Przejdź do treści
Zapisz się na Indywidualne Dni Otwarte UTH
Tytuł, który uzyskasz: magister inżynier na kierunku Transport
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Studia Systemy logistyczne i transportowe

Systemy transportowe są niczym krwiobieg współczesnej gospodarki, umożliwiając jej prawidłowe działanie i rozwój. To dziedzina, o której większość ludzi nie myśli zbyt dużo, a jednak jej brak miałby opłakane skutki dla wszystkich. Ty jednak zdajesz sobie w pełni sprawę z wagi logistyki i chcesz podróżować tą ścieżką zawodową? Chcesz osiągnąć cel i stać się częścią tego globalnego krwiobiegu? Połącz swoje studia z przyszłą karierą – wybierz specjalizację Systemy logistyczne i transportowe w UTH w Warszawie.

Tworzenie nowych koncepcji planowania i zarządzania transportem to tylko niektóre wyzwania czekające na nowych ekspertów na miarę oczekiwań rynku. Program studiów II stopnia obejmuje materiał, dzięki któremu pogłębisz i rozszerzysz swoją wiedzę dotyczącą systemów logistycznych stosowanych w nowoczesnym transporcie.

Studia na UTH otwierają przed Tobą szeroką drogę prowadzącą prosto do punktu docelowego.

Certyfikat TÜV NORD

Studenci studiów magisterskich na specjalności Systemy logistyczne i transportowe mają możliwość uzyskania certyfikatu TÜV NORD Menedżer ds. zarządzania łańcuchem dostaw. Zajęcia po których można uzyskać certyfikat, realizowane są jako przedmiot dodatkowy i są dla studentów nieodpłatne. Egzamin jest dobrowolny, jego koszt wynosi 350,00 PLN netto.  

Menedżer ds. zarządzania łańcuchem dostaw - certyfikat otwiera możliwości zatrudnienia w branży logistycznej i transportowej. Poszukiwani są specjaliści odpowiedzialni za koordynację procesów logistycznych, zarządzanie dystrybucją produktów i usług. Zajęcia oraz Certyfikat wydawany przez wiodącego Partnera z systemów zarządzania, stanowią dodatkową wartości dla Absolwenta studiów.

Przyszłość w ruchu: Twoja kariera startuje tutaj

Wpisz swoje zainteresowania i sprawdź, kim możesz zostać po studiach na specjalności: Systemy logistyczne i transportowe.


Myślę o Twojej karierze... Daj mi kilka sekund

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Systemy logistyczne i transportowe?

Celem funkcjonowania systemów logistycznych jest zapewnienie jak najlepszych i najefektywniejszych warunków transportowych dla ludzi i produktów, bez względu na to czy mówimy o podróżach międzymiastowych i międzynarodowych, czy tych w obrębie obszarów miejskich. Eksperci w tej dziedzinie stają przed wieloma wyzwaniami podczas tworzenia strategii planowania transportu związanymi z interakcjami pomiędzy transportem, gospodarką, zagospodarowaniem przestrzennym, środowiskiem oraz poziomami hałasu i zanieczyszczeń.

Podczas studiów będziesz mieć możliwość poznania cech charakterystycznych dla systemów logistycznych, które obejmują aktualne tendencje w zakresie planowania, realizacji, eksploatacji, a także likwidacji przestarzałych systemów logistycznych.

Na studiach magisterskich nauczysz się:

 • projektowania złożonych systemów ruchu i przepływów transportowych,
 • zarządzania popytem na transport,
 • zintegrowanego zarządzania zagospodarowaniem terenu i transportem,
 • koncepcji logistyki towarowej,
 • ekonomicznych aspektów planowania procesów,
 • obsługi nowoczesnych systemów informatycznych stosowanych obecnie w transporcie i logistyce,
 • zasad negocjacji handlowych,
 • jak powinna wyglądać działalność przedsiębiorstw z tego sektora, aby odpowiadała na potrzeby nowoczesnej logistyki.

Możliwości, które daje Ci specjalność Systemy logistyczne i transportowe

UTH jako nowoczesna uczelnia podążająca za stale zmieniającym się rynkiem i jego wymaganiami, dba o to, aby oferta edukacyjna pozostawała atrakcyjna i praktyczna, przygotowując studentów do przyszłego zawodu. Nowatorskie podejście do nauczania daje znakomite perspektywy zawodowe, dlatego nasze kierunki zawsze realizowane są w kooperacji z renomowanymi partnerami. Podczas studiów otrzymasz możliwość skorzystania z wielu staży, praktyk, oraz wizyt studyjnych u najlepszych firm z branży motoryzacyjnej i TSL. Zajęcia na UTH prowadzone są przez rynkowych specjalistów, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym opartym o konkretne case studies. Dzięki temu studenci mają niepowtarzalną okazję zdobycia praktycznej wiedzy, z której skorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Plan studiów

Studia magisterskie na specjalności Systemy logistyczne i transportowe są precyzyjnie zaplanowane pod kątem merytorycznym, a w ostatnich semestrach przewidziane są praktyki zawodowe, które pozwolą zrewidować zdobytą wiedzę oraz nabyć kompetencje ułatwiające start w przyszłej pracy. Program studiów pozwoli Ci uzyskać niezbędne umiejętności z zakresu zagadnień logistycznych, organizacji i zarządzania, rachunku kosztów, ekonomii i prawa transportowego.  

Przedmioty realizowane w ramach specjalizacji mogą z upływem czasu ulec zmianie, tak aby stale pozostawać dostosowanymi do oczekiwań rynku pracy. W poprzednich semestrach zrealizowane zostały zajęcia takie jak:

 • Projektowanie i optymalizacja procesów w branży TSL,
 • Modelowanie procesów transportowych,
 • Projektowanie systemów magazynowych,
 • Systemy dystrybucji w łańcuchach dostaw,
 • Inżynieria pojazdów,
 • Diagnostyka pojazdów,
 • Sterowanie ruchem.

Zajęcia przyjmują formę wykładów, warsztatów, laboratoriów, spotkań z ekspertami oraz wyjazdów na wizyty studyjne w firmach z branży logistycznej i transportowej. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów-praktyków reprezentujących znane firmy z rynku TSL, doświadczonych menedżerów posiadających własne firmy, audytorów certyfikujących oraz administrację celną.

Perspektywy po studiach

Kończąc studia II stopnia na specjalności Systemy logistyczne i transportowe, zdobędziesz wiedzę oraz kompetencje związane z zasadami działania oraz projektowania nowoczesnych systemów logistycznych opartych na zrównoważonym transporcie i zarządzaniu informacją.

Jako absolwent będziesz:

 • mieć rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy infrastruktury transportowej i środków transportu,
 • wiedzieć jak planować nowoczesne procesy w systemach transportowych i logistycznych,
 • wiedzieć, jak posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi niezbędnymi do realizacji zadań z zakresu transportu,
 • wiedzieć, jak analizować podejmowane działania w zakresie transportu pod kątem ekonomicznym,
 • w jaki sposób zadania logistyczne są realizowane w międzynarodowych zespołach specjalistów.

Metody i narzędzia niezbędne do planowania systemów logistycznych i transportowych, których nauczysz się podczas studiów magisterskich, przygotują Cię do wykonywania tego zawodu.      

FAQ

Dlaczego warto studiować na specjalności Systemy logistyczne i transportowe?

Transport i logistyka to obecnie najważniejsze ogniwa każdego przedsiębiorstwa czy gospodarki jako całości i wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego personelu. Nowoczesne systemy logistyczne pozwalają na znaczne usprawnienie wszelkich procesów zachodzących w firmie produkcyjnej czy dystrybucyjnej. To sprawia, że zapotrzebowanie na ekspertów, którzy potrafią analizować procesy logistyczne, projektować nowe rozwiązania i obsługiwać najnowocześniejsze systemy informatyczne stale rośnie.

Czego się nauczę na specjalności Systemy logistyczne i transportowe?

Na studiach magisterskich nauczysz się przede wszystkim rozwiązywania problemów z zakresu transportu, spedycji i logistyki, korzystając z nowoczesnych metod i technik. Jako absolwent nabędziesz umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi stosowanymi w branży TSL, a także wypracujesz kreatywne podejście do działania, aby w przyszłości móc działać w sposób innowacyjny i przedsiębiorczy.

Czy po specjalności Systemy logistyczne i transportowe mogę liczyć na ciekawą pracę?

Oczywiście! Ciekawą i bardzo rozwojową. Branża TSL potrzebuje ekspertów, którzy potrafią tworzyć i wdrażać nowoczesne systemy logistyczne, rewidować dotychczasowe rozwiązania, a dzięki świeżemu i kreatywnemu podejściu, szukać nowych pomysłów. Dlatego po studiach masz wiele możliwości pracy i dalszego rozwoju. Dzięki połączeniu wiedzy z umiejętnościami praktycznymi możesz założyć własną działalność gospodarczą lub pracować na wysokich stanowiskach o profilu operacyjnym w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach, w firmach handlowych i produkcyjnych, a także w administracji publicznej. Znając dobrze język obcy, cały świat staje przed Tobą otworem.

 

Branża logistyczna rozwija się bardzo dynamicznie, popyt na usługi transportowe stale rośnie, a powierzchni magazynowych stale przybywa. Obsługa nowoczesnych procesów logistycznych odbywa się w sposób niemal całkowicie zautomatyzowany, dlatego w rozwoju nowych technologii tkwi ogromny potencjał. Wzrost zapotrzebowania na innowacje w branży logistycznej buduje popyt na wykwalifikowanych specjalistów. Studia na UTH w Warszawie umożliwiają zdobycie niezbędnych kwalifikacji do pracy w tym rozwijającym się sektorze!

 

Inne specjalności na kierunku Transport:

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!