Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

HR manager i coaching biznesowy – studia II stopnia

Zaaplikuj wiedzę, która pozwoli Ci odpowiednio zarządzać swoimi przyszłymi szansami zawodowymi. Zacznij wyzwalać swój potencjał na studiach II stopnia na specjalności HR manager i coaching biznesowy, dzięki którym będziesz w stanie współtworzyć organizacje, których siłą napędową są kompetentni pracownicy.

W UTH nie powielamy nieaktualnych scenariuszy stereotypowego działu kadr w firmach. Jesteśmy nastawieni na nowoczesne zarządzanie, które polega na promowaniu i zatrzymaniu pracowników w miejscu pracy. Tak też kształcimy naszych studentów.  

Chcesz mieć czynny udział w kreowaniu najwyższych standardów i pomagać w przygotowaniu zmian organizacyjnych poprzez kompetentny rozwój pracowników, stwarzając optymalne warunki dla ich wydajności? Zapraszamy na studia II stopnia na UTH. W ramach programu studiów magisterskich zdobędziesz aktualną wiedzę specjalistyczną, a także umiejętności, które w przyszłości pozwolą Ci wziąć odpowiedzialność za zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach i na dynamicznym rynku pracy.

Coachuj drogę do perspektyw zawodowych

Wpisz swoje zainteresowania i sprawdź, kim możesz zostać po studiach na specjalności: HR manager i coaching biznesowy.


Myślę o Twojej karierze... Daj mi kilka sekund

Czego nauczysz się, wybierając specjalność HR manager i coaching biznesowy II stopnia?

Do realizacji programu nauczania na tej specjalności zaangażowaliśmy ekspertów w obszarze HR.  Praktycy i dydaktycy tworzący plan studiów uwzględnili dynamiczny rynek pracy oraz jego aktualne trendy i wyzwania. Dzięki tej współpracy, podczas studiów będziesz mieć zapewnioną specjalistyczną i rzetelną wiedzę, która obejmuje metody i narzędzia stosowane w nowoczesnych firmach na całym świecie.

Na studiach nauczysz się, jak radzić sobie z typowymi problemami związanymi z zarządzaniem dotyczącym zrównoważonych decyzji kadrowych. W trakcie edukacji II stopnia zajmiesz się m.in. koncepcją działań employer brandingowych oraz omówisz najróżniejsze instrumenty marketingu personalnego z uwzględnieniem pożądanego efektu motywacyjnego. Rozszerzysz również swoje umiejętności społeczne w zakresie negocjacji i zarządzania talentami, rozwiniesz swoją empatię, samoświadomość i siłę osobistą, a także cechy przywódcze.

Na specjalności HR manager i coaching biznesowy II stopnia poznasz nowoczesne podejście do przewodzenia ludziom. Dowiesz się, jakie są najnowsze wymagania w kontekście równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz:

 • poznasz metody oraz narzędzia coachingu i mentoringu,
 • zyskasz kluczowe kompetencje w zakresie zarządzania ludźmi,
 • przećwiczysz w praktyce zarządzanie procesami coachingu i mentoringu,
 • uzyskasz umiejętności aktywizowania do działania i budzenia motywacji wewnętrznej,
 • zdobędziesz nową wiedzę z zakresu mechanizmów psychologicznych,
 • nauczysz się, jak poprowadzić najtrudniejszą rozmowę i zamienić ją w konstruktywny dialog,
 • dowiesz się, jak radzić sobie z trudnymi, nieprzewidywalnymi emocjami,
 • poznasz metody projektowania i planowania przyszłości,
 • przećwiczysz metody pracy z relacjami biznesowymi i relacjami partnerskimi,
 • nauczysz się, jak wspomagać rozwiązywanie konfliktów międzyludzkich,
 • poznasz siłę empowermentu i metodę CoachWise,
 • nauczysz się, jak stosować techniki rozwijające kreatywność i inspirujące do odkryć.

Studia II stopnia na specjalności HR manager i coaching biznesowy realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.    

HR manager i coaching biznesowy II stopnia

Kształcenie na specjalności HR manager i coaching biznesowy II stopnia trwa łącznie cztery semestry i kończy się uzyskaniem tytułu magistra Zarządzania. Program studiów przygotuje Cię do wykonywania wielu zadań związanych z pracą specjalisty od HR. Nowe umiejętności w przyszłości wykorzystasz, budując kapitał ludzki w firmach poprzez selekcję kandydatów oraz pomoc w kształtowaniu karier innych ludzi.

Podczas studiów magisterskich poznasz metody motywacji i angażowania pracowników do kreatywnego działania. Dowiesz się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Nauczysz się, na czym polega rozwój strategii personalnych w przedsiębiorstwach i organizacjach, jak wygląda nowoczesny i długofalowy rozwój systemów motywacji i zachęt. Pozyskasz umiejętności projektowania procesów zmian i rozwoju organizacyjnego.

Podczas studiów nauczymy Cię nie tylko, w jaki sposób zarządzać kadrami, ale również zaznajomimy Cię  z metodami budowania atrakcyjnego wizerunku pracodawcy, który sprawia, że kandydaci sami zgłaszają chęć zatrudnienia. To obszar łączący wiedzę z zakresu HR, zarządzania oraz marketingu i określany pojęciem candidate experience.

Dowiesz się, jakich kanałów używać, aby dotrzeć do odpowiednich kandydatów z informacją kreującą wizerunek atrakcyjnego pracodawcy,  jak projektować kampanie, których celem jest budowanie wizerunku oraz w jaki sposób analizować ich efektywność. A wszystko to za pośrednictwem działań zarówno online, jak i offline.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności HR manager i coaching biznesowy II stopnia

Międzyprzedmiotowy charakter specjalności sprawia, że podczas studiów będziesz uczęszczać na zróżnicowane przedmioty właściwe dla kilku dziedzin wiedzy.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności to:

 • strategie zarządzania kapitałem ludzkim,
 • diagnoza, selekcja i rekrutacja,
 • metodyka planowania kariery zawodowej,
 • doradztwo i coaching w praktyce,
 • zarządzanie procesami.

Zakres przedmiotów dostępnych w ramach tej specjalności może ulec zmianie, ponieważ są one na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Ważne jest również to, że w roli prowadzących zajęcia występują nie tylko doświadczeni naukowcy, ale również praktycy, którzy każdego dnia odpowiadają za realizację procesów employer brandingowych w największych przedsiębiorstwach. Dzięki temu możesz czerpać wiedzę i umiejętności z pierwszej ręki.

Perspektywy po studiach

Gospodarka wciąż się rozwija i coraz więcej firm musi rywalizować między sobą o ograniczoną liczbę specjalistów. To znacząco zmienia relację na linii marka – kandydat, zapewniając temu drugiemu możliwość wyboru i asertywności względem przyszłego pracodawcy. W takiej rzeczywistości to firmy często muszą wychodzić naprzeciw potrzebom – finansowym, informacyjnym, rozwojowym itd. – kandydatów. Stąd też kreowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy staje się jednym z najważniejszych czynników jej sukcesu w obszarze HR.

Studia zapewnią Ci kompetencje, dzięki którym będziesz gotowy na podejmowanie takich wyzwań. Do Twoich obowiązków w przyszłości będzie należeć nie tylko rekrutacja nowych pracowników i jednoczesne dbanie o to, aby dotychczasowi pracownicy byli zmotywowani, ale również opracowywanie i czuwanie nad realizacją długofalowych strategii wizerunkowych pracodawcy.

Będziesz również odpowiadać na pytania dotyczące płac lub organizować szkolenia dla pracowników. Z dyplomem magistra, drzwi do działów personalnych małych firm i dużych korporacji staną przed Tobą otworem. Możesz również rozwijać swoją karierę zawodową w doradztwie personalnym, agencjach rekrutacyjnych lub pracować jako niezależny trener i coach dla pracowników, osób poszukujących pracy i pracodawców.

Pamiętaj, aby do swojej ścieżki zawodowej podchodzić elastycznie. Z wyżej opisaną wiedzą i kompetencjami bez trudu odnajdziesz się również w agencjach PR czy marketingowych, w których prowadzone są projekty w obszarze employer brandingu.

W przyszłości możesz aplikować na odpowiedzialne stanowiska jako:

 • specjalista i menedżer w działach kadr dużych i średnich firm,
 • rekruter lub kontroler w firmach doradztwa personalnego,
 • specjalista ds. digitalizacji procesów HR,
 • manager ds. budowania wizerunku przedsiębiorstw jako atrakcyjnego pracodawcy.

Firmy i instytucje chcą obecnie oszczędzać czas przeznaczony na rekrutację właściwych pracowników. Podejmują trafne decyzje, sięgając coraz częściej po pomoc specjalistów. Podjęcie studiów na specjalności HR manager i coaching biznesowy II stopnia umożliwi Ci rozwój kariery jako eksperta w zakresie procesów rekrutacyjnych.

FAQ

Dlaczego obszar HR jest ważny?

Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa niezmiennie wiąże się z zasobami ludzkimi i koniecznością budowania sprawnych zespołów. Umiejętne zarządzanie wydajnością pracowników stanowi niezbędny element pozwalający osiągać ustalone cele i przewagę konkurencyjną na rynku. Ma to bardzo duże znaczenie w szczególności dla firm zatrudniających wielu pracowników. HR odgrywa kluczową rolę w rozwoju, wzmacnianiu i zmianie kultury organizacji. Wynagradzanie, szkolenia i rozwój, rekrutacja i nabór oraz wzmacnianie wartości firmy to ważne elementy kultury biznesowej. Osiągnięcie takich standardów nie jest łatwe, dlatego każda firma, której zależy na pozytywnym wizerunku, powinna zatrudnić specjalistę od zasobów ludzkich, czyli HR managera.

Co należy do obowiązków HR managera?

Rekrutacja to poważne i kosztowne przedsięwzięcie. Odpowiedni kandydat może zaktywizować i rozwinąć całą firmę, ale niewłaściwy może nadwyrężyć, a nawet zniweczyć jej działalność. HR manager zajmuje się wszystkim, co związane z pracownikami w firmie lub organizacji. Do głównych obszarów odpowiedzialności należą:

 • planowanie kadrowe,
 • rekrutacja i procedury składania wniosków,
 • aktualizacja polityki rekrutacyjnej firmy,
 • organizacja edukacji i szkoleń,
 • rozwój personelu,
 • przetwarzanie listy płac,
 • prowadzenie działań dyscyplinarnych,
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
 • przeprowadzenie analizy korzyści.

Poza bieżącymi działaniami HR manager odpowiedzialny jest również za wyznaczanie długofalowych strategii budowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy i ich realizację. Zakres Twoich przyszłych obowiązków zależy więc od Twoich predyspozycji i zainteresowań. Jeśli jesteś wizjonerem, świetnie sprawdzisz się podczas tego rodzaju zadań. Jeśli natomiast świetnie odnajdujesz się w rozwiązywaniu bieżących problemów, idealne będą dla Ciebie działania operacyjne.

Jakie są wymagane umiejętności do kariery w zarządzaniu zasobami ludzkimi?

Specjaliści HR potrzebują różnych kompetencji i umiejętności, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Do najważniejszych predyspozycji, oprócz wiedzy merytorycznej, należy łatwe nawiązywanie komunikacji, umiejętność pracy w zespole, proaktywność oraz wrażliwość międzykulturowa. Ważne są również cechy takie jak orientacja analityczna, empatia, bezstronność, a także wysokie kompetencje społeczne.

Dobry HR manager świetnie czuje się jako lider zespołu, wykazuje się umiejętnościami organizacyjnymi i dyplomatycznymi. Istotną rolę odgrywa również komunikacja i zainteresowanie pracownikami. Przez cały czas wymagana jest inicjatywa, pewność siebie i zaangażowanie. Zarówno w kontekście organizowania dalszych szkoleń, jak i podczas zarządzania pracownikami.

Trzeba bowiem pamiętać, że zatrudnienie pracownika to dopiero początek. Konieczne są dobrze zaprojektowane działania onboardingowe – wprowadzające pracownika w kulturę organizacyjną, odpowiedni program szkoleń i rozwoju, transparentny program awansów czy wzrostu płac. Opracowanie wszystkich tych aspektów będzie leżeć w Twoich obowiązkach.

Czym jest candidate experience?

Candidate experience to stosunkowo nowe pojęcie, pod którym kryje się ogół doświadczeń kandydatów do pracy z przyszłym pracodawcą. Jego częściami składowymi są kontakt z rekruterem, jakość otrzymanego feedbacku na poszczególnych etapach rekrutacji, zakres informacji udzielanych w czasie procesu i wiele więcej. Im lepsze doświadczenie kandydata, tym większa chęć do podjęcia pracy i atrakcyjniejszy wizerunek pracodawcy, co przedkłada się na zainteresowanie kolejnych osób. Jako absolwent specjalności magisterskiej HR manager i coaching biznesowy będziesz dobrze przygotowany do prowadzenia rekrutacji w taki sposób, aby poziom zadowolenia kandydatów był znaczący. Ponadto będziesz posiadać umiejętności, które pozwolą Ci weryfikować obecne procedury pod kątem candidate experience.

 

Podczas rekrutacji personelu będziesz pierwszą osobą, która występuje publicznie w imieniu firmy, w której pracujesz. Będziesz jej wizytówką, odpowiadając za sprawny proces dobierania kompetentnych pracowników do zespołu. O sukcesie w przyszłej pracy HR managera świadczyć będzie zarówno Twoje wykształcenie, jak i wysoki poziom kompetencji społecznych. Wszystkie niezbędne umiejętności zdobędziesz na studiach magisterskich na specjalności HR manager i coaching biznesowy w UTH – zapraszamy!

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!