Przejdź do treści

Kierunek uzyskał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Na kierunku zarządzanie studia są prowadzone na I i II poziomie kształcenia przez znanych i cenionych w świecie nauki wykładowców.

Celem studiów jest uzyskanie przez studentów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu zarządzania, marketingu, administracji, psychologii i prawa w biznesie oraz  wiedzy o funkcjonowaniu instrumentów i systemów rynku finansowego i transportowego.

Absolwent kierunku zarządzanie:

 • nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych na konkurencyjnym rynku;
 • ma umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami;
 • jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacji o charakterze gospodarczym i administracyjnym;
 • posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, argumentowania, negocjowania i przekonywania;
 • rozumie specyfikę funkcjonowania instrumentów rynku finansowego i transportowego;
 • umie analizować główne zjawiska gospodarcze oraz sytuację ekonomiczno-finansową podmiotów gospodarczych, publicznych i samorządowych;
 • nabywa wiedzę z zakresu nauk społecznych, podstaw psychologii, prawa i ekonomii przydatną w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej;
 • potrafi kierować przedsiębiorstwem lub jego częścią oraz współpracować z zagranicznymi podmiotami gospodarczymi a także rozstrzygać problemy organizacyjno-ekonomiczne - pamiętając o głównych celach działalności marketingowej.

Studia przygotowują do pracy:

 • w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • na stanowisku specjalisty/menedżera w każdej komórce organizacyjnej mającej do czynienia z szeroko pojętym obszarem administracji, marketingu czy transportu i logistyki;
 • jako pracownik działów finansowo-prawnych w biurach rachunkowych, firmach doradztwa prawnego i podatkowego czy strukturach korporacyjnych;
 • w charakterze specjalisty/menedżera w organizacjach rządowych, samorządowych oraz przedsiębiorstwach, w których wymagana będzie wiedza z zakresu psychologii menedżerskiej;
 • w charakterze specjalisty/menedżera w bankach, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, biurach maklerskich, firmach konsultingowych oraz działach controllingu przedsiębiorstw i instytucjach non-profit.

Studia magisterskie są skierowane do wszystkich absolwentów studiów licencjackich. Posiadanie dwóch dyplomów ukończenia różnych kierunków studiów na dwóch poziomach może okazać się okazać istotnym czynnikiem w staraniu się pracę.

Zapisz się!