Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Finanse i rachunkowość
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Rachunkowość finansowa i zarządcza – studia II stopnia

Sprawdź rachunek zysków wynikający z podjęcia studiów o specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza i oszacuj swoje możliwości rozwoju.

Studia magisterskie pogłębią Twoją wiedzę na temat rachunkowości, sprawozdań finansowych i kalkulacji kosztów. Podczas nauki rozwiniesz także praktyczne umiejętności konieczne do pracy z najnowszymi instrumentami finansowymi. Program, który łączy zagadnienia z rachunkowości i zarządzania przedsiębiorstwem, optymalnie przygotuje Cię do przyszłej kariery w tym zawodzie i podejmowania odpowiedzialnych decyzji biznesowych.

Ponadto w trakcie nauki będziesz mieć możliwość potwierdzenia swoich kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodzie księgowego. Studia II stopnia otworzą przed Tobą świetne perspektywy kariery na całym świecie.

Czego nauczysz się wybierając specjalność Rachunkowość finansowa i zarządcza?

Na studiach magisterskich zdobędziesz umiejętności i wiedzę, które pozwolą Ci stać się ekspertem w świecie finansów. Specjalność przygotuje Cię do oceny efektywności przepływów finansowych przedsiębiorstw i organizacji, wyboru najkorzystniejszych instrumentów finansowych i wyznaczania kierunków rozwoju w oparciu o stan faktyczny aktywów biznesu.

Swoją wiedzę będziesz pogłębiać poprzez zajęcia praktyczne. Dopracowany program studiów oraz możliwość zapisania się na kurs samodzielnego księgowego sprawią, że już w trakcie nauki możesz zdobywać doświadczenie zawodowe. Ponadto podczas ćwiczeń będziesz pracować w grupach, dzięki czemu rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne.

Decydując się na studia magisterskie na UTH w Warszawie, na specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza będziesz:

 • mieć rozszerzoną wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, budżetowej i osłonowej,
 • wiedzieć, na czym polega księgowanie zdarzeń gospodarczych, sporządzanie i analiza sprawozdania finansowego,
 • znać zasady prowadzenia uproszczonej księgowości,
 • miał wiedzę na temat gospodarki finansowej podmiotów reprezentujących sektor publiczny,
 • gotowy do podejmowania odpowiedzialnych decyzji biznesowych dotyczących finansów.

Studia II stopnia na specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza realizowane są na kierunku Finanse i rachunkowość.

Partnerzy specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza

Specjalność Rachunkowość finansowa i zarządcza ma wybitnie praktyczny charakter, co oznacza, że konieczna jest praca na konkretnych studiach przypadków i analiza rzeczywistych danych rynkowych. Wiemy o tym, dlatego specjalność realizujemy z partnerami, którzy prężnie działają w świecie biznesu i finansów.

Partnerem specjalności jest Akademia Prawa Pracy i Rachunkowości „CEDOZ”, dzięki której studenci mają dostęp do najlepszej wiedzy i mogą poznać branżę od podszewki.

Studenci dzięki współpracy z partnerami mają także możliwość ukończenia zintegrowanego kursu na samodzielnego księgowego oraz certyfikowanego kursu księgowości, co pozwala już podczas studiów budować swoje doświadczenie zawodowe.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został utworzony projekt „UTH 3.0 Przez rozwój do doskonałości”, którego głównym celem jest podniesienie kompetencji studentów uczelni poprzez dopasowanie ich kompetencji na specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza II stopnia do potrzeb rynku pracy poprzez modernizację na podstawie współpracy z pracodawcami z branży finansowej w ramach kierunku Finanse i rachunkowość. W projekcie planuje się również zakup nowoczesnego laboratorium i licencji oprogramowania, a także uzupełnienie zasobów bibliotecznych o pozycje określone przez pracodawców jako niezbędne do prowadzenia procesu kształcenia.

Rachunkowość finansowa i zarządcza II stopnia – plan studiów

Program studiów magisterskich na specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza zawiera najbardziej aktualną wiedzę merytoryczną, ale także zorientowany jest na praktyczne zdobywanie umiejętności. Zajęcia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra Finansów i rachunkowości. Nauka oparta na konkretnych case study oraz przeprowadzanie symulacji zadań o różnym stopniu trudności decydują o doskonałym przygotowaniu do przyszłej ścieżki zawodowej. Program studiów II stopnia został opracowany we współpracy z profesjonalistami, a także organizacjami finansowymi, z którymi UTH współpracuje od wielu lat.

Podczas studiów będziesz uczęszczał między innymi na takie przedmioty jak:

 • finanse sektora publicznego w praktyce,
 • rachunkowość budżetowa,
 • zarządzanie finansami,
 • rachunkowość osłonowa,
 • rachunek kosztów,
 • finanse i rachunkowość w praktyce.

Już po tym krótkim zestawieniu widać, że nauka skupia się na kwestiach praktycznych. W planie zajęć znajdziesz kwestie związane zarówno z rachunkowością podmiotów gospodarczych, jak i podmiotów publicznych, co daje Ci dużą elastyczność zawodową.

Perspektywy po studiach

Studia II stopnia na specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza przygotowują Cię do pracy na stanowiskach menedżerskich w lokalnych firmach i przedsiębiorstwach oraz międzynarodowych instytucjach. W przyszłości możesz aplikować na stanowiska związane z planowaniem i funkcją kontroli zarządczej, audytu, zarządzania administracyjnego i księgowości. Jako specjalista finansowy możesz zajmować stanowiska, analityka biznesowego, specjalisty w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w bankach, firmach ubezpieczeniowych, agencjach ratingowych, firmach zarządzających aktywami i oszczędnościami, a także w państwowych funduszach inwestycyjnych.

Pamiętaj, że wykształcenie tego typu otwiera Ci drogę do pracy, w której będziesz osobą decyzyjną i będziesz brał realny udział w podejmowaniu ważnych decyzji biznesowych.

Jako magister po specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza możesz zajmować stanowiska decyzyjne w różnych branżach, na przykład w:

 • biurach rachunkowych,
 • firmach doradztwa biznesowego i podatkowego,
 • firmach audytorskich,
 • działach finansowych/księgowych jednostek prywatnych i budżetowych.

Jednym słowem będziesz potrzeby wszędzie, ponieważ w każdym typie przedsiębiorstwa potrzebny jest ktoś, kto na podstawie wnikliwych analiz, będzie umiejętnie podejmował decyzje wpływające na rozwój.

Pamiętaj także, że wiedza z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej otwiera przed Tobą perspektywy zawodowe na całym świecie. Zglobalizowaną gospodarkę cechują podobne mechanizmy, dzięki czemu znajdziesz dla siebie miejsce, gdzie tylko zechcesz.  

FAQ

Czy studiując na tej specjalności łatwo jest znaleźć pracę?

Specjaliści w dziedzinie rachunkowości są zawsze poszukiwani na rynku pracy. Ta tendencja utrzymuje się już od długiego czasu i oferuje bardzo dobre możliwości rozwoju zawodowego. Wynika to przede wszystkim z rozwoju gospodarki i faktu, że w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, która chce się rozwijać i gospodarnie wydawać pieniądze, potrzebny jest specjalista potrafiący analizować obecną sytuację i wyznaczać kierunku inwestycji.

Posiadając dyplom magisterski, możesz aplikować na stanowiska kierownicze, ale już w trakcie studiów dobrze jest rozpocząć praktyki od stanowisk typu „junior”, to świetny sposób, żeby nabrać praktycznego doświadczenia, dzięki czemu po ukończeniu studiów będziesz mieć przewagę podczas rekrutacji. Program nauczania został zorganizowany w taki sposób, aby Ci to ułatwić.

Jak zostać zawodowym księgowym w czasie studiów?

Kurs księgowego możesz zrealizować w czasie studiów na UTH. Po ukończeniu zintegrowanego kursu na samodzielnego księgowego lub certyfikowanego kursu księgowości zorganizowanego we współpracy z Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości „CEDOZ” otrzymasz kod zawodu, dzięki czemu możesz od razu podjąć pracę w tej profesji.

Czym zajmuje się księgowy?

Księgowy to bardzo szeroki zawód. Zdobywając uprawnienia, możesz rozpocząć pracę jako kontroler, kierownik ds. środków pieniężnych czy audytor wewnętrzny. Ponadto, możesz rozpocząć własną działalność gospodarczą jako konsultant. Do typowych zadań księgowego należą:

 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej,
 • kontrola i księgowanie faktur,
 • przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań do urzędów,
 • udział w planowaniu budżetu,
 • komunikacja z audytorami i doradcami podatkowymi,
 • doradzanie klientom w zakresie działań podatkowych.

 

Dzięki studiom II stopnia o specjalności rachunkowość finansowa i zarządcza rozwiniesz cenne umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji decyzji dotyczących polityki finansowej firm i organizacji. Jeżeli interesuje Cię wielki świat biznesu i finansów, zapraszamy na studia w UTH w Warszawie.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!