Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie

Zarządzaj swoją przyszłością odpowiedzialnie. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie to szerokie możliwości rozwoju oraz atrakcyjne perspektywy pracy w różnorodnych branżach.

Studia magisterskie kierujemy do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, a jednocześnie stawiają na specjalizację w jednym z obszarów, który cieszy się zainteresowaniem na rynku pracy.

Zróżnicowany charakter studiów sprawia, że absolwenci wyposażeni są w kompleksową wiedzę pozwalającą projektować i organizować procesy zarządcze, marketingowe, sprzedażowe czy employer brandingowe. Wszystkie te obszary znajdują odzwierciedlenie w programie naszych studiów. Sprawdź, jak wygląda kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Czego nauczysz się, wybierając kierunek Zarządzanie II stopnia?

Nauka na kierunku Zarządzanie pozwoli Ci zdobyć umiejętności i kompetencje społeczne, technologiczne, przywódcze dotyczące zarządzania na kilku płaszczyznach. Podczas kształcenia poznasz szeroki zakres zagadnień związanych z psychologią w biznesie, ekonomią i prawem, a także marketingiem i PR. Na wybranych specjalnościach dowiesz się m.in. jak prowadzić skuteczne negocjacje i sprzedaż, poznasz zagadnienia związane z działaniem administracji rządowej i samorządowej oraz zgłębisz mechanizmy stojące za efektywnym marketingiem.

Studia magisterskie pozwolą Ci na poszerzenie wiedzy zdobytej podczas wcześniejszych etapów kształcenia wyższego. Umożliwią Ci szersze spojrzenie na tematykę zarządzania i dostarczą narzędzi, dzięki którym będziesz umieć budować perspektywiczne strategie z obszaru szeroko pojętego zarządzania, np. strategie zarządzania wizerunkiem, strategie zarządzania i pozyskania zasobów ludzkich, strategie marketingowe itd.

Dzięki zdobytej wiedzy:

 • Zyskasz szansę na zdobycie pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, w których niezbędne są umiejętności diagnozowania oraz rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.
 • Zyskasz umiejętności z zakresu zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.
 • Zrozumiesz, jak funkcjonuje rynek finansowy i transportowy, będziesz umiał analizować procesy gospodarcze oraz zjawiska zachodzące wewnątrz zespołów, a także sytuację ekonomiczną i finansową podmiotów gospodarczych, publicznych czy samorządowych.
 • Będziesz wiedział, jak pokierować przedsiębiorstwem lub jego częścią oraz nauczysz się odpowiednio reagować na problemy organizacyjne i ekonomiczne.

Studia na naszej uczelni są gwarancją praktycznej wiedzy, dlatego w programie uwzględniamy m.in. warsztaty, ćwiczenia, case study, konferencje. Zainteresowani mogą także rozwijać się uczestnicząc w pracach jednego z kół naukowych działających w UTH.

Specjalności na studiach magisterskich z Zarządzania

Kierunki na Wydziale Zarządzania i Logistyki uzyskały pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wśród nich znalazło się między innymi Zarządzanie.

Kierunek Zarządzanie realizujemy w ramach 7 specjalności, są to:

Każda z tych specjalności obejmuje właściwe tylko sobie obszary, np. na psychologii w biznesie będziesz uczył się strategii zarządzania kapitałem ludzkim, a w ramach Business Marketing Management – zarządzania wizerunkiem i wykorzystania narzędzi marketingowych. Więcej o zakresie kształcenia każdej z wymienionych specjalności znajdziesz na dedykowanych im podstronach.

Bez względu na specjalność, którą wybierzesz, plan studiów poza blokiem zagadnień specjalistycznych, przewiduje zagadnienia ogólne, które zgłębisz na przedmiotach, takich jak: podstawy finansów, podstawy zarządzania i rachunkowości, miko- i makroekonomia, matematyka, podstawy statystyki, nauka o organizacji, system instytucjonalny integracji i zarządzania w Unii Europejskiej czy podstawy marketingu. Poznasz również technologie informacyjne i podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego.

Poza wiedzą i zdolnościami zawodowymi studia skupiają się również na wykształceniu odpowiednich kompetencji miękkich. Nauczymy Cię umiejętności perswazji i argumentowania, komunikacji, przewodzenia grupie itd.

Wszystko to, abyś po zakończeniu studiów był jak najlepiej przygotowany do wykonywania obowiązków zawodowych.

Perspektywy po studiach

Studia magisterskie z Zarządzania zapewniają umiejętności, które otwierają perspektywy pracy na stanowisku menedżera, kierownika, specjalisty, doradcy czy analityka. Możesz pracować w miejscach, takich jak:

 • przedsiębiorstwa i działy firm zajmujące się administracją, finansami, transportem i logistyką,
 • firmy doradztwa prawnego i podatkowego,
 • organizacje rządowe i samorządowe oraz służby mundurowe,
 • firmy zajmujące się sprzedażą i marketingiem,
 • banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, biura maklerskie,
 • firmy konsultingowe, działy controllingu przedsiębiorstw i instytucje non-profit,
 • przedsiębiorstwa wymagające wiedzy z zakresu psychologii menedżerskiej i zarządzania zasobami ludzkimi.

Warto jednak spojrzeć na kwestię Twojej przyszłej kariery zawodowej nieco szerzej. Zarządzanie zapewnia wiele możliwości specjalizacji. Jeśli interesujesz się nowymi technologiami, świetnie odnajdziesz się w roli kierownika projektów marketingowych lub managera ds. cyfryzacji sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych. Jeśli natomiast bliskie są Ci zagadnienia psychologiczne, będziesz mógł pracować w roli coacha lub organizować procesy HR-owe i employer brandingowe. Możliwości jest wiele, wystarczy kreatywne myślenie i otwartość w stosunku do wykorzystania nabytych podczas studiów umiejętności.

FAQ

Czy obecnie dyplom Zarządzania ma znaczenie?

Uzyskanie tytułu zawodowego magistra Zarządzania otwiera drogę do szybszego rozwoju kariery. Nie ze względu na sam fakt posiadania dokumentu, ale przede wszystkim dzięki zdobytym umiejętnościom i kontaktom. Pamiętaj, że podczas studiów masz okazje zdobyć kompetencje, które wyróżnią Cię na rynku pracy oraz kontakty, które zapewnią dostęp do ciekawszych możliwości zawodowych.

Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego program studiów ma charakter praktyczny. Wykładowcy, którzy często są również praktykami, wprowadzą Cię w świat zarządzania i zaprezentują go „od kuchni”.

Dyplom jest potwierdzeniem tych umiejętności. Każdego dnia staramy się, aby nasi studenci i absolwenci byli jednak silni nie dokumentami, ale posiadanymi kompetencjami.

Którą specjalność na kierunku Zarządzanie II stopnia wybrać?

Jest to pytanie, na które musisz odpowiedzieć sam. Podczas wyboru specjalności powinieneś wziąć pod uwagę swoje zainteresowania, ale również predyspozycje.

Specjalizowanie się w jednej dziedzinie jest dobrze widziane przez pracodawców. Z kolei Tobie pozwala skupić się na doskonaleniu się w tym, co lubisz, dzięki czemu przeciwdziałasz przyszłemu wypaleniu zawodowemu i czynisz ze swojej pasji źródło dochodów.

Na kierunku Zarządzanie II stopnia możesz wybierać pomiędzy specjalnościami takimi jak: Business Marketing Management, psychologia w biznesie, HR manager i coaching biznesowy, Project Management, transport-spedycja-logistyka (TSL), negocjacje i sprzedaż, administracja rządowa i samorządowa, zarządzanie procesem inwestycyjno-budowlanym.

Każda z nich kładzie nacisk na nieco inny obszar wiedzy z zakresu zarządzania i wyposaża w odmienne narzędzia. Szczegółowe informacje o każdej z dostępnych specjalności II stopnia znajdziesz na naszych podstronach.

Dlaczego studia w Warszawie na UTH to dobry wybór?

Możliwość wyboru specjalności, wiele form zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria, wizyty studyjne, case study itp.), doświadczeni pracownicy, spośród których wielu łączy pracę dydaktyczną z działalnością w zawodzie, nowoczesny sprzęt dydaktyczny – to wszystko wyróżnia kierunki na Wydziale Zarządzania i Logistyki, w tym kierunek Zarządzanie.

Przede wszystkim warto jednak zwrócić uwagę na to, że program studiów na naszej uczelni przygotowywany jest zawsze we współpracy z partnerami biznesowymi. Z uczelnią kooperuje wiele instytucji państwowych oraz firm, w których sprawne zarządzanie gra pierwszoplanową rolę. Ich zaangażowanie w powstanie programu studiów owocuje dostosowaniem kształcenia do wymagań rynku oraz umożliwia zdobycie umiejętności i kontaktów, które zwiększają efektywność rozwoju kariery.

 

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie rozszerzą Twoją wiedzę zdobytą podczas licencjatu i jednocześnie ją uporządkują. Z uwagi na szeroki wybór specjalności, i tym samym przedmiotów, jako nasz student, otrzymujesz szansę na rozwijanie zainteresowań i zarządzanie swoją przyszłością według własnej strategii.

Zapisz się!