Przejdź do treści

Przejrzystość działań jednostek prywatnych i publicznych wynika z wielu aspektów. Obowiązki podatkowe, finanse czy przepisy prawne wymagają wiedzy i umiejętności nimi zarządzania. Każdy z tych obszarów musi być prowadzony transparentnie tak, by nie naruszał odgórnie narzuconych i obowiązujących standardów. Studiując skarbowość i audyt poznasz szczegóły funkcjonowania podmiotów publicznych i prywatnych oraz dowiesz się jak wyglądają wewnętrzne procesy zarządzania podatkowego i finansowego. Sprawdzisz w praktyce jak skutecznie przeprowadzać controlling finansowy, poznasz rodzaje i mechanizmy funkcjonowania audytu. Pokażemy Ci jak prezentować oceny jednostek gospodarczych oraz w jaki sposób rekomendować zalecenia po przeprowadzonej kontroli podatkowej lub audytu finansowego.

Interesują Cię procesy zachodzące wewnątrz jednostek publicznych lub prywatnych? Chcesz poznać w jaki sposób powinny być one zarządzane od strony podatkowej i finansowej?

Studia II stopnia na specjalności Skarbowość i audyt to idealny wybór. Realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Finanse i rachunkowość.

CEDOZ | UTH Warszawa


Studenci kierunku Finanse i rachunkowość, w ramach realizowanego programu nauczania, mają możliwość ukończenia zintegrowanego kursu na samodzielnego księgowego oraz certyfikowanego kursu księgowości zorganizowanego we współpracy przez partnera naszej Uczelni - Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości „CEDOZ”.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
  • Strategie podatkowe i ubezpieczeniowe
  • Prowadzenie biura rachunkowego
  • Audyt i kontrola zarządcza
  • Ryzyko działalności, audyt i controling
  • Prawo finansowe
  • Standardy sprawozdawczości finansowej

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w izbach administracji skarbowej (odpowiedzialnych za pobór danin: łączących oddzielne dotąd urzędy celne, administrację podatkową i urzędy kontroli skarbowej), administracji samorządowej, biurach rachunkowych, czy w  wyspecjalizowanych działach audytu (głównie finansowego) wewnętrznego i zewnętrznego jednostek sektora prywatnego i publicznego (odpowiednio jako pracownik tych jednostek lub osoba zatrudniona w jednostkach zewnętrznych świadczących tego typu usługi). Specjalność zaznajamia z problematyką przygotowania i przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, jednostek administracji samorządowej i państwowej.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

  • posiada wiedzę w obszarze przepisów prawnych (w tym podatkowych i kontrolnych) oraz obowiązujących standardów,
  • zna i potrafi skorzystać z ordynacji podatkowej, zasad rozliczania podatków i innych danin publicznych (np. cło),
  • zna rodzaje, mechanizmy i narzędzia (potrafi ich używać) funkcjonowania audytu i controllingu finansowego w jednostkach prywatnych i publicznych,
  • ma wiedzę przydatną do organizowania, przeprowadzania i dokonywania oceny systemów audytu oraz controllingu finansowego w podmiotach gospodarczych lub jednostkach sektora samorządowego i publicznego.
REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!