Przejdź do treści

Studia II stopnia

Realizacja dostaw towarów w skali międzynarodowej jest ściśle związana z przekraczaniem granic celnych.  Przewóz towarów przez granicę wymaga jednak spełnienia wielu wymagań nakładanych przez prawo. Dlatego właściwa realizacja tego procesu wiąże się z posiadaniem odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. W jej zdobyciu ma pomóc specjalność Obsługa celna i logistyka międzynarodowa.  

Studia II stopnia na specjalności Obsługa celna i logistyka międzynarodowa prowadzone są na Wydziale Zarządzania i Logistyki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności (kliknij)*
  • Systemy i procesy logistyczne
  • Ogólne zagadnienia polityki międzynarodowej
  • Unijna i międzynarodowa polityka celna
  • Analiza i projektowanie procesów logistycznych i spedycyjnych
  • Centra logistyczne
  • Strefy wolnocłowe

* Oferowane przedmioty mogą ulec zmianie - wynika to z faktu, iż są one dostosowywane do potrzeb rynku pracy.

 

Specjalność przygotowuje absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach obsługujących realizację międzynarodowego obrotu towarowego, obsłudze celnej, logistycznej, szeroko pojętym doradztwie celnym oraz w służbach mundurowych, jako specjaliści ds. celnych, w tym w służbie celnej. Absolwenci posiadają także wiedzę umiejętności i kompetencje do prowadzenia własnej działalności w obszarze handlu zagranicznego.

Absolwent studiów II stopnia:

  • uzyskuje umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych oraz trafnych ocen i opinii,
  • zdobywa wiedzę teoretyczną dotyczącą mechanizmów funkcjonowania różnorodnej wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym, ma także wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy oraz potrzebę ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego,
  • uzyskuje stopień przygotowania zawodowego pozwalający mu na szybką – jeśli wymagają tego warunki rynkowe - reorientację zawodową. Jest to możliwe dzięki realizacji szerokiego profilu przekazywanej wiedzy, podnoszenia umiejętności i rozwijania kompetencji,
  • dysponuje pogłębioną wiedzą dotyczącą zarządzania działalnością logistyczną.

Pamiętaj: Obsługa celna i logistyka międzynarodowa to niezwykle dynamicznie zmieniający się obszar wiedzy i umiejętności praktycznych, ściśle związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, planowaniem strategicznym i marketingiem. Wraz z rozwojem wszechstronnej współpracy i integracji międzynarodowej, jego rola wciąż rośnie

 

REKRUTACJA Agnieszka Bliszczak

Agnieszka Bliszczak

tel. (22) 262 88 88,

rekrutacja@uth.edu.pl

Zapisz się!