Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Zarządzanie
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Administracja rządowa i samorządowa – studia II stopnia

Stań do przetargu o swoją przyszłość i wygraj ścieżkę kariery, dzięki której będziesz miał realny wpływ na otaczającą rzeczywistość. Studia II stopnia na specjalności Administracja rządowa i samorządowa to Twoja przepustka do świata polityki, ekonomii oraz działalności społecznej, którą wykorzystasz w sektorze publicznym i prywatnym.    

Administracja publiczna wymaga od pracowników coraz bardziej wszechstronnych kompetencji, aby powierzone im zadania były wykonywane w sposób rzetelny i bezstronny. Rozwój biznesu i obywateli sprawia, że urzędy muszą nadążyć za nową rzeczywistością i patrzeć krytycznie na wypracowane procedury. To nie jest możliwe bez odpowiednich kadr, gotowych do wykorzystania swojej wiedzy. W Uczelni Techniczno-Handlowej za cel postawiliśmy sobie kształcenie specjalistów, którzy odpowiedzą na te potrzeby.

Zobacz, co możesz zyskać dzięki studiom II stopnia o specjalności Administracja rządowa i samorządowa.

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Administracja rządowa i samorządowa II stopnia?

Podczas studiów II stopnia będziesz stopniowo rozbudowywać swoją wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zadań w administracji rządowej i samorządowej. Na program studiów składają się wykłady, ćwiczenia, jak również wizyty studyjne i spotkania z przedstawicielami państwowych organów i instytucji.

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu prawa, które określa funkcjonowanie administracji publicznej. Ponadto dowiesz się, jak wyglądają procedury, według których realizowane są czynności urzędowe, zyskasz jasność w zakresie podziału kompetencji pomiędzy państwowymi organami centralnymi a lokalnymi. Zyskasz wiedzę na temat zamówień publicznych, poznasz narzędzia kontroli oraz audytu i wiele więcej.

Administracja rządowa i samorządowa na studiach II stopnia to wiedza teoretyczna połączona z nauką umiejętności jej wykorzystania w praktyce administracyjnej. Studia na UTH nauczą Cię:

 • prowadzenia postępowań związanych z zamówieniami publicznymi,
 • posługiwania się instrumentami oraz narzędziami kontroli i audytu wewnętrznego,
 • wyznaczania i realizowania celów zgodnie z zasadami obowiązującymi w budżetowaniu instytucji publicznych,
 • komunikowania się ze służbami finansowo-księgowymi.

Studia magisterskie – Administracja rządowa i samorządowa

Na studiach magisterskich rozwiniesz swoją wiedzę z zakresu zarządzania publicznego oraz zasad działania administracji. Program na specjalności Administracja rządowa i samorządowa został zaprojektowany w taki sposób, by w czasie czterech semestrów dokładnie zaznajomić Cię z głównymi obszarami tematycznymi administracji – zarządzaniem, prawem, kontrolą i audytem.

Dopracowana oferta studiów przygotuje Cię również do zadań związanych z zarządzaniem personelem i negocjacjami zbiorowymi. Innymi słowy, dowiesz się, na czym polega nowoczesne zarządzanie publiczne.

Dzięki konsekwentnemu łączeniu teorii z praktyką poznasz nie tylko procesy zachodzące w administracji rządowej i samorządowej, ale także nauczysz się, jak w przyszłej pracy zawodowej bezpośrednio zastosować swoje umiejętności.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów magisterskich Administracja rządowa i samorządowa

Wiedzę będziesz zdobywać na specjalistycznych przedmiotach, które zostały przygotowane w porozumieniu ze środowiskiem samorządowym.

W swoim planie zajęć znajdziesz między innymi takie pozycje jak:

 • kontrola i audyt,
 • podstawy prawne i organizacyjne administracji publicznej,
 • zarządzanie zamówieniami publicznymi,
 • zarządzanie w administracji,
 • zarządzanie procesami.

Przedmioty przygotowane w ramach tej specjalności mogą ulec zmianie, ponieważ są one na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

Pamiętaj również, że studia o tej specjalności prowadzone są w ramach kierunku Zarządzanie. Oznacza to, że poza przedmiotami ściśle związanymi z tym obszarem, rozwiniesz swoją wiedzę również o ogólne zagadnienia związane z tą dziedziną, np. różnymi metodykami zarządzania projektami, zarządzaniem ryzykiem itd.  

Perspektywy po studiach Administracja rządowa i samorządowa II stopnia

Studia magisterskie, które łączą przedmioty z zakresu prawa i nauk administracyjnych bardzo dobrze przygotują Cię do pracy w administracji publicznej lub instytucjach rządowych. Pamiętaj, że procedura rekrutacji w administracji państwowej jest inna niż w prywatnych firmach. Publikacja  ogłoszeń o naborach i konkursach to obowiązek samorządów, więc jeśli chcesz pracować jako urzędnik państwowy, musisz stale monitorować strony internetowe każdego urzędu, np. Biuletyn Informacji Publicznej. Wiedza wyniesiona ze studiów na tej specjalności ułatwi Ci proces otrzymania wymarzonej pracy.

Służba publiczna jest dużym i rozległym obszarem pracy, dlatego w przyszłości możesz pracować dla władz lokalnych lub centralnej administracji rządowej. Po ukończeniu studiów II stopnia otwierają się przed Tobą liczne perspektywy zawodowe w następujących dziedzinach:

 • administracja publiczna,
 • służba cywilna,
 • urzędy i inne instytucje państwowe,
 • firmy konsultingowe,
 • przedsiębiorstwa komunalne.

Pamiętaj jednak, że wiedza z zakresu administracji publicznej potrzebna jest również po stronie biznesu. To w końcu przedsiębiorstwa startują w różnego rodzaju przetargach i podlegają wielu procedurom. Stąd też absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w roli specjalistów potrafiących obsługiwać procesy prawne związane z przetargami i ekspertów świetnie znających się na prawie zamówień publicznych. W ten sposób możesz rozwinąć karierę w największych przedsiębiorstwach.

Branże, w których także możesz w przyszłości pracować i poszerzać swoje doświadczenie to:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • organizacja i przetwarzanie danych,
 • konsulting w zakresie pozyskania środków publicznych,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie wydajnością,
 • zarządzanie zamówieniami,
 • doradztwo prawne.

FAQ

Czy po studiach o specjalności Administracja rządowa i samorządowa mogę pracować tylko w urzędach?

Nie, to często powielany błąd w myśleniu o ścieżce kariery po ukończeniu studiów o tej specjalności. Pamiętaj, że administracja publiczna określa procesy i normy, którym podlegają obywatele i firmy znajdujące się pod jej jurysdykcją. Dobra znajomość procedur i przepisów z zakresu administracji pozwala na skalowanie działań biznesowych – szczególnie w kontekście pozyskania funduszy publicznych czy udziału w postępowaniach publicznych. Specjaliści tego rodzaju są potrzebni w świecie biznesu i cieszą się dużym poszanowaniem.

Jakie zadania czekają na mnie w przyszłej pracy?

Zadania w administracji są różnorodne i wynikają z umocowanych prawnie obowiązków danej instytucji. Inne zadania będziesz wykonywał więc w dziale zamówień publicznych, a inne jako inspektor odpowiedzialny za rozwój kultury. Wspólnym mianownikiem, który łączy jednak wszystkie te obszary, jest konieczność przestrzegania ściśle określonych procedur i wymagań prawnych. Nauczymy Cię tego.

Jakie umiejętności i cechy powinien posiadać kandydat na pracownika administracji?

Praca urzędnika z pewnością wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, dokładności i rzetelności. Do kariery w administracji publicznej potrzebny jest także entuzjazm do pracy w zespole. Pożądane cechy charakteru to przede wszystkim otwartość, komunikatywność, empatia i umiejętności społeczne. W przyszłej pracy przyda Ci się również zdolność radzenia sobie ze stresem. Solidna dawka odporności, dyscypliny i chęci do nauki pomoże Ci z powodzeniem opanować studia, a następnie początkowe etapy w okresie szkolenia na nowym stanowisku pracy.

 

Studia na UTH prowadzone są przez cenionych wykładowców i ekspertów w swojej dziedzinie. Specjalistyczny program studiów ma charakter warsztatowo-praktyczny, umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przyszłej, odpowiedzialnej pracy w administracji publicznej. Atrakcyjny model kształcenia na UTH sprawia, że w niedługim czasie zdobywasz umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy nad rozwiązywaniem wymagających zadań na stanowiskach samorządowych i służbie cywilnej, dlatego zapraszamy Cię na studia II stopnia na specjalności administracja rządowa i samorządowa w Warszawie!

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!