Przejdź do treści

Branża logistyczna rozwija się bardzo dynamicznie, popyt na usługi transportowe stale rośnie, a powierzchni magazynowych przybywa w zatrważającym tempie. Bardzo duży potencjał jest również w rozwoju technologicznym, który sprawia, że bardzo wiele procesów logistycznych odbywa się w sposób niemal całkowicie zautomatyzowany. Wzrost rynku branży logistycznej oraz jego innowacyjność potrzebują coraz większej ilości wykwalifikowanych specjalistów.

Studia II stopnia na specjalności Systemy logistyczne i transportowe prowadzone są na Wydziale Inżynieryjnym na kierunku Transport.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
  • Projektowanie i optymalizacja procesów w branży TSL,
  • Modelowanie procesów transportowych,
  • Projektowanie systemów magazynowych,
  • Systemy dystrybucji w łańcuchach dostaw,
  • Inżynieria pojazdów,
  • Diagnostyka pojazdów,
  • Sterowanie ruchem.

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Zajęcia w ramach specjalności przyjmują formę wykładów, warsztatów, laboratoriów, spotkań z ekspertami oraz wyjazdów na wizyty studyjne w firmach z branży logistycznej i transportowej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów-praktyków reprezentujących znane firmy z rynku TSL, doświadczonych menedżerów posiadających własne firmy, audytorów certyfikujących z branży oraz administracji celnej.

Absolwent studiów II stopnia:

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy i zasad działania infrastruktury transportowej i środków transportu,

- posiada szczegółową wiedzę w zakresie planowania procesów transportowych w systemach transportowych i logistycznych,

- potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi i innymi właściwymi do realizacji zadań z zakresu transportu,

- potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań w zakresie transportu.

 

Absolwenci kierunku po ukończeniu cyklu kształcenia uzyskują tytuł magistra.

 

 

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!