Przejdź do treści

Jeśli lubisz liczby, a twój umysł widzi w nich coś więcej, czytaj dalej.

W odróżnieniu od sprzedaży, marketingu czy reklamy, które dążą do osiągniecia zamierzonego celu, rachunkowość ten cel wyznacza. W oparciu o kalkulację wynikającą z syntezy czynników rynkowych, poziomu kosztów, prognoz zysku i innych danych, rachunkowość buduje przed przedsiębiorcą obraz zimnej analizy, czy projekt jest rentowny czy nie. Na podstawie „słupków” podejmowane są decyzje kierunkujące dalsze działania przedsiębiorstwa. W zależności do oczekiwań i faktycznej sytuacji firmy, osoba odpowiedzialna za księgi, szuka, sprawdza i dopasowuje instrumenty finansowe, mające pomóc w zaistniałych okolicznościach np. powiększyć zysk, obniżyć podatki, uzyskać dodatkowe ulgi. Współpracuje, więc blisko z zarządem, oraz ma duży wpływ na rozwój organizacji.

Studia II stopnia na specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Finanse i rachunkowość.

Tytuł, który uzyskasz: licencjat na kierunku Finanse i rachunkowość
Typ studiów i czas trwania: stacjonarne (6 semestrów) i niestacjonarne (6 semestrów)

Studia licencjackie na specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

Podstawą dobrego zarządzania są właściwe wybory. Postaw na specjalność zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie i zyskaj pewność, że obrana strategia edukacyjna przyniesie długofalowy zysk.

Zarządzanie i finanse to bardzo szeroka dziedzina wiedzy szczególnie ważna w obszarach działalności przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Pełni znaczącą funkcję zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Jeżeli podejmowanie decyzji to Twój konik i lubisz brać sprawy w swoje ręce, masz świetne podstawy do nauki i uzyskania dyplomu licencjata na specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie. Studia na UTH w Warszawie oferują Ci wszechstronną wiedzę z zakresu zarządzania w przedsiębiorstwach. Dają możliwość udziału w kształtowaniu przyszłych strategii finansowych, a także umiejętność rozwiązywania złożonych problemów operacyjnych w tej dziedzinie. Stwórz najlepszy plan inwestycyjny dla siebie i wkrocz do elitarnego grona poszukiwanych ekspertów finansowych.

Czego nauczysz się wybierając specjalność zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie?

Program studiów na specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie łączy treści z zakresu zarządzania z elementami finansów i ekonomii. Obejmuje także ważne aspekty prawa podatkowego, a w szczególności skutki, jakie wywiera ono na przedsiębiorstwa i instytucje finansowe. W trakcie studiów poznasz wszystkie te zagadnienia, a także zdobędziesz podstawy wiedzy biznesowej i branżowe know-how ze świata finansów.

Zajęcia na UTH prowadzone są przez wykładowców cenionych w świecie nauki, którzy mają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami. Dzięki aktywnej współpracy z firmami oferującymi praktyki i staże będziesz mieć doskonałą okazję, żeby zajrzeć za kulisy funkcjonowania firm finansowych. Praktycy biznesu chętnie dzielą się konkretnymi przykładami z bieżącego życia gospodarczego, dzięki czemu zobaczysz, jak wiedza zdobyta na studiach bezpośrednio przekłada się na pracę zawodową. Ponadto na zajęciach spotkasz również doświadczonych praktyków, którzy w praktyce pokażą Ci, na czym polega ta praca.

W trakcie studiów możesz także zapisać się na kurs samodzielnego księgowego. Przekonasz się, że program studiów umożliwia nie tylko zdobycie kompetencji zawodowych, ale także uczy jak w przyszłości wykorzystać swoje mocne strony w pracy. Kończąc kurs, wzbogacisz swoje absolwenckie CV i zaczniesz pracę.

Jako absolwent studiów o specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie będziesz mieć kompleksową wiedzę z zakresu ekonomicznych, prawnych i społecznych podstaw funkcjonowania przedsiębiorstwa, a ponadto będziesz:

 • wiedzieć, jak sprawnie zarządzać małym, średnim i dużym przedsiębiorstwem,
 • wiedzieć, jak przeprowadzać analizę oraz ocenę sytuacji finansowej małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych,
 • rozumieć istotę strategii i polityki finansowo-podatkowej prowadzonej przez przedsiębiorstwa.

Jeśli to wszystko pokrywa się z Twoimi oczekiwaniami, serdecznie zapraszamy Cię na studia I stopnia na specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie na kierunku finanse i rachunkowość.

Partnerzy specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

Studenci kierunku finanse i rachunkowość, w ramach realizowanego programu nauczania, mają możliwość ukończenia zintegrowanego kursu na samodzielnego księgowego oraz certyfikowanego kursu księgowości zorganizowanego we współpracy przez partnera naszej Uczelni – Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości „CEDOZ”.

zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

W UTH podążamy za systematycznie zmieniającym się rynkiem i jego wymaganiami i chcemy na bieżąco uatrakcyjniać swoją ofertę edukacyjną m.in. poprzez współpracę z najlepszymi w tej branży. Decydując się na studia u nas, zyskujesz pewność udziału w stażach, praktykach czy też wizytach studyjnych w przedsiębiorstwach i firmach z branży finansowej, dzięki czemu poznasz swoje przyszłe zajęcie od praktycznej strony.

Plan studiów

Podczas studiów na specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie będziesz zajmować się szerokim spektrum tematów z obszaru finansowo-biznesowego, który obejmuje m.in. księgowość, analizę bilansu, prawo gospodarcze i podatkowe. W czasie nauki na studiach licencjackich dowiesz się, jak wygląda zarządzanie budżetem w firmach i jakie są wzajemne powiązania administracji, ekonomii i biznesu rozpatrywane w kontekście sektora finansowego.

Struktura studiów jest taka sama jak na innych specjalnościach na kierunku finanse i rachunkowość. Studia stacjonarne trwają 6 semestrów, a niestacjonarne 7. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata i posiada odpowiednie przygotowanie do podjęcia studiów magisterskich.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności mogą ulec zmianie, ponieważ są one na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy. W poprzednich semestrach przedmioty, które zostały zrealizowane to:

 • Podstawy ekonomiczne i prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
 • ZiFwP - analiza krytycznych przypadków,
 • Audyt finansowy,
 • Kryzysy i cykle gospodarcze,
 • Zarządzanie podatkami,
 • Gospodarka regionalna i lokalna,
 • Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • Finanse międzynarodowe,
 • Polityka gospodarcza.

Perspektywy po studiach

W centrum zainteresowania programu nauczania znajduje się złożoność gospodarki finansowej, którą w trakcie studiów będziesz badać pod różnymi kątami. Jako absolwent specjalności zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie zdobędziesz doskonałe przygotowanie do realizacji zadań administracyjnych w zakresie zarządzania finansami publicznymi i prywatnymi. Studia dadzą Ci niezbędną wiedzę specjalistyczną, do podjęcia pracy w dziale planowania finansowego małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na stanowisku menedżerskim, a także jako niezależny konsultant finansowy lub certyfikowany księgowy. Swoje umiejętności możesz także, wykorzystać prowadząc własną prawno-finansową działalność gospodarczą.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Finanse sektora publicznego w praktyce
 • Rachunkowość budżetowa
 • Zarządzanie finansami
 • Rachunkowość osłonowa
 • Rachunek kosztów
 • Finanse i rachunkowość w praktyce

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w biurach rachunkowych, w firmach doradztwa biznesowego, podatkowego, działach finansowych/księgowych jednostek prywatnych i budżetowych.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

 • wzbogaca wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, budżetowej i osłonowej,
 • nabywa umiejętności księgowania zdarzeń gospodarczych, sporządzania i analizowania sprawozdania finansowego,
 • zna zasady prowadzenia uproszczonej księgowości,
 • jest obeznany w gospodarce finansowej podmiotów reprezentujących sektor publiczny.

 

W ramach projektu „UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości”, dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przewiduje się wsparcie dla studentów kierunku Finanse i rachunkowość, za pomocą którego zwiększymy kompetencje studentów studiów niestacjonarnych II stopnia z naboru 2019/2020.

Projekt zakłada dopasowanie kompetencji studentów Finanse i rachunkowość (specjalność Rachunkowość finansowa i zarządcza) do potrzeb sektora finansowego poprzez zmodernizowanie programów kształcenia i zrealizowanie studiów we współpracy z pracodawcami.

W projekcie planuje się również zakup nowoczesnego laboratorium i licencji oprogramowania, a także uzupełnienie zasobów bibliotecznych o pozycje określone przez pracodawców jako niezbędne do prowadzenia procesu kształcenia.

Więcej informacji na stronie projektu <kliknij tutaj>

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!