Przejdź do treści

Studia II stopnia

Branża motoryzacyjna ulega ciągłym przeobrażeniom determinowanym przez rozwój technologiczny, przy jednoczesnym deficycie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów. UTH wychodzi temu zapotrzebowaniu naprzeciw, proponując studia magisterskie z zakresu Inżynierii i tuningu pojazdów.

Studia II stopnia na specjalności Inżynieria i tuning pojazdów prowadzone są na Wydziale Inżynieryjnym na kierunku Transport.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
  • Budowa i inżynieria pojazdów,
  • Tuning podwozia i układu napędowego,
  • Tuning silników, chiptuning pojazdów,
  • Analiza mechanizmów i maszyn,
  • Prototypowanie konstrukcji z elementami automatyki,
  • Metody i urządzenia diagnostyki pojazdów,
  • Kosztorysowanie napraw i wycena pojazdów samochodowych,
  • Systemy telematyczne w transporcie.

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Zajęcia w ramach specjalności przyjmują formę wykładów, warsztatów, laboratoriów, spotkań z ekspertami oraz wyjazdów na wizyty studyjne w firmach z branży motoryzacyjnej. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów-praktyków reprezentujących znane firmy z rynku motoryzacyjnego, doświadczonych menedżerów posiadających własne firmy, rzeczoznawców i audytorów certyfikujących.

Absolwent studiów II stopnia:

- zna zasady grafiki inżynierskiej i prototypowania,

- planuje i przeprowadza eksperymenty, modyfikacje, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski,

- potrafi zaprojektować, zrealizować oraz zmodernizować urządzenie, system lub proces używając nowoczesnych metod, technik i narzędzi,

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sposób przedsiębiorczy.

 

Absolwenci kierunku po ukończeniu cyklu kształcenia uzyskują tytuł magistra.

 

REKRUTACJA Eliza Kotomska s2

Eliza Kotomska

tel. (22) 262 88 89,

rekrutacja.jagiellonska@uth.edu.pl

Zapisz się!