Przejdź do treści

Studia magisterskie na kierunku Transport są ofertą dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy technicznej i organizacyjnej z zakresu transportu. Program nauczania powstał w oparciu o przeprowadzone analizy rynku pracy, mając za cel przygotowanie absolwentów do aktualnych potrzeb branży transportowej, a także potrzeb przewidywanych w przyszłości.

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Transport uzyskuje tytuł magistra.

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry.

Po ukończeniu studiów z zakresu inżynierii i tuningu pojazdów absolwent:

  • zna zasady grafiki inżynierskiej i prototypowania,
  • potrafi zaprojektować, zrealizować oraz zmodernizować urządzenie, system lub proces używając nowoczesnych metod, technik i narzędzi,
  • potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w sposób przedsiębiorczy.

Po ukończeniu studiów z zakresu systemów logistycznych i transportowych absolwent:

  • ma rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy i zasad działania infrastruktury transportowej i środków transportu,
  • posiada szczegółową wiedzę w zakresie planowania procesów transportowych w systemach transportowych i logistycznych,
  • potrafi dokonać analizy ekonomicznej podejmowanych działań w zakresie transportu.

Możliwości

Absolwenci wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii pojazdów oraz TSL będą przygotowani do samodzielnej pracy twórczej i menedżerskiej, zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach z obszaru szeroko rozumianego transportu.

Wydział Inżynieryjny UTH

Zapisz się!