Przyjęcie osoby do pracy jest dla pracodawcy inwestycją i niesie ze sobą pewne ryzyko. Jeśli kandydat nie sprawdzi się firma traci pieniądze, które włożone zostały w trening, traci czas, poświęcony na wdrożenie osoby zatrudnionej, obniżana jest również wykonalność założeń finansowych na dany okres. Sprawne zarządzanie procesami HR ma na celu uniknięcie bądź minimalizację strat, a podniesienie efektywności poprzez wyspecjalizowany dobór kapitału ludzkiego. Z drugiej strony jej zadaniem jest planowanie ścieżek karier pracowników w sposób motywujący ich do zaangażowania się w cele firmy, oraz dążenia do podnoszenia swoich kwalifikacji. Możliwość wglądu w psychologię oraz motywacje stojące za rynkiem pracy, owocuje poligonem obserwacji i doświadczeń i czyni pracę rekrutera niezwykle ciekawą.

Studia II stopnia na specjalności HR manager realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Zarządzanie.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Strategie zarządzania kapitałem ludzkim
 • Diagnoza, selekcja, rekrutacja
 • Metodyka planowania kariery zawodowej
 • Systemy i narzędzia oceny kompetencji
 • Etykieta i psychologia w biznesie
 • Etyka w zarządzaniu

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Dzięki nim Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania procesami kadrowymi w przedsiębiorstwie. Studia przygotowują do pracy na stanowisku specjalisty lub managera w dziale HR.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

 • nabywa i rozwija kompetencje zawodowe w skutecznym zarządzaniu polityką personalną w perspektywie strategicznej,
 • posiada kwalifikacje w obszarze psychologicznych aspektów zarządzania ludźmi,
 • zna nowoczesne informatyczne systemy kadrowe,
 • zdobywa umiejętności i kompetencje w zakresie przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych i opracowywania ścieżek rozwoju zawodowego,
 • dysponuje wiedzą w zakresie prawnych aspektów pracy.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl