Przejdź do treści Przejdź do nawigacji
Tytuł, który uzyskasz: magister na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
Typ studiów i czas trwania: niestacjonarne (4 semestry)

Obsługa celna i logistyka międzynarodowa – studia II stopnia

Wybieraj celnie – studia II stopnia na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa dostarczą Ci niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu obrotu towarowego i handlu zagranicznego w kontekście uwarunkowań prawnych i celnych.

Rynek transportu międzynarodowego stale się rozwija. Jednak przewożenie towarów przez granicę wymaga spełnienia licznych wymagań i stosowania procedur zgodnych z regulacjami państw, między którymi odbywa się wymiana. Import, eksport i handel tranzytowy wiążą się również z opłatami celnymi. Do tego, by proces ten odbywał się sprawnie i zgodnie z prawem, potrzebni są specjaliści, którzy czuwają nad jego prawidłowym przebiegiem.

Specjalność Obsługa celna i logistyka międzynarodowa II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne pomoże Ci w zdobyciu kwalifikacji niezbędnych do stania się specjalistą w tym zakresie, który będzie koordynował działania firm transportowych i logistycznych czy zajmował stanowiska urzędnicze.

Czego nauczysz się, wybierając specjalność Obsługa celna i logistyka międzynarodowa?

Współpraca międzynarodowa na wielu płaszczyznach, takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie i transport, wpływa na dynamikę rynku pracy. Postępująca globalizacja rodzi konieczność nadzoru nad przepływem informacji, towarów i usług. Środowisko akademickie nie mogło pozostać bierne wobec zjawisk wynikających z integracji gospodarczej, czego efektem są studia magisterskie Obsługa celna i logistyka międzynarodowa na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie.

Dzięki studiom na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa II stopnia zyskasz wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z transportem w kontekście ruchu międzynarodowego oraz procedurami związanymi z realizacją operacji wymagających przekroczenia granic państwowych.

Swoje umiejętności i kompetencje zwiększysz w tym zakresie podczas zajęć praktycznych, spotkań i warsztatów. Zdobędziesz również szereg umiejętności pozwalających na pełnienie obowiązków na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach logistycznych i transportowych, w tym:

 • Umiejętności praktyczne – ściśle związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem w kontekście obsługi celnej i transportowej oraz planowaniem strategicznym.
 • Umiejętności analityczne i metodologiczne – pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych i racjonalnych decyzji oraz trafnych ocen i opinii.
 • Wiedzę teoretyczną – dotyczącą mechanizmów funkcjonowania różnorodnej wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym.
 • Wiedzę z zakresu prawa celnego – znajomość Kodeksu Celnego i reguł postępowania w sprawach celnych.

Jak więc widzisz, studia na tej specjalności poruszają wiele zagadnień właściwych dla różnych dziedzin wiedzy. Obsługa celna i logistyka międzynarodowa wymaga bowiem orientacji w różnych zagadnieniach, takich jak prawo, biznes, planowanie, zarządzanie itd. Tylko posiadając wiedzę i umiejętności z wszystkich tych zakresów, będziesz mógł efektywnie wykonywać swoje obowiązki w tej branży. Wszystkiego Cię nauczymy podczas studiów II stopnia o tej specjalności.

Obsługa celna i logistyka międzynarodowa II stopnia

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra Bezpieczeństwa wewnętrznego. Obsługa celna i logistyka międzynarodowa II stopnia to jedna ze specjalności prowadzonych na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, który realizujemy na Wydziale Zarządzania i logistyki.

Studia magisterskie prowadzimy w formie niestacjonarnej. Jeśli już pracujesz, możesz łączyć naukę z rozwojem zawodowym. Ten ostatni jest natomiast nieograniczony. Obsługa celna i logistyka międzynarodowa stanowi zespół umiejętności, które związane są z zarządzaniem niemal każdym przedsiębiorstwem, planowaniem strategicznym i marketingiem. Wraz z rozwojem integracji i współpracy międzynarodowej jej znaczenie będzie jedynie rosło.

Poza zajęciami, które przewidziane są w toku studiów, swoją wiedzę i umiejętności możesz rozwijać również, uczestnicząc w pracach kół naukowych. Jednym z nich jest koło Naukowe Gomorra, które  koncentruje się na obszarach związanych zarówno z bezpieczeństwem, jak i zarządzaniem – edukuje, angażuje, jednoczy ze środowiskiem akademickim i zawodowym.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa II stopnia

Przedmioty, które oferujemy w ramach studiów II stopnia mogą się zmienić, co oznacza, że na rynku pracy zaszły zmiany, a my na nie zareagowaliśmy.

Obecnie w programie dostępne są takie zajęcia, jak między innymi:

 • systemy i procesy logistyczne,
 • ogólne zagadnienia polityki międzynarodowej,
 • unijna i międzynarodowa polityka celna,
 • analiza i projektowanie procesów logistycznych i spedycyjnych.

Powyższy zakres przedmiotowy jest kontynuacją, rozszerzeniem i doprecyzowaniem wiedzy, którą już zdobyłeś na studiach I stopnia. Na zajęciach spotkasz się z takimi dziedzinami wiedzy, jak na przykład: logistyka, prawo podatkowe, administracyjne, gospodarcze i celne, postępowanie celne, gospodarka zapasami i magazynem itd.

Perspektywy po studiach

Praca w urzędach celnych i firmach transportowych – to pierwsze co przychodzi na myśli w kontekście przyszłości zawodowej absolwenta specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa. To jednak zbyt wąskie myślenie i jedynie niewielka część perspektyw, które rysują się przed Tobą.

Studia II stopnia przygotują Cię do pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego. Obecnie z uwagi na rozwinięty transport, każde przedsiębiorstwo ma możliwość sprzedaży swoich towarów na rynkach międzynarodowych. To z kolei wymaga znajomości i przestrzegania wielu procedur i prawa. Inaczej mówiąc, jako specjalista znający się na obsłudze celnej i logistyce międzynarodowej możesz pracować w roli specjalisty w każdym przedsiębiorstwie, które działa międzynarodowo lub ma takie ambicje.

Jeśli natomiast marzysz o karierze instytucjonalnej, jako absolwent zyskasz warunki do tego, aby skutecznie starać się o uprawnienia agenta celnego, ubiegać się o stanowisko w służbach mundurowych, w tym służbie celnej. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwolą Ci także prowadzić własną działalności w obszarze handlu zagranicznego.

Swoją karierę zawodową możesz rozwijać między innymi jako:

 • Specjalista ds. transportowo-celnych – zarządzając dokumentacją i kontaktem z urzędami celnymi.
 • Specjalista ds. wejścia produktów na zagraniczne rynki – przygotowując strategię wejścia produktów na nowe rynki oraz organizując ten proces od strony formalno-prawnej.
 • Spedytor – zajmując się organizowaniem transportu krajowego i międzynarodowego, w tym odprawą celną, wyborem środków do przewozu towaru, ustalaniem warunków transportu oraz przygotowaniem dokumentacji.
 • Pracownik urzędów celno-skarbowych – prowadząc kontrole celno-skarbowe oraz tworząc dokumenty będące wynikiem prowadzonych postępowań.

FAQ

Czym różni się specjalność obsługa celna i logistyka międzynarodowa od transportu czy logistyki?

Transport to złożona dziedzina, na którą składa się wiele obszarów wiedzy i umiejętności. Jednym z nich jest zarządzanie całym procesem od strony formalno-prawnej związanej z przekraczaniem granic państwowych i obowiązkami wynikającymi z tego. Właśnie na te aspekty transportu kładzie nacisk specjalność Obsługa celna i logistyka międzynarodowa II stopnia.

Z kolei logistyka czy szeroko pojęty transport skupiają się na planowaniu samego procesu przewozu, biorą pod uwagę techniczne uwarunkowania przemieszczania towarów i organizują go.

Można więc w uproszczeniu powiedzieć, że studia magisterskie o specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa skupiają się na prawnych i skarbowych aspektach przewozu, logistyka bierze pod uwagę przede wszystkim aspekt organizacyjny transportu.

Dlaczego warto studiować obsługę celną i logistykę międzynarodową II stopnia?

Odpowiedź na tak postawione pytanie może być tylko jedna. Specjalność warto studiować z tego powodu, że przed jej absolwentami otwierają się bardzo szerokie możliwości kariery zawodowej. Specjaliści od obsługi procesów celnych w transporcie są poszukiwani na rynku pracy. Transport wciąż się rozwija, co sprawia, że zapotrzebowanie na nich jest coraz większe – zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i po stronie instytucji państwowych.

Ponadto branża daje możliwość specjalizacji związanej z indywidualnymi zainteresowanymi, np. w zakresie określonej formy transportu, określonej dziedziny zagadnień prawnych związanych z transportem itd.

Trzeba też wspomnieć, że specjaliści w tym zakresie znajdą prace niemal w każdym zakątku świata. Wiedza dotycząca transportu międzynarodowego jest uniwersalna.

Czego nauczę się na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa?

Łączymy teorię z praktyką i pokazujemy studentom pracę w ich przyszłych zawodach. W ramach przedmiotów uczymy tego, co faktycznie przyda Ci się w pracy. Dbamy o to, abyś dysponował nie tylko aktualną wiedzą, ale i kompetencjami zgodnymi z oczekiwaniami pracodawców. A jeśli zdecydujesz się na podjęcie własnej działalności gospodarczej – będziesz miał kompleksową wiedzę na temat jej rozwoju zgodnie z obowiązującymi zasadami w zakresie logistyki i obsługi celnej. Na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa II stopnia poznasz m.in.: zagadnienia związane z polityką międzynarodową, zasady polityki celnej państw Unii Europejskiej i działalność instytucji unijnych zajmujących się tymi kwestiami, a także systemy i procesy logistyczne (np. zarządzanie zapasami, magazynowanie, przekazywanie informacji).

 

Transport jest jedną z najważniejszych części gospodarki, co wiąże się z ciągłym zapotrzebowaniem na specjalistów. Jego istotnymi elementami są obsługa celno-skarbowa i prawna. Studia na specjalności magisterskiej obsługa celna i logistyka międzynarodowa przygotują Cię do realizacji tego rodzaju zadań.

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!