Przejdź do treści

Kierunek uzyskał pozytywną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na I i II stopniu kształcenia. Są to studia interdyscyplinarne. Treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny prawa, ekonomii i zarządzania z przygotowaniem w zakresie nauk o bezpieczeństwie oraz organizacji i funkcjonowania służb odpowiedzialnych za szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa publicznego w Polsce.

Absolwenci to specjaliści przygotowani zarówno do pracy koncepcyjnej, jak i zarządczej w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia na tym kierunku są adresowane do osób, które pragną rozwijać karierę zawodową w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo wewnętrzne jako istotny aspekt życia społecznego.

Studia magisterskie na każdej specjalności są skierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia. Posiadanie dwóch dyplomów ukończenia różnych kierunków studiów na różnych poziomach, może okazać się dodatkowym czynnikiem pomocnym w znalezieniu pracy lub rozwoju kariery zawodowej.

Po ukończeniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne absolwent jest przygotowywany do pracy w instytucjach podległych resortom: spraw wewnętrznych, obrony narodowej, administracji i cyfryzacji, zdrowia, pracy i polityki społecznej, w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym. Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stwarzają różne możliwości realizacji zawodowej.

Absolwent zdobywa przewagę na rynku pracy w zakresie ubiegania się o:

  • służbę zawodową w policji, wojsku, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, służbach specjalnych;
  • pracę w komórkach zarządzania kryzysowego samorządów lokalnych;
  • pracę na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w podmiotach gospodarczych;
  • pracę w formacjach ochrony;
  • pracę w firmach logistycznych i transportowych.

Wykłady prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i obronności, mających doświadczenie w pracy w resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Lista nazwisk naszych wykładowców potwierdza, że przekazywana przez nich wiedza jest wsparta przykładami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń zawodowych, co gwarantuje, że studia w UTH są ciekawe i uwzględniają realia.

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na studiach II stopnia (magisterskich). Ukończenie studiów magisterskich predestynuje do zajmowania stanowisk kierowniczych w obszarach związanych z tematyką bezpieczeństwa.

Co nas wyróżnia?:

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie zawarła w 2011 roku porozumienie z Komendantem Głównym Policji w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Co to oznacza dla studentów UTH? Zgodnie z zapisami porozumienia absolwenci naszej uczelni, po pozytywnym zakończeniu procedury naboru do Policji, mogą odbywać szkolenie podstawowe w zmniejszonym wymiarze czasu.

Zapisz się!