Przejdź do treści
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Finanse i rachunkowość
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Studia na specjalności Analityka finansowa II stopnia

Chcesz, aby rating Twoich szans zawodowych stale rósł? Poznaj możliwości, jakie otworzą się przed Tobą, jeśli wybierzesz studia II stopnia na specjalności analityk finansowy.  

W związku z tym, że światowe rynki finansowe rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek, zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych analityków finansowych w nadchodzących latach będzie stale rosnąć. Studia II stopnia dają Ci możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat zagadnień dotyczących analityki finansowej, co w perspektywie stworzy możliwość podjęcia pracy, która zawsze będzie ciekawa.

Sektor usług finansowych jest wysoce konkurencyjny, warto więc postawić na studia, które zapewnią możliwość pozyskania konkretnych umiejętności. Sprawdź studia, po których jedyny dług, z którym będziesz miał do czynienia, to dług wdzięczności swoich klientów i pracodawców.

Czego nauczysz się wybierając specjalność analityka finansowa?

Studia II stopnia o specjalności analityka finansowa, które realizowane są na kierunku finanse i rachunkowość, przygotują Cię do pracy w charakterze analityka oceniającego sytuację finansową firm i produktów. Wiedza i umiejętności zdobyte na uczelni sprawią, że w przyszłości możesz konsekwentnie budować karierę w finansach oraz mieć swój wkład w kształtowanie się nowoczesnej gospodarki. Zdobywając tytuł magistra, będziesz wiedzieć jak połączyć wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sprawozdawczości i zarządzania ryzykiem finansowym z jednoczesną umiejętnością interpretowania świata biznesu oraz jego najnowszych trendów.

Studia na UTH prowadzone są przez wykładowców cenionych w świecie finansów i praktyków zatrudnionych w instytucjach finansowych. Zajęcia mają charakter warsztatowo-praktyczny, umożliwiający nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie analizy i oceny sytuacji finansowej podmiotów i produktów. Po zakończeniu cyklu kształcenia studiów II stopnia będziesz wiedzieć:

 • w jaki sposób funkcjonują rynki finansowe o zasięgu regionalnym i międzynarodowym,
 • jak oceniać różne projekty (w tym inwestycyjne) z perspektywy ryzyka finansowego,
 • jak dopasować zestaw narzędzi analitycznych służących przeprowadzeniu określonej analizy oraz metod raportowania jej wyników,
 • jak umiejętnie przeprowadzić analizę wybranego segmentu rynku finansowego i wiążącego się z nim ryzyka ograniczając potencjalne problemy.

Możliwości na specjalności analityka finansowa

Program studiów specjalności analityka finansowa jest zorientowany na praktykę. Podczas studiów spotkasz się z licznymi studiami przypadków, warsztatami eksperckimi i symulacjami rzeczywistych zadań. Materiał jest opracowywany we współpracy z profesjonalistami, jak również z firmami specjalizującymi się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania finansami. Dzięki ścisłej współpracy z firmami proponującymi praktyki i staże masz szansę zajrzeć za kulisy i poznać tajniki funkcjonowania najlepszych w tej branży.

Plan studiów

Program studiów koncentruje się na analizie inwestycyjnej i zarządzaniu finansami przedsiębiorstw oraz analizie finansowej produktów. Tematyka zajęć dotyczy zarówno zagadnień z zakresu metod ilościowych, rachunkowości i ekonomii, jak i zaawansowanych zagadnień jak modelowanie finansowe i zarządzanie portfelem. Na studiach magisterskich w Warszawie nauczysz się, jak analizować wewnętrzne operacje finansowe pod kątem ich prawidłowości i wydajności, jak dokonywać oceny procesów finansowych i struktury organizacyjnej pracy zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach. Dowiesz się także, jak zaplanować strategię biznesową i skalować inwestycje.

Przedmioty, które będziesz mieć w swoich grafiku to między innymi:

 • audyt finansowy i jego narzędzia,
 • europejski rynek finansowy,
 • metody oceny ryzyka finansowego,
 • analiza sprawozdań finansowych,
 • metody oceny projektów inwestycyjnych,
 • przygotowywanie raportów analitycznych.

Model kształcenia został przygotowany w ten sposób, aby łączyć teorię z praktyką, dzięki czemu w stosunkowo niedługim czasie zdobywasz umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy nad rozwiązywaniem wymagających zadań z zakresu analityki finansowej.

Perspektywy po studiach

Analityka finansowa wyposaży Cię w zespół umiejętności takich jak przeprowadzanie audytów finansowych, ocena inwestycji, opracowywanie strategicznych planów finansowych i inwestycyjnych i wiele więcej.

Nabyte umiejętności możesz wykorzystać, podejmując pracę jako analityk finansowy lub inwestycyjny w sektorze publicznym i korporacyjnym, a także jako menedżer funduszy, w tym także na stanowiskach zarządczych przedsiębiorstw. Branża finansowa jest rozległa, więc w przyszłości będziesz mieć do wyboru wiele różnych stanowisk i ścieżek kariery, będąc absolwentem tej specjalności, możesz pracować m.in. w:

 • domach inwestycyjnych, które zarządzają własnymi funduszami,
 • firmach zajmujących się bezpośrednią sprzedażą,
 • bankach inwestycyjnych.

W przyszłości możesz także zajmować stanowiska w kadrze kierowniczej:

 • jako dyrektor finansowy,
 • dyrektor administracyjny,
 • kontroler finansowy,
 • audytor wewnętrzny,
 • samodzielny księgowy.

Najbardziej reprezentatywne dla analityków finansowych jest zatrudnienie w dużych bankach inwestycyjnych, w których ustala się ceny produktów bankowych. Opracowywanie danych dotyczących akcji i obligacji banku, które przeprowadza analityk, mają na celu prognozowanie, jak papiery wartościowe będą zachowywały się na rynku. Analitycy finansowi mogą również pracować w lokalnych i regionalnych bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich zajmujących się inwestowaniem w nieruchomości oraz innych firmach opierających się na danych. Tak naprawdę, każda firma, która podejmuje odpowiedzialne decyzje finansowe, będzie potencjalnym miejscem zatrudnienia, w którym odnajdziesz swoje miejsce i zbudujesz karierę.

Możliwości zawodowe, jak widzisz, są zróżnicowane. Wszystkie firmy realizują operacje finansowe, potrzebują więc Twojej pomocy i są potencjalnymi miejscami Twojej pracy i rozwoju.

FAQ

Jakie są typowe zadania analityka finansowego?

Analityk jest odpowiedzialny za porządek w systemie finansowym, przygotowywanie sprawozdań oraz weryfikację związanych z nimi danych biznesowych. Jego praca wiąże się z opracowywaniem spójnych prognoz, dlatego dobry analityk powinien znać zasady wyceny, analizy bilansu i matematyki finansowej oraz prawa rynku kapitałowego, w tym kontroli i oszacowania wartości instrumentów pochodnych. Twoja praca na wyższych szczeblach może polegać również na opracowywaniu i nadzorze nad realizacją długoletnich planów finansowych i inwestycyjnych czy podejmowaniu decyzji o kierunku rozwoju finansowego firm i instytucji.

Aby wszystkie te zadania realizować właściwie, konieczne będzie stałe śledzenie rynku, nastrojów społecznych oraz wydarzeń gospodarczo-politycznych.

Jakie rodzaje stanowisk czekają jeszcze na analityków finansowych?

Analityk finansowy, który pracuje w domach inwestycyjnych i bankach zajmuje się głównie sprzedażą, natomiast analitycy często zajmują się pracą także od strony kupna. Wówczas do ich zadań należy podejmowanie decyzji dotyczących sposobu wydawania pieniędzy, niezależnie od tego, czy oznacza to inwestowanie w akcje i inne papiery wartościowe dla funduszu wewnętrznego, kupowanie nieruchomości dochodowych, czy także przeznaczanie części dochodu na marketing.

Jednym słowem, analitycy finansowi potrzebni są niemal w każdej dziedzinie gospodarki. To oni kreują i nadzorują finanse firm i instytucji, mają więc realny wpływ na ich działanie i wyniki. Jeśli lubisz więc obserwować, jak Twoje decyzje wpływają na rzeczywistość, ta specjalność jest dla Ciebie.

Ile zarabia analityk finansowy?

Analityk finansowy posiada zróżnicowane umiejętności, które mogą być wykorzystane w różnych aspektach zarządzania finansami i inwestycjami. Twoje przyszłe zarobki będą więc zależeć od zaangażowania oraz odpowiedzialności, jaka będzie na Tobie ciążyła. Inne wynagrodzenie otrzymuje analityk pracujący w banku, inne analityk, które podejmuje strategiczne decyzje finansowe w wielkich korporacjach. Nie sposób podać więc dokładnego wynagrodzenia, na które możesz liczyć. Jedno jest pewne, umiejętności zdobyte podczas studiów dają Ci dobry start w karierze, która może zaprowadzić Cię do największych wynagrodzeń.

 

Rozwój rynków kapitałowych prowadzi do ogromnych zmian gospodarczych, co ma wpływ na kwestie finansowe, w tym także bezpieczeństwo. Studiując na UTH, nauczysz się jak dostosowywać swoją pracę do ciągłych zmian, ponieważ w tej wymagającej branży oprócz wiedzy teoretycznej niezwykle ważna jest umiejętność bycia elastycznym, bez niej żaden sukces zawodowy nie wydaje się dziś możliwy. Wszystkie te umiejętności zdobędziesz, wybierając studia II stopnia o specjalności analityka finansowa. Zapraszamy!

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!