Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Finanse i rachunkowość
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie – studia II stopnia

Zwiększ swoją zawodową wartość i zainwestuj w wiedzę, która będzie przynosić czysty zysk, bez żadnych strat. Sprawdź, jak wyglądają studia na specjalności Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie w UTH.

Dobry menedżer finansowy doskonale rozumie prawa ekonomiczne i finansowe, stale poszerza swoją wiedzę, trzyma rękę na pulsie, dlatego wie, co jest ważne w biznesie. W końcu najlepsi w tej branży naprawdę kontrolują gospodarkę! Studia magisterskie na UTH oferują rozszerzony program, który pogłębi Twoją wiedzę biznesową i finansową, dzięki czemu w przyszłości pracując jako ekspert, będziesz wiedzieć jak efektywnie wykorzystać zasoby i zapewnić rentowny wzrost firmy.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie?

Studia II stopnia na specjalności Zrządzanie i finanse w przedsiębiorstwie realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Finanse i rachunkowość. W ciągu czterech semestrów otrzymasz zaawansowaną wiedzę specjalistyczną z zakresu finansów, zarządzania budżetem firmy, inwestycji międzynarodowych i zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych. Program nauczania jest uzupełniony o wykłady na temat ekonomii i prawa w biznesie, ładu korporacyjnego i zrównoważonego zarządzania w krajach UE.

Studia prowadzone są przez wykładowców cenionych w świecie nauki oraz praktyków. W czasie nauki zapoznasz się z konkretnymi przykładami z bieżącego życia gospodarczego. Starannie dopracowany program oraz możliwość zapisania się na kurs samodzielnego księgowego sprawią, że już w trakcie nauki możesz zdobywać doświadczenie zawodowe, a po studiach będziesz gotów do podejmowania trafnych decyzji dotyczących finansów w przedsiębiorstwach.

Kończąc studia magisterskie, będziesz mieć kompleksową wiedzę z zakresu ekonomicznych, prawnych i społecznych podstaw zakładania przedsiębiorstwa, a ponadto będziesz:

 • wiedzieć jak pozyskiwać środki pieniężnych z rynku finansowego i Unii Europejskiej dla przedsiębiorstwa,
 • wiedzieć jak efektywnie zarządzać finansami i sprawnie posługiwać się instrumentami finansowymi,
 • wiedzieć jak tworzyć strategie funkcjonowania dla firm w obszarze finansów, podatków i ubezpieczeń,
 • gotów, by pełnić funkcje kierownicze.

W Uczelni Techniczno-Handlowej kształcimy specjalistów biegłych w zakresie zarządzania i finansów w przedsiębiorstwie, ale również przygotowujemy naszych studentów do podejmowania ważnych i odpowiedzialnych decyzji biznesowych. Jest to możliwe między innymi ze względu na współpracę z partnerami, którzy chętnie dzielą się doświadczeniem.

Partnerzy specjalności Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

UTH jest nowoczesną uczelnią, dlatego kierując się konsekwentnie zmieniającym się rynkiem i jego wymaganiami, chcemy stale uatrakcyjniać swoją ofertę edukacyjną. Program studiów jest wysoce zorientowany na praktykę, ze studiami przypadków, warsztatami eksperckimi i symulacjami rzeczywistych zadań. Materiał jest opracowywany we współpracy z profesjonalistami, jak również z firmami specjalizującymi się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania finansami na międzynarodowych rynkach. Dzięki takiej współpracy już podczas studiów otrzymujesz możliwość, by zajrzeć za kulisy i poznać tajniki funkcjonowania najlepszych w tej dziedzinie.

Studenci specjalności, w ramach realizowanego programu nauczania, mają możliwość ukończenia zintegrowanego kursu na samodzielnego księgowego oraz certyfikowanego kursu księgowości.

Partnerem specjalności jest Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości „CEDOZ”, dzięki czemu nasi studenci mają dostęp do najnowszych case study z rynku.

Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie – studia II stopnia

Studia magisterskie Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie trwają 4 semestry i dostępne są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W trakcie nauki nasi wykładowcy oprócz wiedzy merytorycznej dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, czyli praktycznym know-how.

W pierwszych semestrach będziesz mieć do czynienia ze specyfiką prawa podatkowego i ubezpieczeń w gospodarce rynkowej, a także kursów walutowych i różnych rynków giełdowych. W trakcie nauki zdobędziesz szeroki zakres praktycznego doświadczenia. Dzięki partnerom, z którymi współpracujemy na UTH, poznasz studia przypadków z różnych sektorów gospodarki. Jest to najlepszy sposób, żeby sprawdzać, jak można wykorzystać swoją wiedzę w przyszłym zawodzie.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności mogą ulec zmianie, ponieważ są one na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy. W poprzednich semestrach przedmioty, które zostały zrealizowane to:

 • strategie podatkowe i ubezpieczeniowe,
 • zarządzanie finansami,
 • fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE,
 • zarządzanie w chmurze,
 • prawo finansowe,
 • standardy sprawozdawczości finansowej.

Po ukończeniu studiów II stopnia i obronie pracy dyplomowej otrzymasz tytuł magistra Finansów i rachunkowości. Od tej pory będziesz doskonale wykwalifikowanym specjalistą gotowym do wykonywania zadań z zakresu zarządzania budżetem przedsiębiorstwa.

Perspektywy po studiach

Jako przyszły specjalista ds. zarządzania finansami możesz objąć stanowiska decyzyjne w niemal każdym  przedsiębiorstwie, a także w firmach świadczących usługi finansowe, takich jak instytucje kredytowe lub banki, firmy ubezpieczeniowe i firmy doradztwa inwestycyjnego. O pracę możesz się starać zarówno w małych i średnich przedsiębiorstwach, jak i w dużych firmach i korporacjach międzynarodowych. Jako menedżer finansowy możesz także zarządzać zespołem w dziale księgowości, a także wspierać inne działy swoją wiedzą z zakresu finansów.

W przyszłości możesz zrobić karierę w bankowości inwestycyjnej, doradztwie finansowym, handlu zastrzeżonym i biurach maklerskich. Stanowiska, które możesz objąć to np.:

 • specjalista do spraw zarządzania portfelem inwestycyjnym,
 • główny księgowy,
 • konsultant podatkowy,
 • konsultant ds. zarządzania budżetem firmy,
 • konsultant ubezpieczeniowy,
 • doradca inwestycyjny,
 • inżynier finansowy,
 • trader,
 • quant.  

Pamiętaj, że studia na tej specjalności zapewnią Ci nie tylko wiedzę, ale również przygotują do podejmowania ważnych decyzji, które będą mieć wpływ na kondycję i rozwój Twojego przyszłego miejsca pracy. Nasi absolwenci to cenieni specjaliści, ale przede wszystkim osoby gotowe do podejmowania ważnych decyzji mających określone skutki.

FAQ

Czy magister finansów jest dobrym wyborem kariery?

Oczywiście, że tak! Jako specjalista, który wie, jak sprawnie zarządzać finansami na rynku pracy możesz liczyć na wiele ciekawych i dobrze płatnych ofert. Każde przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać, musi inwestować oraz odpowiedzialnie podchodzić do swoich finansów. Nieodzowne będą audyty finansowe, ocena ryzyka czy bezpieczeństwa finansowego. Wszystkiego dowiesz się podczas studiów od naszych specjalistów.

Tytuł magistra pozwoli Ci na aplikowanie do firm zajmujących się analizą rachunkową w firmach lokalnych oraz korporacjach międzynarodowych. Dzięki nauce na UTH zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz praktykę, która pozwoli Ci podejmować trafne decyzje biznesowe.

Jakie zadania czekają na mnie w przyszłej pracy zawodowej?

Ekspert zarządzający finansami jest osobą, która odpowiada za skuteczną i efektywną kontrolę budżetu firmy. Działania te polegają zarówno na długoterminowym planowaniu finansów, jak i krótkoterminowych operacjach. Dobry menedżer finansowy powinien posiadać wiedzę ekonomiczną, ale także musi znać narzędzia wspomagające modelowanie biznesowe, prawo, świetnie orientować się na rynku finansowym oraz w oferowanych przez niego produktach. W przyszłej pracy, będziesz odpowiedzialny za koordynację i planowanie wszelkich działań finansowych. Do Twoich zadań będzie należeć analiza, ocena zagrożenia inwestycji i nadzór nad operacjami finansowymi poszczególnych działów.

Dlaczego studia na UTH?

Celem programu na specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie jest zapewnienie studentom możliwości otrzymania najnowszej wiedzy i umiejętności wykorzystywanych na rynkach finansowych. Jako dla Uczelni, ważne jest dla nas, żeby studenci wiedzieli, jak wykorzystać swoją wiedzę jeszcze przed ukończeniem studiów pracując na rzeczywistych projektach. Umiejętności biznesowe, takie jak zarządzanie zespołem i zarządzanie własnym czasem, stanowią uzupełnienie programu studiów.

Wybierając naszą uczelnią, masz więc pewność otrzymania wiedzy, która będzie praktyczna i możliwa do wykorzystania w codziennej pracy. Ponadto dzięki licznym partnerom i współpracom już podczas studiów możesz zyskać uprawnienia, które pozwolą Ci rozpocząć pracę w zawodzie np. księgowego.

 

Jako przyszły absolwent specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie będziesz odpowiedzialny za sprawozdawczość finansową i podejmowanie decyzji w firmie. Dlatego w trakcie nauki będziesz pracować razem z innymi studentami nad tworzeniem różnych projektów biznesowych, dzięki czemu nauczysz się samodzielnie oceniać dane, opracowywać własną strategię i formułować zalecenia dotyczące działań dla danego przedsiębiorstwa. Atrakcyjny model kształcenia na UTH sprawia, że w stosunkowo niedługim czasie zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy nad rozwiązywaniem wymagających zadań z zakresu zarządzania budżetem w firmach o lokalnym oraz globalnym zasięgu. Zapraszamy na studia magisterskie na UTH w Warszawie!

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!