, zdobędziecie umiejętności, dzięki którym wydajnie będziesz zarządzał pracą zespołu. Po drugie, zapoznasz się z współczesnymi branżami, w których wykorzystuje się ten model pracy, co pozwoli Ci na szybkie odnalezienie się w realiach zawodowych.

Perspektywy dla absolwentów

Project Management jest jedną z tych specjalności, które zapewniają uniwersalne kompetencje potrzebne w różnych branżach. Jest to dla Ciebie szansa na realizację własnych ambicji i pasji. Jako absolwent nie musisz wiązać się z jednym obszarem. Twoje umiejętności będą przydatne zarówno w sektorze IT, np. w charakterze kierownika wdrożeń technologii informatycznych, w marketingu jako kierownik projektów marketingowych czy w edukacji, jako menadżer ds. organizacji procesów kształcenia. Możliwości są bardzo duże. Ogranicza Cię jedynie wyobraźnia i kreatywność.

Podkreślmy to jeszcze raz. Specjalność Project Management II stopnia zapewni Ci wiedzę i umiejętności, dzięki którym będziesz mógł rozpocząć pracę w dziedzinie, która Cię interesuje. Twoją rolą będzie zarządzanie i organizacja pracy zespołów.

Absolwent specjalności Project Management po ukończeniu studiów magisterskich będzie przygotowany do podjęcia pracy jako manager projektu wyższego lub średniego szczebla, kierownik biura projektów, konsultant ds. zarządzania projektami, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wartość dodaną, dla osób chętnych, stanowi możliwość uczestnictwa w dodatkowym kursie „Zarządzanie projektami w praktyce – metodyka PRINCE2” oraz przystąpienie do egzaminu na poziomie Foundation i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, honorowanego w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw.

FAQ

Na czym polega praca Project Managera?

Kierownik projektów, menadżer zarządzający, specjalista ds. zarządzania projektami – na rynku istnieje wiele nazw określających zadania, przed którymi staje osoba odpowiedzialna za organizację pracy projektowej. Wszystkie te nazwy łączy jednak jedno – obowiązki polegające na opracowaniu, realizacji i prowadzeniu projektów. Nadzór nad zespołem i motywowanie go, rozwiązywanie problemów i konfliktów, kontakt z klientem. Pracując na tych stanowiskach, będziesz odpowiedzialny za organizację pracy i dowożenie konkretnych efektów. Warto to dobrze zrozumieć. Na tym stanowisku będziesz zarządzał pracą nie całej firmy, ale zespołu, który realizuje prace dla konkretnych klientów.

Zależnie od branży, projekty mogą być np. finansowe, informatyczne, usługowe czy telekomunikacyjne. Będąc Project Managerem musisz wiedzieć jak przygotować, a następnie wdrożyć obraną strategię wykonywania projektu, kierować zespołem projektowym i nadzorować pracę oraz analizować rynek i konkurencję. Podczas studiów zdobędziesz kompetencje, które umożliwią Ci zaistnienie w dowolnej ze wskazanych branż.

Uczelnia Techniczno-Handlowa przygotowuje przyszłych specjalistów ds. zarządzania projektami oraz Project Managerów, w sposób, który pozwala im osiągać wysoką efektywność oraz etykę pracy. Przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne stanowi idealne zaplecze merytoryczne podczas poszukiwania pracy w zawodzie. Jeśli więc chcesz nauczyć się, jak zarządzać projektami i kierować zespołem wykonującym projekty, specjalność Project Management II stopnia jest właśnie dla Ciebie!

Czy potrzebuję magistra, aby pracować w charakterze Project Managera?

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta. Można spotkać się z sytuacją, gdy na tego rodzaju stanowiskach pracują ludzie z wykształceniem niezwiązanym z Zarządzaniem. Musisz jednak pamiętać, że współczesne projekty – szczególnie te związane z nowymi technologiami – wymagają specjalistycznej wiedzy i znajomości metodyk czy technik, które pozwolą osiągnąć założone efekty pracy. Jeśli więc myślisz o pracy w dużych, często międzynarodowych zespołach, złożonych ze specjalistów o konkretnych specjalnościach, studia z pewnością Ci pomogą. Wiedza, którą zdobędziesz od specjalistów i praktyków ułatwi Ci rozpoczęcie pracy i pozwoli uniknąć wielu błędów, które już zostały popełnione przez innych. Podczas edukacji zdobędziesz również kontakty z ludźmi z branży, które będziesz mógł wykorzystać podczas pracy zawodowej i od których możesz wiele się nauczyć.

Jak wyglądają studia drugiego stopnia na specjalności Project Management?

Studia magisterskie na specjalności Project Management stanowią bezpośrednie przygotowanie do zawodu. Z tego powodu obfitują w praktyczne szkolenia, nabieranie doświadczenia w ramach praktyk studenckich, a teoria stanowi jedynie uzupełnienie umiejętności. Przedmioty prowadzone w ramach tej specjalności na poziomie magisterskim, takie jak zarządzanie projektami międzyorganizacyjnymi czy zarządzanie projektami e-commerce, realnie przygotowują studentów do wypełniania obowiązków wynikających z ich przyszłego zawodu. Pozwalają również przygotować się do pracy w nowoczesnych branżach związanych z IT i marketingiem.

 

Student w czasie zajęć oraz praktyk poznaje różnice między zarządzaniem przedsiębiorstwem prywatnym, a instytucją publiczną. Specjalność przygotowuje do praktycznego, sprawnego zarządzania w komórkach administracyjnych każdego podmiotu gospodarczego.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • umie wyznaczać i realizować cele, zgodnie z zasadami obowiązującymi w budżetowaniu instytucji publicznych,
  • jest przygotowany do prowadzenia postępowań związanych z zamówieniami publicznymi,
  • potrafi posługiwać się instrumentami oraz narzędziami kontroli i audytu wewnętrznego,
  • ma kompetencje w komunikowaniu się ze służbami finansowo-księgowymi.
REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!