Jeśli lubisz liczby, a twój umysł widzi w nich coś więcej, czytaj dalej.

W odróżnieniu od sprzedaży, marketingu czy reklamy, które dążą do osiągniecia zamierzonego celu, rachunkowość ten cel wyznacza. W oparciu o kalkulację wynikającą z syntezy czynników rynkowych, poziomu kosztów, prognoz zysku i innych danych, rachunkowość buduje przed przedsiębiorcą obraz zimnej analizy, czy projekt jest rentowny czy nie. Na podstawie „słupków” podejmowane są decyzje kierunkujące dalsze działania przedsiębiorstwa. W zależności do oczekiwań i faktycznej sytuacji firmy, osoba odpowiedzialna za księgi, szuka, sprawdza i dopasowuje instrumenty finansowe, mające pomóc w zaistniałych okolicznościach np. powiększyć zysk, obniżyć podatki, uzyskać dodatkowe ulgi. Współpracuje, więc blisko z zarządem, oraz ma duży wpływ na rozwój organizacji.

Studia II stopnia na specjalności Rachunkowość finansowa i zarządcza realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Finanse i rachunkowość.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Finanse sektora publicznego w praktyce
 • Rachunkowość budżetowa
 • Zarządzanie finansami
 • Rachunkowość osłonowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Rachunek kosztów
 • Finanse i rachunkowość w praktyce

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Absolwenci tych studiów są przygotowani do pracy w biurach rachunkowych, w firmach doradztwa biznesowego, podatkowego, działach finansowych/księgowych jednostek prywatnych i budżetowych.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

 • wzbogaca wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, budżetowej i osłonowej,
 • nabywa umiejętności księgowania zdarzeń gospodarczych, sporządzania i analizowania sprawozdania finansowego,
 • zna zasady prowadzenia uproszczonej księgowości,
 • jest obeznany w gospodarce finansowej podmiotów reprezentujących sektor publiczny.
Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl