Atak terrorystyczny, panika, ranni - co zrobisz?

Zamieszki na ulicach, demolka otoczenia – co zrobisz?

Powódź, 20000 osób bez prądu i dachu nad głową – co zrobisz?

Przesunięcie sił zbrojnych blisko granicy kraju – co zrobisz?

Jakie jednostki reagują w danej sytuacji? Jakie są procedury? Jak zarządzać kryzysem? Jakie kroki podjąć i w jakiej kolejności? Jeśli powyższe pytania wydają Ci się interesujące, zapraszamy Cię do poznania odpowiedzi.

Studia II stopnia na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem państwa realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
 • Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem państwa
 • Informatyczne systemy wspomagania zarządzania bezpieczeństwem państwa
 • Planowanie kryzysowe w administracji publicznej
 • Formalno-prawne aspekty bezpieczeństwa
 • Strategia bezpieczeństwa cywilnego
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Strategie zapobiegania przestępczości
 • Pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • Obrona przed bronią masowego rażenia
 • Audyt w bezpieczeństwie

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w instytucjach zajmujących się walką z wszelkimi zagrożeniami państwa, a zwłaszcza politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, militarnymi, psychologicznymi, zdrowotnymi, ekologicznymi, itp. Ponadto ukończenie tej specjalności spowoduje zdolność absolwentów do odpowiedniego zarządzania systemami zapewniającymi nienaruszalność terytorialną kraju, a także stabilny rozwój państwa we wszystkich sferach jego działalności.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwent studiów II stopnia:

 • potrafi pracować w zespole oraz pełnić funkcje kierownicze w strukturach i instytucjach zapewniających bezpieczeństwo państwa,
 • umie interpretować zagrożenia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne państwa,
 • jest gotowy by pracować na rzecz podnoszenia gotowości obronnej w obszarze krajowym i sojuszniczym,
 • wie jak kierować pracami związanymi z planowaniem kryzysowym w administracji rządowej i samorządowej.

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Współpracujemy z Strzelnicą AGVO:

W ramach współpracy studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą uczestniczyć: w kursie prowadzącego strzelanie (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową (dla studentów dziennych, studia licencjackie), w kursie instruktora strzelectwa (dla studentów dziennych, studia magisterskie), w kursie pierwszej pomocy z elementami TC3.

Po ukończeniu kursów studenci otrzymają zaświadczenia i certyfikaty oraz legitymacje Ligi Obrony Kraju.

Kurs praktycznego posługiwania się bronią krótką i długą, bojową i sportową

Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 539 19 19,

rekrutacja@uth.edu.pl